A A A A A

Dodatni: [Slomljeno Srce]


1 Korinæanima 13:7
Sve izdržava, nikad ne gubi vjeru, uvijek se nada, sve podnosi.

1 Petrova 5:7
Sve svoje brige povjerite njemu jer se on brine za vas.

2 Korinæanima 5:7
Živimo po vjeri, a ne po onome što vidimo.

2 Korinæanima 12:9
Svaki put mi je odgovorio: “Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga najbolje očituje u slabosti.” Radostan sam što se mogu hvaliti svojom slabošću, da kroz mene može djelovati Kristova snaga.

Hebrejima 13:5
Klonite se pohlepe za novcem, budite zadovoljni onim što imate. Jer Bog je rekao: “Nikada te neću napustiti ni iznevjeriti!”

Ivanu 3:16
Bog je toliko volio svijet da je dao svojega jedinorođenog Sina da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima vječni život.

Ivanu 12:40
“Bog im je zaslijepio oči i otvrdnuo srca tako da očima ne vide, srcem ne razumiju, niti se meni obraćaju da ih ozdravim.”

Ivanu १४:१
“Neka se ne uznemiruje vaše srce! Pouzdajte se u Boga i u mene!

Ivanu 14:27
Ostavljam vam mir—i to svoj mir—a mir koji vam ja dajem nije mir kakav daje svijet. Zato se ne uznemirujte i ne plašite.

Ivanu 16:33
Sve sam vam to rekao da u meni imate mir. Ovdje na zemlji imat ćete nevolje, ali ohrabrite se, ja sam pobijedio svijet!”

Luki 24:38
Ali Isus im reče: “Zašto se bojite? Zašto vam se sumnja rađa u srcu?

Marku 11:23
“Zaista vam kažem, kada bi tko rekao ovoj planini: ‘Digni se i baci se u more’ i pritom ne bi posumnjao u srcu, nego vjerovao da će se to i dogoditi, to bi se zaista zbilo.

Mateju 5:8
Blago ljudima čista srca, jer će gledati Boga!

Mateju 11:28
Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

Otkrivenje 21:4
Otrt će svaku suzu s njihovih očiju. Neće više biti smrti, neće biti žalosti, ni plača, ni boli. Jer sve prijašnje je uminulo.”

Rimljanima 8:28
Znamo kako Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji njega vole i koje je on pozvao prema svojoj nakani.

Rimljanima 12:2
Ne oponašajte ponašanje i običaje ovoga svijeta, već dopustite da vas Bog promijeni u novu osobu mijenjajući vaš način razmišljanja. Tada ćete znati što Bog želi da činite, što je njemu dobro, ugodno i savršeno.

1 Korinæanima ౬:౧౯-౨౦
[౧౯] Ne shvaćate li da je vaše tijelo hram Svetoga Duha kojega vam je Bog dao i da on prebiva u vama? Vi ne pripadate sebi[౨౦] jer je Bog za vas platio otkupninu. Zato svojim tijelom trebate proslavljati Boga.

Filipljanima 4:6-7
[6] Ne brinite se ni za što; radije se molite za sve; iznesite Bogu sve svoje potrebe, sa zahvalnošću.[7] Tako ćete iskusiti Božji mir koji nadilazi svaki razum. On će čuvati vaša srca i vaš um u Kristu Isusu.

Mateju 11:28-30
[28] Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.[29] Uzmite na sebe moj jaram i učite od mene jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći spokoj svojim dušama.[30] Moj je jaram sladak, a moje breme lako.”

Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®