A A A A A

Loš Karakter: [Izdaja]


Mateju 27:3-4
[3] Kada je Juda, njegov izdajica, vidio da su Isusa osudili na smrt, pokaje se i odnese trideset srebrnjaka natrag svećeničkim poglavarima i starješinama[4] te im reče: “Zgriješio sam! Izdao sam nedužna čovjeka!” “Što se to nas tiče?” odgovore mu oni. “To je tvoja stvar!”

Mateju 6:14-15
[14] Jer ako oprostite ljudima njihove pogreške, i vaš će nebeski Otac vama oprostiti.[15] Ali ne oprostite li vi drugima njihovih pogrešaka, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaše grijehe.

Marku 11:25
Ali kad god ustanete moliti, najprije oprostite svima onima kojima što zamjerate da bi i vama nebeski Otac oprostio vaše grijehe.”

Mateju 7:12
“Činite drugima ono što biste htjeli da drugi čine vama. To je bit učenja cijeloga Zakona i Proroka.”

Hebrejima 4:15
Taj naš Veliki svećenik razumije naše slabosti jer je i sam proživio iste kušnje kao i mi premda im nikad nije popustio i zgriješio.

Rimljanima 3:23
Jer svi smo zgriješili i lišeni smo Božje slave.

Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®