A A A A A

Dobar Karakter: [Apstinencija]


2 Korinæanima 12:21
i da me moj Bog, kad ponovo dođem, ne ponizi kod vas te da ne bih morao oplakivati mnoge koji su prije sagriješili, a nisu se pokajali za nečistoću i bludništvo i razvratnost koju su počinili.

2 Timoteju 2:22
Bježi i od mladenačkih požuda i slijedi pravednost, vjeru, ljubav, mir s onima koji zazivaju Gospodina iz čista srca.

Djela Apostolska 15:20
nego da im napišemo da se uzdržavaju od onoga što je okaljano idolima, od bludništva, i od udavljenoga i od krvi.

Kološanima 3:5
Usmrtite, dakle, vaše udove koji su na zemlji: bludništvo, nečistoću, požudu, zlu pohotu i lakomstvo, što je idolopoklonstvo.

Efežanima 5:3
A bludništvo i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kao što dolikuje svetima!

Galaæanima 5:19
A očita su djela tijela. To su: preljub, bludništvo, nečistoća, razvratnost,

1 Korinæanima 6:18-19
[18] Bježite od bludništva! Svaki grijeh koji čovjek učini je izvan tijela; ali tko bludniči griješi protiv vlastitog tijela.[19] Što? Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji je u vama, kojega imate od Boga te niste svoji?

1 Korinæanima 7:2
Ali da izbjegnete bludništvo, neka svaki ima svoju ženu i svaka žena neka ima svoga muža.

1 Korinæanima 10:13
Nikakva kušnja nije vas zahvatila osim one zajedničke čovjeku. Ali, vjeran je Bog koji neće dopustiti da budete iskušani preko onoga što možete, nego će s iskušenjem dati i put za izlaz da biste ga mogli podnijeti.

1 Petrova 2:11
Ljubljeni, zaklinjem vas kao strance i pridošlice, uzdržavajte se od tjelesnih požuda koje se bore protiv duše.

Hebrejima 13:4
Brak je častan u svemu i postelja neokaljana. A bludnicima i preljubnicima sudit će Bog.

Judina 1:7
kao što Sodoma i Gomora i gradovi oko njih, koji su se na njima sličan način odali bludništvu i pošli za drugim tijelom, stoje za primjer trpeći osvetu vječnoga ognja.

Mateju 5:8
Blaženi čisti u srcu, jer će Boga gledati!

Rimljanima 12:1
Zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božjim: prinesite svoja tijela na žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje razumno bogoslužje.

Rimljanima 13:13
Hodimo časno kao po danu; ne u bančenju i pijančevanju, ne u bludništvu i razvratnosti, ne u svađi i zavisti;

1 Solunjanima 4:3-4
[3] Jer ovo je volja Božja: vaše posvećenje, da se suzdržavate od bludništva,[4] da svatko od vas treba znati svoju posudu posjedovati u svetosti i poštovanju,

Galaæanima 5:19-21
[19] A očita su djela tijela. To su: preljub, bludništvo, nečistoća, razvratnost,[20] idolopoklonstvo, vračanje, mržnja, nesloga, suparništva, srdžba, svađa, pobune, krivovjerja,[21] zavisti, ubojstva, pijanstva, raskalašene gozbe i tome slično; za koje vam unaprijed kažem, kao što sam već rekao, da oni koji takvo što čine, neće baštiniti kraljevstva Božjeg.

Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA