Instagram
English
A A A A A

Bog: [Kletva]


Levitski 20:9
Svaki koji proklinje oca ili majku, mora se kazniti smrću. Jer je oca i majku proklinjao, kriv je smrti.

Ponovljeni Zakon 28:15
Ali ako ne slušaš Gospodina, Boga svojega, i savjesno ne držiš sve njegove zapovijedi i naredbe, što ti ih danas dajem, onda će doći na te sva sljedeća prokletstva i stići će te:

Izlaska 21:17
Tko proklinje svojega oca ili svoju majku, mora se kazniti smrću.

Jeremija 15:10
Teško meni, majko moja, što si me rodila, čovjeka borbe i svađe za sve! Nisam davao u zajam, niti su mi davali u zajam. Opet me sve proklinje.

Galaæanima 3:13
Krist nas je iskupio od kletve Zakona, jer je za nas postao kletva; pisano je naime: “Proklet svaki koji visi na drvetu”?\

Izlaska 34:7
koji čuva vjernost tisućama, koji prašta krivnju, opačinu i grijeh, ali nikoga ne pušta bez kazne, nego krivnju otaca pohodi na djeci i na unučadi, na trećem i četvrtom koljenu.”

Luki 6:28
blagoslivljajte one koji vas proklinju, i molite se za one koji vas kleveću!

Brojeva 14:18
Gospodin je strpljiv i bogat dobrotom. On oprašta krivnju i grijeh. Ali posve ne otpušta kaznu, nego pohodi krivnju otaca na djeci do u treće i četvrto koljeno.

Postanka 3:17
Adamu reče: “Zato što si popustio molbi svoje žene i jeo s drveta za koje sam ti zapovjedio da s njega ne smiješ jesti, zato neka je prokleta zemlja zbog tebe. S mukom ćeš se od nje hraniti sve dane života svojega.

Izreka 26:2
Kao vrabac kad prhne, kao lastavica kad odleti, takva je kletva bezrazložna: ona ne stigne.

Ponovljeni Zakon 5:9
Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj im se; jer sam ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog revnitelj, koji kazni opačinu otaca na djeci, na unučadi i praunučadi onih koji me mrze,\

Galaæanima 5:1
K slobodi nas je doveo Krist. Stojte dakle čvrsto i ne dajte se opet uhvatiti u jaram ropstva!

Izlaska 20:5
Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj im se! Jer ja Gospodin, Bog tvoj, jesam Bog revnitelj, koji kazni opačinu otaca na djeci, unučadi i praunučadi onih koji me mrze,

2 Korinæanima 5:17
Ako je dakle tko u Kristu, on je novo stvorenje. Staro je prošlo i, gle, novo je nastalo.

1 Ivanu 4:4
Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je jači koji je u vama, negoli koji je u svijetu.

2 Samuelu 16:5-8
[5] Kad je kralj David bio stigao u Bahurim, iziđe otamo čovjek od Šaulova roda, po imenu Šimej, Gerin sin; on se je približavao ružno psujući.\[6] Pritom je bacao kamenje na Davida i njegove sluge, na narod i ratnike s desne i s lijeve strane.[7] Ovako je psovao Šimej: “Odlazi, odlazi, ti krvopijo, ti ništarijo![8] Sad donosi Gospodin na tebe krv Šaulove kuće, na čije si mjesto sebe učinio kraljem. Gospodin predaje kraljevstvo tvojemu sinu Abšalomu. Tebe je, eto, zadesila nesreća, jer si krvopija.”

Ponovljeni Zakon 21:23
neka ne ostane truplo njegovo preko noći na drvetu! Isti još dan moraš ga pokopati. Jer je proklet od Boga tko je obješen. Ne oskvrni zemlju koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje za baštinu!

Izlaska 20:5-6
[5] Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj im se! Jer ja Gospodin, Bog tvoj, jesam Bog revnitelj, koji kazni opačinu otaca na djeci, unučadi i praunučadi onih koji me mrze,[6] a milosrđe iskazuje do u tisućito koljeno onima koji me ljube i drže moje zapovijedi.

1 Samuelu 17:43
Filistejac doviknu Davidu: “Zar sam pas da ideš na me štapom?” I prokle Filistejac Davida svojim bogovima.

Jezekilja 18:20
Duša koja griješi, ona će poginuti. A sin ne će nositi krivnje oca, i otac ne će nositi krivnje sina. Pravedniku će biti plaća pravednosti, bezbožniku plaća bezbožnosti.

Jeremija 31:29-30
[29] Ne će se više govoriti u one dane: “Kiselo su grožđe jeli oci, a djeci trnu zubi.”[30] Ne, svaki će poginuti za svoje vlastite grijehe. Samo tko sam jede kiselo grožđe, tomu će zubi trnuti.

