A A A A A

Grijesi: [Preljuba]


1 Korinæanima 6:18
Bježite od bluda! Svaki drugi grijeh čovjek čini izvan tijela, a bludnik griješi protiv vlastitog tijela.

Hebrejima 13:4
Poštujte svoj brak i budite jedni drugima vjerni u braku. Bog će sigurno osuditi sve bludnike i preljubnike.

Jakova 4:17
Grijeh je dakle znati što treba činiti, a ne činiti.

1 Ivanu 1:9
Ali on je vjeran i pravedan; priznamo li mu svoje grijehe, oprostit će nam i očistiti nas od svake nepravde.

Luki 16:18
Tko god se razvede od žene pa se oženi drugom, čini preljub. I tko se oženi razvedenom ženom, čini preljub.

Mateju 19:9
Ali ja vam kažem: Tko god se razvede od svoje žene, osim zbog njezina bluda—pa se oženi drugom, čini preljub.”

Rimljanima 7:2-3
[2] Da pojasnim: udanu ženu Zakon veže za muža dok je on živ. Ali ako on umre, zakon o braku više se na nju ne odnosi.[3] Kad bi se udala za drugoga za muževa života, počinila bi preljub. Ali ako joj muž umre, taj ju zakon više ne obvezuje i ne čini preljub ako se uda.

Marku 10:11-12
[11] On im reče: “Tko god se razvede od svoje žene da bi se oženio drugom, čini preljub prema prvoj ženi.[12] Rastavi li se žena od muža i preuda, ona također čini preljub.”

Mateju 5:27-32
[27] “Čuli ste da u Zakonu piše: ‘Ne čini preljuba!’[28] A ja vam kažem: Tko samo i pogleda ženu s požudom, već je u svojem srcu s njom počinio preljub.[29] Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iskopaj ga i baci. Bolje ti je da samo jedan dio tvojeg tijela bude uništen nego da sav budeš bačen u pakao.[30] Pa makar te i tvoja desna ruka navodila na grijeh, odsijeci ju i baci od sebe. Bolje da ostaneš bez jednoga od udova nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.”[31] “Također ste čuli: ‘Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu.’[32] Ali ja vam kažem: Tko god se razvede od svoje žene, osim zbog njezina bluda, navodi ju na preljub. I tko god se oženi razvedenom ženom, čini preljub.”

1 Korinæanima 6:9-16
[9] Ne znate li da oni koji čine zlo neće baštiniti Božje kraljevstvo? Nemojte se zavaravati! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni homoseksualci,[10] ni lopovi, ni lakomci, ni pijanci, ni psovači, ni varalice neće baštiniti Božjeg kraljevstva.[11] I neki od vas bili su takvi, ali sada ste oprani od grijeha i posvećeni. Opravdani ste pred Bogom zbog onoga što su Gospodin Isus Krist i Duh našega Boga učinili za vas.[12] Kaže se: “Sve mi je dopušteno…”—ali sve mi ne služi na korist. “Sve mi je dopušteno…”—ali ničemu neću robovati.[13] Kažete: “Hrana je za trbuh, a trbuh za hranu.” Tako je, ali Bog će jednog dana i jedno i drugo uništiti. Naša tijela nisu stvorena za blud, nego za Gospodina, i Gospodin za tijela.[14] Bog će uskrisiti naša tijela od mrtvih svojom veličanstvenom silom, baš kao što je i našega Gospodina podignuo od mrtvih.[15] Ne shvaćate li da su vaša tijela Kristovi udovi? Zar ćete dakle svoje tijelo, koje pripada Kristu, sjediniti s bludničinim? Nipošto![16] Zar ne znate da muškarac koji se druži s bludnicom postaje s njom jedno tijelo? Jer u Svetome pismu piše: “Njih će dvoje biti jedno tijelo.”

Luki 18:18-20
[18] Neki uglednik upita Isusa: “Dobri učitelju, što moram učiniti da dobijem vječni život?”[19] “Zašto me zoveš dobrim?” upita ga Isus. “Dobar je samo Bog.[20] A zapovijedi znaš: ‘Ne čini preljub’, ‘Ne ubij’, ‘Ne ukradi’, ‘Ne svjedoči lažno’, ‘Poštuj oca i majku!’”

1 Solunjanima 4:3-5
[3] Bog želi da budete sveti i čisti, da se uzdržavate od grijeha bluda.[4] Tako će svatko od nas znati nadzirati svoje tijelo u svetosti i časti,[5] a ne živjeti u strasti i pohoti poput pogana koji ne poznaju Boga.

Marku 7:20-23
[20] Zatim još reče: “Čovjeka onečišćuje ono što izlazi iz njegove nutrine.[21] Jer iz nutrine, iz ljudskoga srca, dolaze zle misli, bludnost, krađa, ubojstvo,[22] preljub, pohlepa, zloća, prijevara, razvrat, zavist, kleveta, oholost i glupost.[23] Sva ta zla izlaze iznutra, ona čovjeka prljaju i čine ga nečistim pred Bogom.”

Mateju 15:17-20
[17] “Ne shvaćate li: sve što uđe na usta ode u trbuh i izbacuje se u zahod.[18] Ali zle riječi izlaze iz srca i onečišćuju čovjeka.[19] Jer iz srca izviru zle misli, ubojstva, preljubi, blud, krađe, klevete, laži i kletve.[20] To onečišćuje čovjeka! Neće čovjek biti nečist pred Bogom ako jede a da prije toga nije obavio obredno pranje ruku.”

Ivanu 8:4-11
[4] “Učitelju,” rekoše Isusu, “ova je žena zatečena u sâmome činu preljuba.[5] Mojsijev nam zakon kaže da bismo ju trebali kamenovati. Što ti na to kažeš?”[6] Htjeli su ga navesti da kaže nešto zbog čega bi ga mogli optužiti, ali Isus se samo sagnuo i počeo pisati prstom po prašini.[7] Kako su i dalje zahtijevali da im odgovori, on se uspravi i reče im: “Pa dobro, kamenujte ju—ali neka prvi baci kamen na nju onaj od vas koji još nikada nije zgriješio!”[8] Zatim se ponovno sagne i nastavi pisati po tlu.[9] A vjerski se poglavari krišom raziđu jedan po jedan, počevši od najstarijega. Isus ostane ispred mnoštva sam sa ženom.[10] Opet se uspravi i reče joj: “Gdje su tvoji tužitelji, ženo? Zar te nijedan nije osudio?”[11] “Nijedan, Gospodine”, odgovori žena. A Isus joj reče: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i ne griješi više!”

1 Korinæanima 7:1-40
[1] A sada odgovor na ono o čemu ste mi pisali: “Dobro je da čovjek živi uzdržavajući se od dodira sa ženom.”[2] Ali zbog pogibli od bluda dobro je da svaki muškarac održava bračne odnose sa ženom, a tako i žena sa svojim mužem.[3] Muž neka ženi ne uskraćuje tjelesnu bliskost na koju ona ima pravo, a isto tako ni žena mužu.[4] Jer ženinim tijelom gospodari muž, a on nije gospodar vlastitog tijela, već njime gospodari njegova žena.[5] Nemojte se uskraćivati jedno drugome, osim ako to želite učiniti privremeno da biste se potpunije posvetili molitvi. Zatim se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog suzdržavanja.[6] Ali to vam kažem kao dopuštenje, a ne kao zapovijed.[7] Želio bih da svi budu neženje, kao ja. Ali svakome od nas Bog je dao drukčiji dar—nekome da bude oženjen, nekome da bude samac.[8] Što se tiče neoženjenih i udovica—bolje im je da ostanu samci kao i ja.[9] Ako se pak ne mogu uzdržati, neka se žene. Jer je bolje ženiti se nego izgarati od žudnje.[10] A za one u braku imam zapovijed—ne od sebe, već od Gospodina: neka se žena ne rastaje od muža.[11] Ako se ipak rastane, neka se više ne udaje ili neka se pomiri s mužem. Ni muž ne smije ostaviti ženu.[12] A ostalima pak kažem, iako Gospodin to nije izravno zapovjedio: ima li kršćanin ženu nevjernicu koja pristaje živjeti s njim, ne smije ju ostaviti.[13] Ima li kršćanka muža nevjernika koji pristaje s njom živjeti, ne smije ga napustiti.[14] Jer žena kršćanka unosi svetost u brak, a muž kršćanin također. Inače će vam djeca biti poput pogana, ali ovako su posvećena za Boga.[15] Ali ako se supružnik koji nije vjernik želi rastaviti, neka to učini. Vjerni muž ili žena nisu primorani s njima ostati jer Bog želi da njegova djeca žive u miru.[16] Jer tko zna hoće li žena kršćanka spasiti muža nevjernika, ili muž kršćanin ženu koja nije vjernica?[17] Inače neka svatko živi kako mu je Gospodin dodijelio, kao kad ga je Bog pozvao. Tako naređujem po svim crkvama.[18] Ako je tko bio obrezan prije nego što je postao vjernikom, to ne bi trebao skrivati. A tko se obratio kao neobrezan, ne bi se sada trebao obrezivati.[19] Jer nije važno je li tko obrezan ili neobrezan, već držati se Božjih zapovijedi.[20] Svatko neka ostane u onome zvanju u kojemu ga je zatekao Božji poziv.[21] Jesi li pozvan kao rob? Ne brini se! Ali, ako možeš postati slobodan, iskoristi priliku.[22] Ako si i bio rob kad te je Gospodin pozvao, on te je oslobodio od robovanja grijehu. A ako te je pozvao kao slobodnog čovjeka, sada si Kristov rob.[23] Bog je za vas platio otkupninu. Nemojte zato robovati ljudima.[24] Zato, braćo, neka svatko u svojemu zajedništvu s Bogom ostane u onomu u čemu ga je on pozvao.[25] Glede neudanih djevojaka nemam zapovijedi od Gospodina. Mogu vam samo savjetovati kao čovjek koji je, po Božjemu milosrđu, vrijedan povjerenja.[26] Zbog sadašnje nevolje smatram da je najbolje da ostanete tako kako jeste.[27] Imaš li ženu, ne traži rastave. Nisi li oženjen, nemoj se ni ženiti.[28] Ako se i oženite, nije to grijeh. Ako se djevojka uda, ne griješi. Htio bih vas samo sačuvati od tjelesne patnje koja dolazi s brakom.[29] Braćo i sestre, želim, naime, reći da nam je još kratko vrijeme preostalo. Zato oženjeni ne smiju dopustiti da im brak bude prva briga.[30] Žalosni ne smiju zanemariti Božji posao zbog svoje žalosti, ni sretni zbog svoje radosti, ni imućni zbog svojega bogatstva,[31] ni oni koji uživaju u ovome svijetu zbog svojega užitka, jer obličje ovoga svijeta prolazi.[32] Želio bih da budete bezbrižni. Neženja se brine o Božjemu poslu i kako da ugodi Gospodinu.[33] A oženjen se čovjek uz to mora brinuti i o svjetovnomu—kako da ugodi ženi—[34] pa je podijeljen. Neudana žena ili djevojka isto se tako može više brinuti za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom. A udana se mora brinuti i za svjetovno—kako da ugodi mužu.[35] Ne govorim to da vam postavljam zabrane, nego da vam pomognem da uzmognete primjereno i neometano služiti Gospodinu.[36] Ako tko smatra da nedolično postupa prema svojoj zaručnici, i ako ona više nije u prvoj mladosti te stoga drži da se treba oženiti, neka se oženi. Neće zgriješiti. Neka se vjenčaju![37] Ali ako je tko čvrsto odlučio ne ženiti se, a nema hitnje i može vladati sobom, dobro čini ne ženeći se.[38] Tko se dakle oženi, dobro čini, a tko se ne oženi, čini još bolje.[39] Žena je vezana za svojega muža dokle god on živi; ako joj muž umre, može se opet udati, ali samo za kršćanina.[40] Ali smatram da će biti blaženija ako se ne uda ponovno te da vam govoreći to dajem savjet od Svetoga Duha.

Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®