A A A A A

Dodatni: [ljudožderstvo]


Jeremija 19:9
Hranit ću ga mesom njegovih sinova i kćeri. Jedan će jesti meso drugoga u nevolji i tjeskobi u koju će ih dovesti njihovi neprijatelji, koji im rade o glavi.

Jezekilja 5:10
Zato će u tvojoj sredini oci jesti svoju djecu i djeca svoje očeve. Izvršit ću na tebi sud i razasut ću tvoj posljednji ostatak u sve vjetrove.

Levitski 26:29
Tada ćete morati jesti mesa svojih sinova i svojih kćeri.

2 Kraljevima 6:28-29
[28] I kralj je upita: “Što ima?” Ona odgovori: “Ova ovdje žena reče mi: Daj ovamo svoje dijete, da ga danas pojedemo! Moje ćemo dijete pojesti sutra.[29] Skuhasmo dakle moje dijete i pojedosmo ga. A kad joj sljedećega dana rekoh: Daj ovamo svoje dijete, da ga pojedemo, tad ona sakri svoje dijete.”

Plač Jeremijin 4:10
Kuhale su vlastitom rukom nježne žene svoju djecu. Ona su im bila hrana kad je padala kći moga naroda.

Plač Jeremijin 2:20
”Gospodine, vidi ipak i pogledaj kome si ovako učinio! Jesu li smjele žene jesti plod svoga tijela, dječicu svoje brige? Je li se smjelo u Gospodnjem svetištu ubijati svećenike i proroke?

Ponovljeni Zakon 28:53-57
[53] Tada ćeš u nevolji i tjeskobi, u koju će te staviti tvoj neprijatelj, jesti plod svojega vlastitog tijela, meso svojih sinova i kćeri, koje ti dade Gospodin, Bog tvoj.[54] I najmekši i najnježniji čovjek kod tebe bit će pun zlovolje prema svojemu bratu, prema ljubljenoj svojoj ženi i djeci, što mu još ostadoše.[55] Nikome od njih neće dati mesa svoje djece, što će ga jesti, jer ne će imati ništa drugo u nevolji i tjeskobi, u koju će te staviti tvoj neprijatelj u svim tvojim gradovima.[56] I najmekša i najnježnija žena kod tebe, koja se ne bi usudila staviti svoju nogu na golu zemlju, jer je bila odveć nježna i mekušna, bit će zlovoljna prema svom ljubljenome mužu, prema svom sinu i kćeri[57] zbog posteljice što dolazi iz njezina krila ili zbog djece kojoj daje život. Jer u svakoj oskudici ona će ih potajno jesti od nevolje i tjeskobe u koju će te staviti tvoj neprijatelj u tvojim gradovima.

Postanka 1:26-27
[26] Tada reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku i priliku! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim što gmiže po zemlji!”[27] Tako Bog stvori čovjeka na sliku svoju. Stvori ga na sliku Božju. Stvori ih kao muža i ženu.

2 Korinæanima 5:8
Ali se čvrsto uzdamo i više volimo odseliti iz tijela i naseliti se kod Gospodina.

Luki 16:19-26
[19] Bio je neki bogat čovjek, oblačio se u skrlet i u laneno platno i sjajno se gostio svaki dan.[20] Pred njegovim vratima ležao je neki siromah po imenu Lazar, sav u čirevima.[21] Rado bi se bio nasitio mrvicama što su padale s bogataševa stola. I psi su dolazili i lizali mu čireve.[22] Tada umre siromah. Anđeli ga odnesoše u Abrahamovo krilo. A umre bogataš i bi zakopan.[23] Kad u paklu usred svojih muka podiže oči, vidje izdaleka Abrahama i u njegovu krilu Lazara.[24] Tada povika: Oče Abrahame! Smiluj mi se i pošalji Lazara neka umoči u vodu vrh svojega prsta i rashladi moj jezik; jer trpim veliku muku u ovom plamenu.\[25] Abraham odvrati: Sjeti se, sinko, da je tebi u tvojemu životu bilo dobro, a Lazaru zlo. Sad se on ovdje tješi, a ti se mučiš.[26] Osim toga zjapi među nama i vama širok jaz, tako da nijedan ne može odavle k vama prijeći, i nijedan odatle ovamo doći, i kad bi htio.

Otkrivenje 20:11-15
[11] Vidjeh veliko bijelo prijestolje i onoga koji je sjedio na njemu. Od njegova lica pobjegli su zemlja i nebo, i mjesto im se ne nađe.[12] Vidjeh mrtve velike i male gdje stoje pred prijestoljem. I knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori koja je Knjiga života. Mrtvi bijahu suđeni po onome što je napisano u knjigama, po svojim djelima.\[13] More dade svoje mrtvace, a smrt i podzemlje dadoše svoje mrtvace; i svaki bi suđen po svojim djelima.\[14] Smrt i podzemlje bijahu bačeni u ognjeno jezero. Ovo je druga smrt? ognjeno jezero.[15] Tko god se ne nađe napisan u Knjizi života, bi bačen u ognjeno jezero.

