Instagram
English
A A A A A

Bog: [Zapovijedi]
Marku 10:19
Zapovijedi znaš: ‘Ne čini preljub! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne varaj! Poštuj oca svoga i majku!’ “

Luki 18:20
Znaš zapovijedi: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Poštuj svoga oca i svoju majku!”

Mateju 22:34-40
[34] Ali kad su farizeji čuli da je ušutkao saduceje, okupili su se zajedno.[35] Tada ga je jedan od njih, zakonoznanac, upitao iskušavajući ga i govoreći:[36] “Učitelju, koja je najveća zapovijed u Zakonu?”[37] Isus mu je rekao: “Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom i svim umom svojim.[38] To je prva i najveća zapovijed.[39] A druga je njoj slična: ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.’[40] O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.”

Rimljanima 13:9
Jer ono: “Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne poželi!” i svaka druga zapovijed, sadržana je u ovoj besjedi, to jest: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!”

Mateju 19:16-19
[16] I, gle, jedan je došao i upitao ga: “Učitelju dobri, kakvo dobro djelo moram učiniti da bih imao život vječni?”[17] A on mu je odgovorio: “Zašto me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim jednoga, to jest, Boga! Ali ako hoćeš ući u život, drži zapovijedi.”[18] Upitao ga je: “Koje?” Isus je odgovorio: “Ne ubij! Ne počini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno![19] Poštuj oca svoga i majku; i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!”

Mateju 22:36-40
[36] “Učitelju, koja je najveća zapovijed u Zakonu?”[37] Isus mu je rekao: “Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom i svim umom svojim.[38] To je prva i najveća zapovijed.[39] A druga je njoj slična: ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.’[40] O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.”

Mateju 10:17-22
[17] Ali čuvajte se ljudi jer će vas predavati vijećima i u svojim će vas sinagogama bičevati.[18] I vodit će vas pred upravitelje i kraljeve radi mene za svjedočanstvo protiv njih i Pogana.[19] Ali kad vas predaju, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti jer će vam se u taj isti čas dati što ćete govoriti.[20] Jer niste vi koji to govorite, nego Duh Oca vašega govori u vama![21] I brat će brata predavati na smrt i otac dijete; i djeca će ustati protiv roditelja i prouzročiti im da budu smaknuti.[22] I svi će vas zamrziti radi imena mojega, ali tko izdrži do kraja, bit će spašen.

Rimljanima 13:8-14
[8] Nikome ništa ne dugujte, osim da ljubite jedan drugoga. Jer tko ljubi drugoga, ispunio je Zakon.[9] Jer ono: “Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne poželi!” i svaka druga zapovijed, sadržana je u ovoj besjedi, to jest: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!”[10] Ljubav bližnjemu ne čini zlo. Stoga je ljubav ispunjenje Zakona.[11] I ovo, znajući vrijeme: već je čas da se iz sna probudite jer sada je naše spasenje bliže nego kad smo povjerovali.[12] Noć je poodmakla, i dan se približio. Zato odložimo djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetla.[13] Hodimo časno kao po danu; ne u bančenju i pijančevanju, ne u bludništvu i razvratnosti, ne u svađi i zavisti;[14] nego se zaodjenite Gospodinom Isusom Kristom i ne brinite za tijelo da bi udovoljavali požudama!

Marku 12:28-34
[28] Tada je prišao jedan od pismoznanaca, koji ih je slušao kako raspravljaju. I kad je shvatio kako im je dobro odgovorio, upitao ga je: “Koja je od svih prva zapovijed?”[29] A Isus mu je odgovorio: “Prva od svih zapovijedi jest: ‘Čuj, Izraele! Gospod, naš Bog, jedini je Gospod!’[30] i: ‘Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim i svom snagom svojom!’ To je prva zapovijed.[31] A druga je slična ovoj: ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!’ Druge zapovijedi veće od ovih nema.[32] Tada mu je pismoznanac rekao: “Dobro, učitelju, po istini si rekao, jer je jedan Bog i nema drugog osim njega;[33] i ljubiti njega svim srcem, i svim razumom, i svom dušom, i svom jakošću, i ljubiti bližnjega svoga kao samog sebe, više je nego sve žrtve paljenice i prinosi.”[34] A kad je Isus vidio da je pametno odgovorio, rekao mu je: “Nisi daleko od kraljevstva Božjega!” I poslije toga, nitko ga se nije usuđivao pitati.

Ivanu 14:15
Ako me ljubite, držite moje zapovijedi.

Mateju 19:18
Upitao ga je: “Koje?” Isus je odgovorio: “Ne ubij! Ne počini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!

Ivanu 15:10
Ako držite moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam ja držao zapovijedi Oca svoga i ostajem u njegovoj ljubavi.

Mateju 5:17
Ne mislite da sam došao poništiti Zakon ili Proroke. Nisam ih došao poništiti, nego ispuniti.

Ivanu 15:12-17
[12] Ovo je moja zapovijed: da ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas![13] Nitko nema veće ljubavi od ove: da netko život svoj položi za svoje prijatelje.[14] Vi ste moji prijatelji ako činite sve što vam ja zapovijedam.[15] Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; već sam vas nazvao prijateljima, jer sam vam otkrio sve što sam čuo od Oca svoga.[16] Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da vi idete i plod donosite te da plod vaš ostane; da vam Otac daruje sve što zamolite u moje ime.[17] Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedan drugoga!

Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA