A A A A A

Bog: [Dođi kakav jesi]


Mateju 11:27-30
[27] Sve mi je predao moj Otac, i nitko ne poznaje Sina, osim Oca; niti tko poznaje Oca, osim Sina, i onoga kome Sin hoće otkriti.[28] Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti.[29] Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete odmor dušama svojim;[30] jer jaram je moj ugodan i breme je moje lako.”

Ivanu 6:63-65
[63] Duh je onaj koji oživljuje, a tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam ja govorim duh su i život su.[64] Ali ima među vama nekih koji ne vjeruju.” Jer je Isus od početka znao tko su oni što ne vjeruju i tko će ga izdati.[65] Onda je napomenuo: “Stoga sam vam rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca mojega.”

Mateju 11:28
Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti.

Mateju 15:7-9
[7] Licemjeri! Dobro je o vama prorokovao Izaija, govoreći:[8] ‘Ovaj mi narod pristupa svojim ustima i usnama me poštuje, ali je srce njegovo daleko od mene.[9] I uzalud me štuju naučavajući kao nauke zapovijedi ljudske.’ “

Marku 10:13-16
[13] I donosili su mu dječicu da bi ih dotaknuo, a učenici su korili one što su ih donosili.[14] A kad je Isus to vidio, bio je jako nezadovoljan te im rekao: “Pustite dječicu da dolaze k meni i ne branite im, jer takvih je kraljevstvo Božje![15] Uistinu vam kažem, tko ne primi kraljevstvo Božje kao malo dijete, neće ući u njega.”[16] Tada ih je uzimao u svoje naručje, polagao na njih ruke i blagoslivljao ih.

Jakova 4:6-8
[6] A daje i veću milost. Stoga kaže: “Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.”[7] Podložite se, dakle, Bogu! Oduprite se đavlu, i pobjeći će od vas![8] Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici, i očistite srca, vi neodlučni!

2 Korinæanima 5:17
Stoga, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje; staro je nestalo, gle, sve je novo nastalo.

Ivanu 5:24
Uistinu, uistinu, kažem vam, onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me je poslao, ima život vječni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.

Rimljanima 12:1-2
[1] Zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božjim: prinesite svoja tijela na žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje razumno bogoslužje.[2] I ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoga uma da biste mogli ispitati što je volja Božja: što je dobro i ugodno i savršeno!

Hebrejima 12:1
Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas lako zaposjeda te strpljivo trčimo u boj koji je pred nama!

Ivanu 5:40
a ne želite doći k meni, da biste imali život.

Ivanu 6:44-45
[44] Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me je poslao; i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan.[45] Zapisano je u Prorocima: ‘I svi će biti poučeni od Boga.’ Stoga svaki koji sluša i pouči se od Oca, dolazi k meni.

Ivanu 7:37-39
[37] U posljednji dan, veliki dan svetkovine, Isus je stajao i vikao govoreći: “Ako je tko žedan, neka dođe k meni i pije![38] Tko vjeruje u mene, kao što je Pismo reklo; iz njegove će utrobe poteći rijeke žive vode.”[39] (A to je govorio o Duhu koga su trebali primiti oni koji vjeruju u njega; jer Duh Sveti još nije bio darovan, pošto Isus još nije bio proslavljen.)

Hebrejima 4:14-16
[14] Imajući, dakle, uzvišenog Velikog svećenika koji je prešao u nebesa, Isusa, Sina Božjega, držimo se čvrsto vjeroispovijesti.[15] Jer nemamo takvog Velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego je bio u svemu iskušavan poput nas, a ipak bez grijeha.[16] Pristupajmo, dakle, hrabro prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u vrijeme potrebe.

Otkrivenje 22:16-17
[16] “Ja, Isus, poslao sam anđela svojega da vam ovo posvjedoči po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov i sjajna Jutarnja zvijezda.”[17] A Duh i mladenka govore: “Dođi!” I tko čuje, neka kaže: “Dođi!” I neka onaj tko je žedan, dođe! I tko hoće, neka uzima vode života besplatno!

Ivanu 6:37
Svi, koje mi Otac daje, doći će k meni, a onoga koji dolazi k meni nipošto neću izbaciti van.

Otkrivenje 22:17
A Duh i mladenka govore: “Dođi!” I tko čuje, neka kaže: “Dođi!” I neka onaj tko je žedan, dođe! I tko hoće, neka uzima vode života besplatno!

Otkrivenje 12:9
I bio je bačen veliki Zmaj, stara zmija koja se zove Đavao i Sotona, koji zavodi cijeli svijet. Bio je izbačen na zemlju, a s njime su bili izbačeni i anđeli njegovi.

Filipljanima 1:6
uvjeren sam u to da će onaj koji je započeo dobro djelo u vama, dovršiti ga do dana Isusa Krista.

Otkrivenje 21:4
I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih, i više neće biti smrti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti, jer je prijašnje prošlo.”

Hebrejima 10:19-22
[19] Imajući dakle, braćo, hrabrost za ulazak u Svetinju po krvi Isusovoj,[20] novim i živim putem kojega nam je posvetio kroz zastor, to jest svoje tijelo,[21] i imajući Velikoga svećenika nad kućom Božjom,[22] pristupajmo s istinitim srcem u punoj sigurnosti vjere, imajući srca škropljenjem očišćena od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom.

Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA