A A A A A

Dobar Karakter: [Brižan]


1 Timoteju 5:4
Ako li ipak koja udovica ima djecu ili unuke, neka najprije oni znaju očitovati svoju pobožnost prema vlastitom domu i uzdarjem uzvraćati roditeljima jer to je ugodno Bogu.

1 Timoteju 3:15
a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine.

Ivanu 8:32
upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi."

Otkrivenje 17:5
Na čelo joj napisano ime - tajna: "Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih."

Jakova 1:27
Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.

Ivanu 6:54
Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.

Marku 6:3
Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?" I sablažnjavahu se o njega.

Ivanu 14:6
Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

Postanka 1:1-7
[1] U početku stvori Bog nebo i zemlju.[2] Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama.[3] I reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost.[4] I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.[5] Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro - dan prvi.[6] I reče Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako.[7] Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom.

1 Timoteju 5:8
Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukućane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika.

Galaæanima 1:19
Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata Gospodinova.

Malahija 1:11
Jer od istoka do zapada veliko je ime moje među narodima, i na svakom mjestu prinosi se kad i žrtva čista Imenu mojemu, jer veliko je Ime moje među narodima - govori Jahve nad Vojskama.

Postanka 2:7
Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.

Ivanu 3:3-5
[3] Odgovori mu Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!"[4] Kaže mu Nikodem: "Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?"[5] Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.

Hebrejima 12:14
Nastojte oko mira sa svima! I oko posvećenja bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina!

Otkrivenje 17:18
Žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim."

Mateju 16:18
A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.

Postanka 1:1
U početku stvori Bog nebo i zemlju.

Izlaska 15:3
Jahve je ratnik hrabar, Jahve je ime njegovo.

Otkrivenje 17:9
Tu se hoće mudre pameti! Sedam glava sedam je bregova na kojima žena sjedi. A i sedam kraljeva:

Filipljanima 4:6-7
[6] Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu.[7] I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Galaæanima 4:19
dječice moja, koju ponovno u trudovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama.

1 Petrova 3:15
Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama,

Otkrivenje 17:1
I dođe jedan od sedam anđela što nose sedam čaša i prozbori mi: "Dođi pokazat ću ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim,

Mateju 18:15-18
[15] "Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo.[16] Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja.[17] Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik."[18] "Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu."

Efežanima 1:22-23
[22] Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi,[23] koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

Efežanima 5:23
Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela.

Djela Apostolska 4:32
U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko.

1 Korinæanima 1:10
Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.

Ivanu 12:48
Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio - ona će mu suditi u posljednji dan.

Ivanu 14:28
Čuli ste, rekoh vam: 'Odlazim i vraćam se k vama.' Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene.

Hebrejima 1:14
Svi ti zar nisu služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?

Mateju 18:10
"Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima."

Efežanima 6:12
Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

Ivanu 3:16
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

Ivanu 17:17
Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina.

Otkrivenje 2:9
Znam tvoju nevolju i siromaštvo - ali ti si bogat! - i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina.

Psalmi 68:5
Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Poravnajte put onome koji ide pustinjom - kojemu je ime Jahve - i kličite pred njim!

Psalmi 146:9
Jahve štiti tuđince, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove.

Galaæanima 2:10
Samo neka se sjećamo siromaha, što sam revno i činio.

Rimljanima 3:23
Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941