Izlaska 20:6
a milosrđe iskazuje do u tisućito koljeno onima koji me ljube i drže moje zapovijedi.

Ponovljeni Zakon 18:10-12
[10] Neka se ne nađe kod tebe nitko koji bi pustio da njegov sin ili kći idu kroz oganj; nitko koji bi vračao, ni koji bi gatao, ni koji bi čarao ili bajao;\[11] nitko koji bi gonio duhove; nitko koji bi pitao duha mrtvaca ili vračarskog duha ili se obraćao mrtvima!\[12] Jer se gadi Gospodinu tko se god tim bavi. Zbog tih gnusnosti protjerat će ih ispred tebe Gospodin, Bog tvoj.

Rimljanima 8:37-39
[37] Ali u svemu tome pobjeđujemo zbog onoga koji nas ljubi.[38] Doista sam uvjeren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sila,[39] ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može rastaviti od Božje ljubavi koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.

1 Petrova 5:8-9
[8] Budite trijezni i bdijte jer vaš protivnik, đavao, kao ričući lav obilazi i traži koga će proždrijeti.[9] Njemu se oduprite postojani u vjeri i znajte da iste muke podnose vaša braća u svijetu!

Postanka 3:17-19
[17] Adamu reče: “Zato što si popustio molbi svoje žene i jeo s drveta za koje sam ti zapovjedio da s njega ne smiješ jesti, zato neka je prokleta zemlja zbog tebe. S mukom ćeš se od nje hraniti sve dane života svojega.[18] Trnje i korov rađat će ti, i ti ćeš jesti poljsko zelje.[19] U znoju ćeš lica svojega jesti kruh dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet. Jer si prah i u prah se vraćaš.”

Postanka 4:10-12
[10] Tad reče Gospodin: “Što si učinio? Glasno vapi sa zemlje k meni krv tvojega brata.[11] I zato da si proklet, prognan od domaćeg tla, što je otvorilo usta svoja da popije iz ruke tvoje krv brata tvojega![12] Kad zemlju obradiš, neka ti više ne daje uroda. Lutat ćeš i bježat ćeš po zemlji.”

Postanka 9:18-27
[18] A sinovi Noini, koji izađoše iz korablje, bili su: Šem, Ham i Jafet; Ham je otac Kanaanu.\[19] Ta su trojica bila sinovi Noini. Od njih vuče lozu cijelo čovječanstvo.[20] Noa poče obrađivati zemlju i zasadi vinograd.[21] A kad je pio vino, opi se, i ležao je otkriven u svom šatoru.[22] Ham, otac Kanaanu, promatrao je golotinju oca svojega, i kaza to obojici braće svoje vani.[23] A Šem i Jafet uzeše plašt i staviše ga obojica na svoja ramena, stupiše natraške unutra i pokriše njim golotinju svojega oca. Lice njihovo bilo je pritom natrag okrenuto, tako da ne vidješe golotinje svog oca.[24] A kad se Noa rastrijezni od vina i dozna što mu je bio učinio najmlađi njegov sin,[25] povika: “Proklet da je Kanaan! Neka je najniži sluga braći svojoj!”[26] Potom nastavi: “Blagoslovljen da je Gospodin, Bog Šemov! Kanaan neka je njegov sluga![27] Neka raširi Bog Jafeta; neka prebiva u Šemovim šatorima! Kanaan neka mu je sluga!” \

1 Kraljevima 2:32-46
[32] Neka Gospodin pusti da njegova krv padne natrag na njegovu glavu, jer je mačem ubio dva čovjeka koji su bili pošteniji i bolji od njega, a da za to nije znao moj otac David: Abnera, sina Nerova, vojskovođu Izrćlova, i Amasu, sina Jeterova, vojskovođu Judina.[33] Njihova krv neka dakle za sva vremena padne natrag na glavu Joabovu i na glavu njegova potomstva. A Davidu i njegovu potomstvu, njegovoj kući i prijestolju neka bude mir dovijeka od Gospodina!”[34] I ode Benaja, sin Jojadin, i zada mu smrtni udarac. Pokopan je bio na svom posjedu u pustinji.[35] Umjesto njega postavi kralj Benaju, Jojadina sina, na čelo vojske, a svećenika Sadoka postavi kralj na Ebjatarovo mjesto.[36] Nato dade kralj pozvati Šimeja i reče mu: “Sagradi sebi kuću u Jeruzalemu i stanuj tamo! Otamo ne smiješ odlaziti nikamo.[37] čim iziđeš i prijeđeš potok Kidron? upamti dobro!? odmah ćeš poginuti. Tada će tvoja krv pasti na tvoju glavu.”[38] Šimej odvrati kralju: “Dobro, kako je moj gospodar i kralj zapovjedio, tako će činiti tvoj sluga.” Tako je živio Šimej dugo vremena u Jeruzalemu.[39] Ali poslije tri godine pobjegoše Šimeju dva roba k Akišu, sinu Maakinu, gatskomu kralju. Kad javiše Šimeju: “Tvoji su robovi u Gatu”,[40] ustade Šimej, osedla svoga magarca i ode u Gat k Akišu, da dovede svoje robove. Kad je bio otišao i svoje robove doveo iz Gata,[41] javiše Salomonu da je Šimej bio otišao iz Jeruzalema u Gat i da se opet vratio.[42] Kralj dade dozvati Šimeja i reče mu: “Nisam li te dao zakleti Gospodinom i nisam li ti jasno rekao: čim iziđeš i kamo god odeš? upamti dobro? odmah ćeš poginuti? Tada si mi rekao: Dobro, razumio sam.[43] Zašto se dakle nisi držao zakletve Gospodinom prisegnute i zapovijedi koju sam ti dao?”[44] Dalje reče kralj Šimeju: “Ti znaš sve zlo, ti se sjećaš onoga što si učinio mojemu ocu Davidu. Pa neka Gospodin da da tvoja zloća natrag padne na tvoju glavu![45] A kralj Salomon neka je blagoslovljen i Davidovo prijestolje neka čvrsto stoji dovijeka!”[46] Nato zapovjedi kralj Benaji, Jojadinu sinu, da iziđe i zada mu smrtni udarac. Tako se utvrđivalo kraljevstvo u ruci Salomonovoj.

