Instagram
English
A A A A A

Matematički Znakovi: [Broj 10]
1 Korinæanima 6:9-11
[9] Ne znate li da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne zavaravajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni oni što se oskrvnjuju s muškarcima,[10] ni lopovi, ni lakomci, ni pijanci, ni psovači, ni otimači neće baštiniti kraljevstvo Božje.[11] I neki od vas su bili takvi. Ali ste se oprali, ali ste se posvetili, ali ste se opravdali u imenu Gospodina Isusa i po Duhu našega Boga.

1 Korinæanima 10:13
Nikakva kušnja nije vas zahvatila osim one zajedničke čovjeku. Ali, vjeran je Bog koji neće dopustiti da budete iskušani preko onoga što možete, nego će s iskušenjem dati i put za izlaz da biste ga mogli podnijeti.

Rimljanima 1:20
Jer se ono nevidljivo njegovo od stvaranja svijeta, i njegova vječna snaga i Božanstvo, prosuđivanjem jasno opaža po onome što je stvorio; tako da su bez isprike.

Filipljanima 4:19
A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu prema bogatstvu svojemu, u slavi, po Kristu Isusu.

2 Timoteju 3:16
Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za nauk, za ukor, za popravljanje, za upućivanje u pravednost,

Luki 23:34
Tada je Isus rekao: “Oče, oprosti im jer ne znaju što čine!” I razdijelili su njegovu odjeću i bacali ždrijeb.

Luki 11:11
A ako nekoga od vas, koji je otac, sin zamoli kruha, hoće li mu dati kamen? Ili ako zamoli ribu, hoće li mu umjesto ribe dati zmiju?

1 Korinæanima 6:9
Ne znate li da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne zavaravajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni oni što se oskrvnjuju s muškarcima,

Ivanu 1:8
On sâm nije bio Svjetlo, nego je došao posvjedočiti za Svjetlo.

Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA