A A A A A

Matematički Znakovi: [Broj 5]


Otkrivenje 13:5-18
[5] I dana su joj usta koja govore velike stvari i hule; i dana joj je vlast da nastavi djelovati četrdeset i dva mjeseca.[6] I otvorila je svoja usta za hulu protiv Boga, da huli ime njegovo i Šator njegov i one što prebivaju u nebu.[7] I bilo joj je dano zaratiti se sa svetima i pobijediti ih. I dana joj je vlast nad svakim plemenom i jezikom i narodom.[8] I svi što prebivaju na zemlji, njemu će iskazati štovanje, kojima imena nisu zapisana u knjizi života Jaganjca zaklana od postanka svijeta.[9] Ako tko ima uho, neka čuje.[10] Vodi li tko u sužanjstvo, u sužanjstvo će ići; ubije li tko mačem, mora biti ubijen mačem. Ovdje je postojanost i vjera svetih.[11] I vidio sam drugu Zvijer kako je izlazila iz zemlje; i imala je dva roga poput jaganjca, a govorila je kao Zmaj.[12] I ona izvršava svu vlast one prve Zvijeri pred njom, i čini da zemlja i oni koji žive na njoj iskažu štovanje prvoj Zvijeri kojoj je smrtna rana bila izliječena.[13] I ona čini velika čuda, tako da pred ljudima stvara da i oganj silazi s neba na zemlju.[14] I zavodi one koji prebivaju na zemlji zbog značenja tih čuda za koje ima vlast činiti pred Zvijeri govoreći onima koji prebivaju na zemlji da trebaju načiniti lik Zvijeri koja je imala ranu od mača, a ipak živi.[15] I imala je vlast dati život liku Zvijeri, tako da lik Zvijeri i progovori te učini da svi oni koji ne iskažu štovanje liku Zvijeri trebaju biti ubijeni.[16] I postiže da svi, i mali i veliki, i bogati i siromašni, i slobodnjaci i robovi, prime žig na njihovu desnicu ili na njihova čela,[17] te da nitko ne može ništa kupiti ili prodati osim onoga koji ima žig ili ime Zvijeri ili broj njezina imena.[18] Ovdje je mudrost. Neka onaj tko ima razum proračuna broj Zvijeri; jer to je broj čovjeka, a broj mu je šesto šezdeset i šest.

Mateju 19:9
A ja vam kažem: Svaki koji otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, i oženi se drugom, čini preljub. I tko se oženi otpuštenom, čini preljub.”

Otkrivenje 11:2-3
[2] A vanjsko dvorište hrama izostavi i nemoj ga izmjeriti jer je dano Poganima; i sveti će grad gaziti četrdeset i dva mjeseca.[3] I dat ću vlast dvojici svojih svjedoka, i prorokovat će, obučeni u kostrijet, tisuću dvjesto šezdeset dana.

Mateju 5:32
Ali ja vam kažem da svaki koji otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, navodi je da počini preljub; i svaki koji se oženi raspuštenicom, čini preljub.

2 Timoteju 3:16
Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za nauk, za ukor, za popravljanje, za upućivanje u pravednost,

Otkrivenje 4:6-8
[6] a pred prijestoljem bilo je stakleno more nalik kristalu. I usred prijestolja i uokolo prijestolja četiri životinje, sprijeda i straga puna očiju.[7] I prva životinja nalik lavu, i druga životinja nalik teletu, i treća životinja s licem kao u čovjeka, i četvrta životinja nalik orlu koji leti.[8] I svaka od tih četiriju životinja imala je po šest krila, sve naokolo, a iznutra su bile pune očiju. I bez počinka, dan i noć, govore: “Svet, svet, svet Gospodin Bog, Svesilni, onaj koji je bio i koji jest i koji dolazi!”

1 Korinæanima 10:13
Nikakva kušnja nije vas zahvatila osim one zajedničke čovjeku. Ali, vjeran je Bog koji neće dopustiti da budete iskušani preko onoga što možete, nego će s iskušenjem dati i put za izlaz da biste ga mogli podnijeti.

Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA