A A A A A

Crkva: [Crkveni progon]


Djela Apostolska 8:1
A Savao je odobravao njegovo ubojstvo. I u to vrijeme nastao je velik progon protiv crkve u Jeruzalemu, te su svi bili raspršeni po krajevima Judeje i Samarije, osim apostola.

Mateju 5:44
Ali ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze, i molite za one koji vas zlostavljaju i progone vas,

2 Timoteju 3:12
A i svi koji žele živjeti pobožno u Kristu Isusu, trpjet će progonstvo.

Ivanu 15:20
Sjetite se riječi koju sam vam ja rekao: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su moju riječ držali, i vašu će držati.

Otkrivenje 2:10
Nemoj se bojati onoga što ćeš pretrpjeti! Evo, neke će od vas Đavao baciti u tamnicu da budete iskušani; i imat ćete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života.

Rimljanima 8:35
Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Ili tjeskoba? Ili progonstvo? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač?

Mateju 5:11
Blaženi ste kad vas budu grdili i progonili i, radi mene, protiv vas lažno govorili svakojako zlo!

Rimljanima 12:14
Blagoslivljajte one koji vas progone; blagoslivljajte, a ne proklinjite!

Ivanu 5:16
I zbog toga su Židovi progonili Isusa i nastojali ga ubiti, jer je to učinio na Šabat.

Mateju 5:10-12
[10] Blaženi oni koji su progonjeni radi pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko![11] Blaženi ste kad vas budu grdili i progonili i, radi mene, protiv vas lažno govorili svakojako zlo![12] Radujete se i veselite, jer je velika vaša nagrada u nebu! Jer su tako progonili proroke koji su bili prije vas!

2 Korinæanima 12:10
Stoga uživam u slabostima, u pogrdama, u potrebama, u progonstvima, u tjeskobama radi Krista. Jer kada sam slab, onda sam jak.

Djela Apostolska 13:50
Ali su Židovi uzbunili pobožne i ugledne žene i gradske prvake te pokrenuli progonstvo protiv Pavla i Barnabe pa su ih izbacili iz svojega kraja.

Djela Apostolska 7:52
Koga od proroka nisu progonili očevi vaši? Poubijali su one koji su unaprijed najavljivali dolazak Pravednika, koga ste vi sada već izdali i ubili,

Marku 4:17
ali nemaju u sebi korijena, nego traju samo neko vrijeme; zatim, kad nastane nevolja ili progonstvo radi Riječi, odmah se sablazne.

Galaæanima 4:29
Ali kao što je onda onaj koji je rođen po tijelu progonio onoga koji je rođen po duhu, tako je i sada.

Marku 10:30
a da neće sada u ovom vremenu uz progonstva primiti stostruko: kuće, i braće, i sestara, i majki, i djece, i zemlje, a u svijetu koji dolazi vječni život.

Mateju 13:21
ali nema u sebi korijena, nego traje za neko vrijeme; jer kad nastane nevolja ili progonstvo zbog Riječi, odmah se sablazni.

Djela Apostolska 22:4
I ja sam taj Put progonio na smrt, vežući i predavajući u tamnice i muškarce i žene,

Mateju 5:10
Blaženi oni koji su progonjeni radi pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko!

Galaæanima 6:12
Svi oni koji se žele praviti važni u tijelu, oni vas primoravaju da se obrežete, samo da ne bi bili progonjeni zbog križa Kristovog.

Luki 21:12
Ali prije svega toga, podignut će svoje ruke na vas, progoniti vas i predavati u sinagoge i tamnice; izvodit će vas pred kraljeve i vladare radi imena mojega.

Marku 10:29-30
[29] A Isus je odgovorio rekavši: “Uistinu vam kažem, nema nikoga tko bi ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili zemlje radi mene i evanđelja,[30] a da neće sada u ovom vremenu uz progonstva primiti stostruko: kuće, i braće, i sestara, i majki, i djece, i zemlje, a u svijetu koji dolazi vječni život.

Rimljanima 8:35-37
[35] Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Ili tjeskoba? Ili progonstvo? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač?[36] Kao što je zapisano: “Zbog tebe nas ubijaju cijeli dan; prebrojeni smo kao ovce za klanje.”[37] Ali u svemu ovom i više nego pobjeđujemo po onomu koji nas je ljubio.

Djela Apostolska 11:19-21
[19] A oni koji su bili raspršeni poslije progonstva koje je nastalo zbog Stjepana prostirali su se sve do Fenicije, Cipra i Antiohije, nisu nikome propovijedali riječ nego samo Židovima.[20] A neki od njih bili su ljudi iz Cipra i Cirene koji su, kad su došli u Antiohiju, govorili Helenistima propovijedajući Gospodina Isusa.[21] I ruka Gospodinova bila je s njima te je velik broj povjerovao i okrenuo se Gospodinu.

Djela Apostolska 9:4-5
[4] Tada je pao na zemlju i čuo glas koji mu govori: “Savle, Savle, zašto me progoniš?”[5] A on je rekao: “Tko si ti Gospodine?” A Gospodin je rekao: “Ja sam Isus, koga ti progoniš. Teško ti je u bodljike nogom udarati.”

Galaæanima 5:11
A ja, braćo, ako još propovijedam obrezanje, zašto me još progone? Onda je prestala sablazan križa!

Mateju 10:23
A kad vas budu progonili u ovome gradu, bježite u drugi. Jer uistinu vam kažem, nećete proći gradove Izraelove dok ne dođe Sin čovječji.

Mateju 5:12
Radujete se i veselite, jer je velika vaša nagrada u nebu! Jer su tako progonili proroke koji su bili prije vas!

1 Timoteju 1:13
koji sam prije bio hulitelj, i progonitelj, i nasilnik; ali sam zadobio milosrđe jer sam to neupućen činio, u nevjeri.

Mateju 5:11-12
[11] Blaženi ste kad vas budu grdili i progonili i, radi mene, protiv vas lažno govorili svakojako zlo![12] Radujete se i veselite, jer je velika vaša nagrada u nebu! Jer su tako progonili proroke koji su bili prije vas!

Luki 11:49
Zbog toga je i rekla Mudrost Božja: ‘Poslat ću im proroke i apostole, i neke će od njih pogubiti i progoniti,’

1 Solunjanima 3:3-4
[3] da se nitko ne pokoleba u ovim nevoljama, jer sami znate da smo za to određeni.[4] Jer doista, kad smo bili kod vas, unaprijed smo vam govorili da ćemo trpjeti nevolje, i kao što znate, to se i dogodilo.

Hebrejima 11:36-38
[36] Nadalje, drugi su iskusili izrugivanja i bičeve, još i okove i tamnicu.[37] Bili su kamenovani, piljeni, iskušavani, ubijani oštricom mača, unaokolo su lutali u runima i kozjim kožama, bili su u oskudici, potlačeni, mučeni;[38] kojih svijet nije bio dostojan: lutali su po pustinjama i gorama i jazbinama i špiljama zemaljskim.

Ivanu 15:20-21
[20] Sjetite se riječi koju sam vam ja rekao: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su moju riječ držali, i vašu će držati.[21] Ali sve će vam to činiti radi moga imena jer ne poznaju onoga koji me je poslao.

Mateju 10:21-23
[21] I brat će brata predavati na smrt i otac dijete; i djeca će ustati protiv roditelja i prouzročiti im da budu smaknuti.[22] I svi će vas zamrziti radi imena mojega, ali tko izdrži do kraja, bit će spašen.[23] A kad vas budu progonili u ovome gradu, bježite u drugi. Jer uistinu vam kažem, nećete proći gradove Izraelove dok ne dođe Sin čovječji.

Mateju 24:8-10
[8] Sve je to samo početak jada.[9] Tada će vas predavati na muke i ubijati vas; i svi će vas narodi zamrziti zbog moga imena.[10] I tada će se mnogi sablazniti, te će izdavati jedan drugoga i mrziti jedan drugoga.

Luki 21:12-19
[12] Ali prije svega toga, podignut će svoje ruke na vas, progoniti vas i predavati u sinagoge i tamnice; izvodit će vas pred kraljeve i vladare radi imena mojega.[13] I to će vam se okrenuti u prigodu za svjedočenje.[14] Učvrstite to dakle u svojim srcima, ne promišljajte unaprijed što ćete odgovoriti![15] Jer ja ću vam dati usta i mudrost kojoj svi vaši neprijatelji neće moći proturječiti ni oduprijeti se.[16] I predavat će vas i roditelji i braća i rođaci i prijatelji, a nekima od vas prouzročit će da budu smaknuti.[17] I svi će vas mrziti radi imena mojega.[18] Ali s vaše glave ni jedna vlas neće propasti.[19] U strpljivosti svojoj posjedujte svoje duše!

1 Korinæanima 4:8-13
[8] Već ste zasićeni, već ste se obogatili, bez nas ste zakraljevali. I daj Bože da kraljujete, da bismo i mi s vama kraljevali![9] Jer mislim da je Bog nas apostole učinio posljednjima, kao osuđene na smrt; jer smo postali javna predstava svijetu, i anđelima i ljudima.[10] Mi smo ludi radi Krista, a vi ste mudri u Kristu; mi smo slabi, a vi ste jaki; vi ste časni, a mi smo prezreni.[11] Sve do ovog časa i gladujemo i žeđamo, i goli smo i izudarani, i bez stalnog smo boravišta,[12] i trudimo se radeći svojim rukama. Pogrđivani blagoslivljamo; progonjeni podnosimo,[13] oklevetani tješimo. Postali smo kao smeće svijeta, izmet svih sve do sada.

Hebrejima 10:32-34
[32] Ali prisjećajte se onih prijašnjih dana u kojima ste, tek prosvijetljeni, podnijeli veliku mučeničku borbu:[33] dijelom javno izloženi i porugama i nevoljama, a dijelom kad ste postali zajedničari onih s kojima se isto tako postupalo.[34] Jer ste se sažalili nada mnom po okovima mojim i s radošću prihvatili otimanje svojih dobara znajući u sebi da imate bolji i trajan posjed u nebu.

Hebrejima 11:33-38
[33] koji su po vjeri osvojili kraljevstva, izvršili pravednost, postigli obećanja, zatvorili ralje lavovima,[34] pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, ojačali u slabosti, postali jaki u borbi, nagnali u bijeg vojske stranaca.[35] Žene su primile svoje mrtve koji su bili vraćeni u život. A drugi, koji su bili mučeni, nisu prihvatili oslobođenje da bi zadobili bolje uskrsnuće.[36] Nadalje, drugi su iskusili izrugivanja i bičeve, još i okove i tamnicu.[37] Bili su kamenovani, piljeni, iskušavani, ubijani oštricom mača, unaokolo su lutali u runima i kozjim kožama, bili su u oskudici, potlačeni, mučeni;[38] kojih svijet nije bio dostojan: lutali su po pustinjama i gorama i jazbinama i špiljama zemaljskim.

Djela Apostolska 12:1-19
[1] A u ono vrijeme kralj Herod je pružio ruku da zlostavlja neke iz crkve.[2] I mačem je ubio Ivanovog brata Jakova.[3] A kad je vidio da je to Židovima drago, nastavio je te uhvatio i Petra. (A bili su dani Beskvasnih kruhova.)[4] I nakon što ga je uhitio, bacio ga je u tamnicu i predao ga četverim stražama od po četiri vojnika da ga čuvaju; namjeravajući ga poslije Aštartinog izvesti pred narod.[5] Stoga su Petra čuvali u tamnici, dok je crkva bez prestanka upućivala molitve Bogu za njega.[6] A kad ga je Herod kanio privesti, te iste noći Petar je spavao između dvojice vojnika okovan s dva lanca, a stražari su i pred vratima čuvali tamnicu.[7] I gle, anđeo se Gospodinov spustio na njega i svjetlo je obasjalo tamnicu te je udario Petra u rebra i podigao ga govoreći: “Brzo ustani!” I lanci su mu spali s ruku.[8] I anđeo mu je rekao: “Opaši se i obuj svoje sandale!” I on je učinio tako. Zatim mu je rekao: “Odjeni svoju odjeću i pođi za mnom!”[9] I izašao je i počeo ga slijediti, a nije znao da je to zbilja što se događalo po anđelu; nego je mislio da gleda viđenje.[10] Kada su oni prošli prvi i drugi pritvor, došli su do željezne kapije koja vodi u grad, a ona su im se sama od sebe otvorila. Zatim su izašli i prošli jednu ulicu, i odjednom je anđeo otišao od njega.[11] A kad je Petar došao k sebi, rekao je: “Sada sigurno znam da je Gospodin poslao svojega anđela i izbavio me iz ruke Herodove i od svih očekivanja židovskog naroda.”[12] A kad je on to shvatio, došao je do kuće Marije, majke Ivana koji je nazvan Marko, gdje su mnogi bili okupljeni i molili.[13] A kad je Petar pokucao na vrata kapije, prišla je prisluhnuti djevojka imenom Ruža.[14] I kad je prepoznala Petrov glas, od radosti nije otvorila vrata, nego je utrčala te javila da Petar stoji pred vratima.[15] Nato su joj oni rekli: “Mahnitaš!” Ali ona je uporno tvrdila da je tako. Tada su rekli: “To je njegov anđeo.”[16] No Petar je nastavio kucati pa kad su oni otvorili vrata i ugledali ga, ostali su zapanjeni.[17] Ali on im je rukom dao znak da šute, te im sve redom ispripovjedio kako ga je Gospodin izbavio iz tamnice. Zatim im je rekao: “Javite to Jakovu i braći!” I izišao je te otišao na drugo mjesto.[18] A kad je osvanuo dan, nastala je nemala pometnja među vojnicima: što li se dogodilo s Petrom.[19] A Herod je poslao u potragu za njim ali kako ga nije našao, ispitao je stražare i zapovjedio da se pogube. Potom je iz Judeje sišao u Cezareju i ostao ondje.

