Instagram
English
A A A A A

Bog: [Dođi kakav jesi]
Mateju 11:27-30
[27] Moj mi je Otac sve predao. Nitko ne poznaje Sina nego Otac i nitko ne poznaje Oca nego Sin i oni kojima se Sin hoće objaviti.[28] Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.[29] Uzmite na sebe moj jaram i učite od mene jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći spokoj svojim dušama.[30] Moj je jaram sladak, a moje breme lako.”

Ivanu 6:63-65
[63] Sveti Duh je taj koji daje vječni život. Ljudskim naporima ne može se ništa postignuti. A same riječi koje sam vam rekao jesu Duh i život.[64] Pa ipak, neki od vas mi ne vjeruju.” Jer je Isus od početka znao tko u njega ne vjeruje i tko je onaj koji će ga izdati.[65] I još reče: “Na to sam mislio kad sam vam rekao da nitko ne može doći k meni ako ga Otac ne privuče.”

Mateju 11:28
Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

Mateju 15:7-9
[7] Licemjeri! Lijepo je o vama prorokovao Izaija:[8] ‘Ovaj me narod štuje samo usnama, ali srce im je daleko od mene.[9] Uzalud me štuju jer kao moje učenje poučavaju ljudske zapovijedi.’”

Marku 10:13-16
[13] Isusu su dovodili djecu da ih dotakne i blagoslovi. Učenici su im to priječili.[14] Kad je Isus to vidio, razljutio se te im reče: “Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada Božje kraljevstvo![15] Zaista vam kažem, tko kraljevstvo Božje ne prihvati poput te dječice, nikada neće u njega ući!”[16] Tada izgrli djecu i blagoslovi ih polažući na njih ruke.

Jakova 4:6-8
[6] Ali on nam, u svojoj milosti, daje sve više snage da se suprotstavimo takvim zlim željama; kao što Sveto pismo veli: “Bog se protivi oholima, ali poniznima daruje milost.”[7] Predajte se, dakle, ponizno Bogu! Oduprite se đavlu pa će pobjeći od vas![8] Približite se Bogu pa će se i on približiti vama. Operite ruke, grešnici! Očistite srca, licemjeri!

2 Korinæanima 5:17
Kad je tko u Kristu, on je novo stvorenje. Stari je čovjek nestao, a rodio se novi.

Ivanu 5:24
Zaista vam kažem, svatko tko sluša moju poruku i tko vjeruje onome koji me poslao ima vječni život i nikada neće biti osuđen za svoje grijehe jer je već prešao iz smrti u život.

Rimljanima 12:1-2
[1] Zaklinjem vas, draga braćo, milosrđem Božjim da predate svoja tijela Bogu. Neka ona budu živa, sveta žrtva—njemu ugodna—da to bude vaša duhovna služba Bogu.[2] Ne oponašajte ponašanje i običaje ovoga svijeta, već dopustite da vas Bog promijeni u novu osobu mijenjajući vaš način razmišljanja. Tada ćete znati što Bog želi da činite, što je njemu dobro, ugodno i savršeno.

Hebrejima 12:1
Budući da smo okruženi tolikim mnoštvom svjedoka vjere, odbacimo svako breme i grijeh koji nam smetaju, osobito grijeh koji nas tako lako zavede. Ustrajno trčimo utrku koju nam je Bog odredio!

Ivanu 5:40
A vi ipak nećete doći k meni da biste primili vječni život.

Ivanu 6:44-45
[44] Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me je poslao, a ja ću sve takve oživjeti u posljednji dan.[45] Kao što je zapisano u Svetome pismu: ‘Svi će biti učenici Božji.’ Kojima Otac govori i koji primaju njegovu pouku, doći će k meni.

Ivanu 7:37-39
[37] Na posljednji, veliki dan blagdana Isus poviče mnoštvu: “Ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije![38] Jer Sveto pismo kaže da će iz nutrine svakoga tko u mene vjeruje poteći rijeke žive vode.”[39] Govorio je o Svetom Duhu koji će biti dan svima koji vjeruju u njega. Ali Sveti Duh još nije bio dan jer se Isus još nije vratio u svoju slavu.

Hebrejima 4:14-16
[14] Isus, Božji Sin, naš je Veliki svećenik koji je otišao na nebo. Držimo se stoga svoje vjere.[15] Taj naš Veliki svećenik razumije naše slabosti jer je i sam proživio iste kušnje kao i mi premda im nikad nije popustio i zgriješio.[16] Priđimo dakle hrabro prijestolju milostivoga Boga. Primit ćemo milostivu i milosrdnu pomoć u trenucima kad nam bude potrebna.

Otkrivenje 22:16-17
[16] Ja, Isus, poslao sam svojega anđela da ti dade ovu poruku za crkve. Ja sam onaj od kojega je David nastao i nasljednik njegovoga prijestolja. Zvijezda sam Danica.”[17] Duh i zaručnica govore: “Dođi!” I tko god ovo čuje, neka kaže: “Dođi!” Neka dođe tko je žedan i neka besplatno zahvati vodu života!

Ivanu 6:37
Ali svi oni koje mi je Otac dao, doći će k meni a takve sigurno neću odbaciti.

Otkrivenje 22:17
Duh i zaručnica govore: “Dođi!” I tko god ovo čuje, neka kaže: “Dođi!” Neka dođe tko je žedan i neka besplatno zahvati vodu života!

Otkrivenje 12:9
Veliki Zmaj, stara Zmija koju nazivaju Đavlom, Sotonom i zavodnikom svega svijeta, zbačen je na zemlju, a s njime i njegovi anđeli.

Filipljanima 1:6
Siguran sam da će Bog, koji je započeo dobro djelo među vama, to djelo i dovršiti do dana kad se Isus Krist vrati.

Otkrivenje 21:4
Otrt će svaku suzu s njihovih očiju. Neće više biti smrti, neće biti žalosti, ni plača, ni boli. Jer sve prijašnje je uminulo.”

Hebrejima 10:19-22
[19] Sada dakle, braćo, možemo ući u Svetinju nad svetinjama zbog Isusove krvi.[20] To je nov put koji daje život što nam ga je Krist otvorio svojom smrću.[21] Budući da imamo Velikoga svećenika koji vlada Božjom kućom,[22] pristupimo Bogu iskrena srca i čvrste vjere pošto smo svoje srce očistili škropeći ga Kristovom krvlju, a tijelo oprali čistom vodom.

Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®