A A A A A

Matematički Znakovi: [Broj 10]


1 Kraljevima 7:23
sali more od mjedi. Ono je imalo deset lakata od jednoga kraja do drugoga i bilo je okruglo i pet lakata visoko. Trebalo je trideset lakata konca da ga se obuhvati uokolo.

Brojeva 11:11
te se Mojsije potužio Gospodinu: “Zašto tako zlostavljaš svojega slugu, i zašto do mene tako malo držiš, da si mi naprtio teret brige za čitav taj narod?

Ponovljeni Zakon 1:11
Gospodin, Bog vaših otaca, neka vas umnoži još tisuću puta više i neka vas blagoslovi, kako vam je obećao!

Levitski 20:13
Ako muškarac sagriješi s drugim muškarcem kao sa ženom, počiniše obojica sramotu. Moraju se kazniti smrću. Krivi su smrti.

1 Korinæanima 6:9-11
[9] Ili ne znate da nepravednici ne će baštiniti Božjega kraljevstva? Ne varajte se: ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputni, ni muškoložnici,[10] ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici ne će baštiniti Božjega kraljevstva.[11] Neki su takvi; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu našega Boga. \

1 Korinæanima 10:13
Iskušenje nije došlo na vas osim onoga čovječjega. Ali je vjeran Bog koji ne će dopustiti da budete iskušavani više nego što možete podnijeti, nego će s kušanjem dati povoljan izlaz, da mognete podnijeti.

Rimljanima 1:20
Doista, ono što se na njemu ne može vidjeti od postanka svijeta, moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima: njegova vječna sila i božanstvo. Nemaju dakle izgovora.

Filipljanima 4:19
Moj Bog ispunit će svaku vašu potrebu po svome bogatstvu, u slavi, u Kristu Isusu.

Psalmi 55:22
Usta su im glađa od maslaca, a rat im je u srcu; riječi su njihove blaže od ulja, a oni su isukani mačevi. \

2 Timoteju 3:16
Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi,

Luki 23:34
A Isus se molio: “Oče, oprosti im; jer ne znaju što čine!” Zatim razdijeliše njegove haljine bacivši za njih kocku.\

Postanka 1:31
Kad vidje Bog sve što je bio učinio, nađe to za veoma dobro. I nasta večer, i nasta jutro: šesti dan.

Psalmi 104:9
Postavio si im granice neprijelazne; da se ne vrate i opet ne prekriju zemlju. \

Postanka 6:12
I kad Bog vidje kako je zemlja veoma pokvarena, jer je sve čovječanstvo u svom djelovanju bilo pošlo po zlu,

Postanka 7:20
Voda se pope petnćst lakata visoko iznad brdâ, tako da su ona bila poplavljena.

Postanka 8:5-9
[5] Voda je onda dalje opadala do desetoga mjeseca. Prvoga dana desetoga mjeseca pokazaše se vrhovi brda.[6] Kad prođe četrdeset dana, otvori Noa prozor na korablji, što ga je bio načinio.[7] I pusti gavrana. Ovaj je lijetao tamo i amo, dok ne presahnu voda na zemlji.[8] Tada pusti goluba da vidi je li voda otekla sa zemlje.[9] Ali golub ne nađe mjesta gdje bi stao, pa se vrati k njemu u korablju; jer je voda još pokrivala svu površinu zemlje. On pruži ruku svoju, uhvati ga i uze k sebi u korablju.\

Postanka 9:11
I sklapam zavjet svoj zato da nijedno stvorenje ne bude više uništeno od vode potopa, i da odsad ne dođe više potop, da uništi zemlju.”

Ponovljeni Zakon 11:11
Ali zemlja u koju idete da je zaposjednete, zemlja je u kojoj ima brda i dolina, i koju natapa nebeski dažd.

Luki 11:11
Ako netko od vas zamoli svoga oca kruh, dadne li mu možda kamen? I ako zamoli ribu, dade li mu mjesto ribe zmiju?

Brojeva 1:11
od Benjamina Abidan, sin Gidonijev;\

Jošua 1:11
”Prođite kroz tabor i dajte narodu ovu zapovijed: Spremite sebi brašnjenice; jer za tri ćete dana poći tamo preko Jordana i počet ćete osvajati zemlju koju vam Gospodin, Bog vaš, daje u baštinu!” \

1 Korinæanima ۶:۹
Ili ne znate da nepravednici ne će baštiniti Božjega kraljevstva? Ne varajte se: ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputni, ni muškoložnici,

Ivanu 1:8
On ne bijaše svjetlo, nego da svjedoči za svjetlo.

Brojeva 10:29
Mojsije reče Hobabu, sinu Midjanca Reuela, Mojsijeva tasta: “Idemo sada u zemlju za koju obeća Gospodin: Vama ću je dati. Hajde s nama! Nagradit ćemo te bogato. Jer je Gospodin obećao sinovima Izrćlovim blagoslov.”

Croatian Bible (GKS) 2010
No Data