Djela Apostolska 9:1-14
[1] A Savao, koji je još više odisao prijetnjom i pokoljem protiv učenika Gospodinovih, otišao je k velikom svećeniku,[2] te od njega zatražio pisma za sinagoge u Damasku da bi ih mogao, ako nađe nekoga od ovog puta, bilo da su muškarci ili žene, svezane dovesti u Jeruzalem.[3] A dok je putovao približio se Damasku, i odjedanput ga je obasjalo svjetlo s neba.[4] Tada je pao na zemlju i čuo glas koji mu govori: “Savle, Savle, zašto me progoniš?”[5] A on je rekao: “Tko si ti Gospodine?” A Gospodin je rekao: “Ja sam Isus, koga ti progoniš. Teško ti je u bodljike nogom udarati.”[6] A on je drhteći i zapanjen rekao: “Gospodine, što hoćeš da ja činim?” A Gospodin mu je rekao: “Ustani i uđi u grad, i reći će ti se što trebaš činiti!”[7] A muškarci koji su s njim putovali ostali su bez riječi jer su čuli glas, ali nisu vidjeli nikoga.[8] Tada je Savao ustao sa zemlje, i kad su mu se oči otvorile nije vidio nikoga. A oni su ga vodili za ruku i doveli u Damask.[9] I tri dana nije vidio; i nije ni jeo ni pio.[10] A u Damasku je bio neki učenik imenom Ananija, kome je Gospodin u viđenju rekao: “Ananija!” A on je rekao: “Evo me, Gospodine.”[11] A Gospodin mu je rekao: “Ustani i idi u ulicu koja se zove Ravna i u kući Judinoj potraži čovjeka iz Tarsa zvanog Savao jer evo on moli.[12] I on je u viđenju vidio nekoga čovjeka imenom Ananiju kako je ušao i stavio ruke na njega da bi mogao progledati.”[13] Tada je Ananija odgovorio: “Gospodine, od mnogih sam čuo za tog čovjeka kolika je zla učinio tvojim svetima u Jeruzalemu.[14] I ovdje ima vlast od glavara svećeničkih da sveže sve koji prizivaju tvoje ime.”

Galaæanima 1:13
Jer ste čuli za moje nekadašnje ponašanje u židovstvu; kako sam preko mjere progonio crkvu Božju i pustošio je,

Otkrivenje 2:8-10
[8] “I anđelu crkve u Smirni napiši: ‘Ovo govori Prvi i Posljednji, Onaj koji je bio mrtav i oživio.[9] Znam tvoja djela i nevolju i siromaštvo, ali bogat si, i znam huljenje onih koji sebe nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina.[10] Nemoj se bojati onoga što ćeš pretrpjeti! Evo, neke će od vas Đavao baciti u tamnicu da budete iskušani; i imat ćete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života.

Djela Apostolska 26:9-11
[9] Ja sam uistinu tako u sebi mislio da moram činiti mnogo toga protiv imena Isusa Nazarećanina.[10] To sam i činio u Jeruzalemu: mnoge sam svete osobno zatvorio u tamnice pošto sam dobio za to punomoć od velikih svećenika. I kad su ih ubijali, dao sam svoj glas protiv njih.[11] I po svim sam ih sinagogama često kažnjavao i prisiljavao da hule, i bio sam prekomjerno bijesan na njih te ih progonio čak do tuđih gradova.

1 Korinæanima 4:12
i trudimo se radeći svojim rukama. Pogrđivani blagoslivljamo; progonjeni podnosimo,

Djela Apostolska 12:1
A u ono vrijeme kralj Herod je pružio ruku da zlostavlja neke iz crkve.

Filipljanima 3:6
po revnosti progonitelj crkve, po pravednosti koja je u Zakonu besprijekoran.

Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA