A A A A A

Život: [Usvajanje]


1 Samuelu 1:27
Molila sam za ovo dijete, i Jahve mi je uslišio prošnju kojom sam ga prosila.

2 Korinæanima 6:18
I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.

Ponovljeni Zakon 10:18
daje pravdu siroti i udovici; ljubi pridošlicu, daje mu hranu i odjeću.

Osija 14:3
Uzmite sa sobom riječi i Jahvi se vratite. Recite mu: "Skini sa nas bezakonje i dobrohotno primi da ti prinesemo plod svojih usana.

Izaija 40:31
Al' onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.

Jakova 1:27
Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.

Jeremija 29:11
Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam - riječ je Jahvina - naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.

Mateju 25:40
A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'"

Izreka 13:12
Predugo očekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života.

Psalmi 82:3
Štitite slaba i sirotu, vratite pravicu jadniku i siromahu!

Psalmi 146:9
Jahve štiti tuđince, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove.

Psalmi 68:5-6
[5] Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Poravnajte put onome koji ide pustinjom - kojemu je ime Jahve - i kličite pred njim![6] Otac sirota, branitelj udovica, Bog je u svom svetom šatoru.

Izreka 31:8-9
[8] Otvaraj usta svoja za nijemoga i za pravo sviju nesretnika što propadaju.[9] Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravo siromahu i nevoljniku.

Ivanu 1:12-13
[12] A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime,[13] koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga.

Galaæanima 4:4-5
[4] A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan[5] da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo.

Rimljanima 8:14-17
[14] Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.[15] Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: "Abba! Oče!"[16] Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja;[17] ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.

Psalmi 10:14-18
[14] REŠ Jer ti vidiš, gledaš jad i nevolju, u ruci je mjeriš. Siromah se tebi predaje, ubogu ti si pomoć![15] ŠIN Pakosnu grešniku satri mišicu, kazni mu pakost da je više ne bude![16] Jahve je kralj u vijeke vjekova, iz zemlje njegove nestat će pogana.[17] TAU Počuj, o Jahve, čežnju siromašnih, okrijepi im srce, uho prikloni:[18] da zaštitiš pravo ubogih i tlačenih, da straha više ne zadaje čovjek zemljanÄi.

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941