A A A A A

Misterije: [Dinosauri]


Rimljanima 1:18
Ali s neba se zaista očituje Božji gnjev na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji bezbožnim životom sprečavaju da istina o Bogu iziđe na vidjelo.

Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®