A A A A A

Crkva: [Đakoni]


1 Timoteju 3:1-13
[1] Istinita je riječ: ako tko želi nadgledništvo, želi dobru zadaću.[2] Nadglednik dakle treba biti besprijekoran, muž jedne žene, trijezan, razborit, pristojan, gostoljubiv, sposoban poučavati,[3] ne odan piću, ne nasilan, nego krotak, ne svadljivac, ne lakom.[4] Neka svojom kućom dobro upravlja i ima poslušnu djecu sa svom čestitošću.[5] Ako tko ne zna upravljati svojom kućom, kako će se skrbiti za Crkvu Božju?[6] Neka ne bude novoobraćenik, da se ne bi umislio i pao pod vražji sud.[7] A treba imati i dobro svjedočanstvo onih koji su vani, kako ne bi pao u osramoćenost i u vražju zamku.[8] Tako i đakoni treba da su pošteni, ne dvolični u govoru, ne odani mnogom vinu, ne lakomi na nepošten dobitak.[9] Neka čuvaju otajstvo vjere u čistoj savjesti.[10] Oni neka najprije budu iskušani, pa neka onda vrše đakonsku službu, ako su besprijekorni.[11] Tako i žene (đakona) trebaju biti poštene, neka ne kleveću, neka budu trijezne, vjerne u svemu.[12] đakoni neka budu muževi jedne žene koji dobro upravljaju djecom i svojim kućama.[13] Doista, oni koji dobro služe, stječu častan položaj i veliku sigurnost koja se temelji na vjeri u Krista Isusa.

Filipljanima 1:1
Pavao i Timotej, sluge Isusa Krista, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s predstojnicima i đakonima.

Djela Apostolska 6:1-7
[1] A u one dane, kad je narastao broj učenika, mrmljahu Grci na Hebreje što su njihove udovice zapostavljene kod dijeljenja hrane svaki dan.[2] Tada dvanćstorica dozvaše mnoštvo učenika i rekoše: “Nije pravo da mi zanemarujemo Božju riječ i da služimo kod stola.[3] Izaberite dakle, braćo, među sobom sedam čestitih muževa, punih Duha Svetoga i mudrosti! Njih ćemo postaviti nad tim poslom.[4] A mi ćemo se posvetiti molitvi i službi propovijedanja.”[5] I svidje se taj prijedlog cijeloj skupštini. I izabraše Stjepana, čovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prohora, i Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, prozelita iz Antiohije.[6] Njih postaviše pred apostole, i oni, moleći se, položiše ruke na njih.[7] I riječ je Božja rasla, i broj se učenika vrlo množio u Jeruzalemu, i veliko je mnoštvo svećenika pristajalo uz vjeru.

Rimljanima 16:1
Preporučujem vam Febu, našu sestru, koja je služiteljica Crkve u Kenhreji:

Titu 1:7
Doista, nadglednik treba biti bez prijekora kao Božji upravitelj, ne samovoljan, ne srdit, ne pijanica, ne svadljiv, ne lakom na prljavi dobitak.

Djela Apostolska 6:3
Izaberite dakle, braćo, među sobom sedam čestitih muževa, punih Duha Svetoga i mudrosti! Njih ćemo postaviti nad tim poslom.

Ivanu 8:32
Tada ćete upoznati istinu, i istina će vas osloboditi.”

Efežanima 4:11
I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje,

Djela Apostolska २०:२८
Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi predstojnicima, da upravljate Božjom Crkvom koju je stekao svojom krvlju.

Ivanu 6:54
Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.

Marku ६:३
Nije li ovo drvodjelja, Marijin sin i Jakovljev, Josipov, Judin i Šimunov brat? Ne stanuju li i njegove sestre ovdje kod nas?” Tako su se sablažnjavali nad njim.

1 Korinæanima 12:28
I jedne postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje, onda udijeli moć za čudesne sile, zatim darove liječenja, pomaganja, upravljanja, različite jezike.

Galaæanima १:१९
Druge od apostola ne vidjeh, osim Jakova, Gospodnjega brata.

Malahija 1:11
”Jer od istoka sunčeva do zapada veliko će biti moje ime među narodima, i posvuda će se žrtvovati mojemu imenu i prinosit će se čisti prinos. Jer će veliko biti moje ime među narodima”, veli Gospodin nad vojskama.

Hebrejima 13:17
Slušajte svoje predstojnike i budite im podložni, jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji će polagati račun; da to s radošću čine, a ne uzdišući, jer vam to ne pomaže!\

Ivanu ३:३-५
[३] Isus mu odvrati: “Zaista, zaista kažem ti: Ako se tko ne rodi ponovno, ne može vidjeti Božjega kraljevstva.”[४] Nikodem ga upita: “Kako se može čovjek roditi ponovno, kad je već star? Može li po drugi put ući u utrobu svoje majke i opet se roditi?”[५] Isus odgovori: “Zaista, zaista kažem ti: Ako se tko ne preporodi vodom i Duhom, ne može ući u Božje kraljevstvo.

Hebrejima १२:१४
Težite za mirom sa svima i za posvećenjem bez kojega nitko ne će vidjeti Gospodina.

Djela Apostolska 6:4
A mi ćemo se posvetiti molitvi i službi propovijedanja.”

1 Timoteju 3:1-7
[1] Istinita je riječ: ako tko želi nadgledništvo, želi dobru zadaću.[2] Nadglednik dakle treba biti besprijekoran, muž jedne žene, trijezan, razborit, pristojan, gostoljubiv, sposoban poučavati,[3] ne odan piću, ne nasilan, nego krotak, ne svadljivac, ne lakom.[4] Neka svojom kućom dobro upravlja i ima poslušnu djecu sa svom čestitošću.[5] Ako tko ne zna upravljati svojom kućom, kako će se skrbiti za Crkvu Božju?[6] Neka ne bude novoobraćenik, da se ne bi umislio i pao pod vražji sud.[7] A treba imati i dobro svjedočanstvo onih koji su vani, kako ne bi pao u osramoćenost i u vražju zamku.

1 Timoteju 2:12
A ne dopuštam ženi poučavati niti vladati mužem, nego neka bude mirna.

Djela Apostolska 14:23
U svakoj Crkvi obaviše molitvu i post te im postaviše starješine i preporučiše ih Gospodinu u kojega su počeli vjerovati.

1 Timoteju ५:१७
Starješine koji su dobri predstojnici neka se časte dvostrukom čašću, osobito oni koji se trude u riječi i nauku!

Hebrejima 13:7
Sjećajte se svojih predstojnika koji su vam izlagali Božju riječ; gledajte na svršetak njihova življenja i nasljedujte njihovu vjeru!\

Titu १:८
Treba biti gostoljubiv, dobrostiv, razborit, pravedan, svet, suzdržljiv.

1 Petrova ५:२
pasite Božje stado koje vam je povjereno, i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno, kako Bog hoće; niti zbog niskoga dobitka, nego iz oduševljene revnosti.\

Titu 1:6
ako je tko besprijekoran, muž jedne žene, ako su mu djeca vjernici i ako ih ljudi ne kore zbog raspuštenosti ili nepokornosti.

1 Timoteju ५:२२
Ne polaži ruku brzo ni na koga, niti budi dionik tuđih grijeha! Drži sebe čistim!

Titu १:५
Zato te ostavih na Kreti da urediš što je nedovršeno i da postaviš po gradovima starješine kao što ti ja zapovjedih:

Galaæanima ४:१९
Dječice moja koju opet s mukom rađam dok se Kristovo obličje ne ustali u vama!

Croatian Bible (GKS) 2010
No Data