Jobu 2:9
Tada ga prekori njegova žena: “Držiš li se još uvijek tvrdo svoje pobožnosti? Odreci se Boga pa umri!”

Jobu 19:17
Dah je moj mrzak mojoj ženi, i moje milovanje mojoj rođenoj djeci.

Jobu 1:10
Ne ograđuješ li njega i njegovu kuću i sve što mu pripada? Djelo njegovih ruku blagoslivljaš i njegov se posjed širi dalje u zemlje.

Efežanima 6:10-17
[10] Uostalom, jačajte se u Gospodinu i njegovoj silnoj snazi![11] Obucite se u punu Božju vojnu opremu da biste se mogli održati protiv đavolskih zasjeda![12] Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv upravitelja ovoga mračnog svijeta, protiv pakosnih duhova u zračnim visinama.[13] Zato uzmite Božju vojnu opremu da biste se mogli oduprijeti u zli dan te ostati uspravni do kraja![14] Stojte dakle tako što ćete opasivati svoje bokove istinom, oblačiti oklop pravde,[15] te se obuvajte u spremnost za evanđelje mira![16] A iznad svega uzimajte štit vjere kojim ćete moći gasiti sve ognjene strijele đavla![17] Stavljajte na glavu kacigu spasenja, u ruku uzimajte mač Duha koji je Božja riječ!

Mateju 5:22
A ja vam kažem: Svatko tko se gnjevi na svojega brata bit će kriv sudu. Tko rekne svome bratu: Budalo!, bit će kriv visokomu vijeću. A tko mu rekne: Luđače!, zaslužio je pakleni oganj.

Rimljanima 3:23
Svi naime sagriješiše i lišeni su Božje slave.

Rimljanima 6:23
Jer je plaća za grijeh smrt; a milost Božja: život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. \

Postanka 9:25
povika: “Proklet da je Kanaan! Neka je najniži sluga braći svojoj!”

Psalmi 104:9
Postavio si im granice neprijelazne; da se ne vrate i opet ne prekriju zemlju. \

Postanka 6:12
I kad Bog vidje kako je zemlja veoma pokvarena, jer je sve čovječanstvo u svom djelovanju bilo pošlo po zlu,

Postanka 7:20
Voda se pope petnćst lakata visoko iznad brdâ, tako da su ona bila poplavljena.

Postanka 8:5-9
[5] Voda je onda dalje opadala do desetoga mjeseca. Prvoga dana desetoga mjeseca pokazaše se vrhovi brda.[6] Kad prođe četrdeset dana, otvori Noa prozor na korablji, što ga je bio načinio.[7] I pusti gavrana. Ovaj je lijetao tamo i amo, dok ne presahnu voda na zemlji.[8] Tada pusti goluba da vidi je li voda otekla sa zemlje.[9] Ali golub ne nađe mjesta gdje bi stao, pa se vrati k njemu u korablju; jer je voda još pokrivala svu površinu zemlje. On pruži ruku svoju, uhvati ga i uze k sebi u korablju.\

Postanka 9:11
I sklapam zavjet svoj zato da nijedno stvorenje ne bude više uništeno od vode potopa, i da odsad ne dođe više potop, da uništi zemlju.”

Rimljanima 12:14
Blagoslivljajte one koji vas progone: blagoslivljajte, a ne kunite!

Croatian Bible (GKS) 2010
No Data