Ponovljeni Zakon 28:53
Tada ćeš u nevolji i tjeskobi, u koju će te staviti tvoj neprijatelj, jesti plod svojega vlastitog tijela, meso svojih sinova i kćeri, koje ti dade Gospodin, Bog tvoj.

1 Korinæanima 14:34-35
[34] žene neka šute na sastancima, jer njima nije dopušteno govoriti; nego neka budu pokorne, kao što i Zakon govori.\[35] Ako li žele pouku o nečemu, neka kod kuće pitaju svoje muževe, jer je ružno ženi da govori na sastanku.

Luki 1:37
Jer Bogu nije nemoguća nijedna stvar.”

Ivanu 1:1
U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ.

Ponovljeni Zakon 28:57
zbog posteljice što dolazi iz njezina krila ili zbog djece kojoj daje život. Jer u svakoj oskudici ona će ih potajno jesti od nevolje i tjeskobe u koju će te staviti tvoj neprijatelj u tvojim gradovima.

1 Timoteju 2:11-15
[11] Neka žena prima pouku u tišini, sa svom pokornošću![12] A ne dopuštam ženi poučavati niti vladati mužem, nego neka bude mirna.[13] Jer je najprije bio stvoren Adam, a onda Eva.[14] I Adam nije bio zaveden, a žena, zavedena, postade prijestupnica.[15] Ali će se spasiti rađanjem djece, ako ostane u vjeri i ljubavi i u svetosti s čednošću.

1 Timoteju 5:3-16
[3] Poštuj udovice, koje su zaista udovice![4] Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, neka se nauče najprije poštovati svoju obitelj i vraćati zajam roditeljima; jer je to ugodno pred Bogom.\[5] Ona koja je zaista udovica i usamljena, uzda se u Boga i ostaje u molitvama i u prošnjama noć i dan.[6] A koja samo ide za uživanjem, živa je mrtva.[7] I ovo zapovijedaj: neka budu besprijekorne![8] Ako li se tko ne brine za svoje, osobito za ukućane, odrekao se vjere i gori je od nevjernika.[9] Neka se u popis udovica ne stavlja mlađa od šezdeset godina, koja je bila jednome mužu žena,[10] i koja ima svjedočanstvo u dobrim djelima. Trebala je djecu odgojiti, biti gostoljubiva, svetima prati noge, nevoljnima pomagati, ići za svakim dobrim djelom.[11] A mlađe udovice odbij; jer kad ih strasti odvuku od Krista, hoće da se udaju,\[12] i navlače na se osudu što su pogazile prvotnu vjernost.[13] A ujedno, obilazeći kuće, nauče biti besposlene; ne samo da su besposlene nego i brbljave i radoznale, pa govore ono što ne treba.\[14] Hoću dakle da se mlađe udovice udaju, rađaju djecu, da budu domaćice te da ne daju protivniku nikakve prilike za pogrđivanje.[15] Doista, neke se već okrenuše za sotonom.[16] Ako koja vjernica ima udovice, neka se brine za njih da se ne optereti Crkva te da uzmogne pomagati onima koje su zaista udovice.

1 Korinæanima 11:2-16
[2] Hvalim vas što se u svemu mene spominjete i držite predaje kao što vam predadoh.[3] Ali hoću da znate ovo: svakome je muškarcu glava Krist, a muškarac je glava ženi, a Bog je glava Kristu.[4] Svaki muškarac koji se moli ili prorokuje pokrivene glave, sramoti svoju glavu.[5] A svaka žena koja se moli ili prorokuje gologlava, sramoti svoju glavu, jer je svejedno, kao da je ošišana.[6] Doista, ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je ružno ženi šišati se ili brijati glavu, neka se pokriva!\[7] Ali muškarac ne treba pokrivati glavu jer je slika i slava Božja, a žena je slava muževljeva.[8] Jer nije muškarac od žene, nego žena od muškarca.[9] Jer muškarac nije stvoren zbog žene, nego žena zbog muškarca.[10] Zato žena treba imati znak vlasti na glavi zbog anđela.[11] Ipak, u Gospodinu, ni žena bez muškarca, ni muškarac bez žene![12] Doista, kako je žena od muškarca, tako je i muškarac po ženi; a sve je od Boga.\[13] Sami među sobom sudite: je li lijepo da se žena gologlava moli Bogu?[14] Ne uči li vas i sama narav da je za muškarca sramota ako nosi dugu kosu?[15] A ženi je ures ako nosi dugu kosu jer joj je kosa dana umjesto pokrivala.[16] Ako se tko namjerava prepirati, mi nemamo takva običaja, a ni Božje crkve.

Croatian Bible (GKS) 2010
No Data