A A A A A

Dobar Karakter: [Smjelost]


Djela Apostolska 4:29-31
[29] I evo sada, Gospodine, promotri prijetnje njihove i daj slugama svojim sa svom smjelošću navješćivati riječ tvoju![30] Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa."[31] I pošto se pomoliše, potrese se mjesto gdje bijahu sabrani, i svi se napuniše Duha Svetoga te stanu navješćivati riječ Božju smjelo.

2 Korinæanima 3:12
Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću,

Djela Apostolska 14:3
Oni se ipak zadržaše duže vremena, smjeli u Gospodinu koji je svjedočio za Riječ milosti svoje, davao da se po njihovim rukama događaju znamenja i čudesa.

Djela Apostolska 13:46
Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: "Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima.

Djela Apostolska 19:8
Onda Pavao uđe u sinagogu te je tri mjeseca hrabro raspravljao i uvjeravao o kraljevstvu Božjem.

Filemonu 1:8
Stoga, premda imam punu slobodu u Kristu da ti zapovjedim što ti je činiti,

Djela Apostolska 18:26
Poče on tako smjelo govoriti u sinagogi. Čuše ga Priscila i Akvila, uzeše ga k sebi i pomnije mu izložiše Put Božji.

Marku 15:43
dođe Josip iz Arimateje, ugledan vijećnik, koji također isčekivaše kraljevstvo Božje: odvaži se, uđe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.

Djela Apostolska 28:31
propovijedao kraljevstvo Božje i naučavao o Gospodinu Isusu Kristu sa svom slobodom, nesmetano.

Djela Apostolska 4:29-30
[29] I evo sada, Gospodine, promotri prijetnje njihove i daj slugama svojim sa svom smjelošću navješćivati riječ tvoju![30] Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa."

Izreka 28:1
Opaki bježe i kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi kao mladi lav.

Postanka 18:23-32
[23] Nato se Abraham primače bliže i reče: "Hoćeš li iskorijeniti i nevinoga s krivim?[24] Možda ima pedeset nevinih u gradu. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje?[25] Daleko to bilo od tebe da ubijaš nevinoga kao i krivoga, tako da i nevini i krivi prođu jednako! Daleko bilo od tebe! Zar da ni Sudac svega svijeta ne radi pravo?"[26] "Ako nađem u gradu Sodomi pedeset nevinih", odvrati Jahve, "zbog njih ću poštedjeti cijelo mjesto."[27] "Ja se, evo, usuđujem govoriti Gospodinu", opet progovori Abraham. - "Ja, prah i pepeo![28] Da slučajno bude nevinih pet manje od pedeset, bi li uništio sav grad zbog tih pet?" "Neću ga uništiti ako ih ondje nađem četrdeset i pet", odgovori.[29] "Ako ih se ondje možda nađe samo četrdeset?" - opet će Abraham. "Neću to učiniti zbog četrdesetorice", odgovori.[30] "Neka se Gospodin ne ljuti ako nastavim. Ako ih se ondje nađe možda samo trideset?" - opet će on. "Neću to učiniti", odgovori, "ako ih ondje nađem samo trideset."[31] "Evo se opet usuđujem govoriti Gospodinu", nastavi dalje. "Ako ih se slučajno ondje nađe samo dvadeset?" "Neću ga uništiti", odgovori, "zbog dvadesetorice."[32] "Neka se Gospodin ne ljuti", on će opet, "ako rečem još samo jednom: Ako ih je slučajno ondje samo deset?" "Neću ga uništiti zbog njih deset", odgovori.

Psalmi 138:3
Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio.

Efežanima 3:12
U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.

Ivanu 4:17
Odgovori mu žena: "Nemam muža." Kaže joj Isus: "Dobro si rekla: 'Nemam muža!'

Hebrejima 10:19
Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj -

Hebrejima 4:16
Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!

Hebrejima 13:6
Zato možemo pouzdano reći: Gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem: što mi tko može?

Efežanima 6:19-20
[19] i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja[20] kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.

Djela Apostolska 4:13
Kad vidješe neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudu; znali su ih, da bijahu s Isusom, ali

1 Timoteju 3:13
Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.

1 Solunjanima 2:2
Naprotiv, i pošto smo, kako znate, u Filipima trpjeli i bili pogrđeni, odvažismo se u Bogu našemu iznijeti vam, uz tešku borbu, evanđelje Božje.

Filipljanima 1:20
kako željno i očekujem i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću - kako uvijek tako i sada - Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću.

2 Timoteju 1:7
Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.

1 Korinæanima 16:13
Bdijte postojani u vjeri, muževni budite, čvrsti.

Izreka 14:26
U strahu je Gospodnjem veliko pouzdanje i njegovim je sinovima utočište.

Psalmi 27:14
U Jahvu se uzdaj, ojunači se, čvrsto nek' bude srce tvoje: u Jahvu se uzdaj!

Rimljanima 1:16
Ne stidim se, uistinu, evanđelja: ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje - Židovu najprije, pa Grku.

1 Ljetopisa 28:20
Tada David reče svome sinu Salomonu: "Budi junak, hrabar, i radi! Ne boj se i ne plaši se, jer će Jahve, Bog, moj Bog, biti s tobom! Neće te napustiti niti te ostaviti dok ne svršiš sav posao za službu oko Jahvina Doma.

1 Korinæanima 15:58
Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

Efežanima 6:10
Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.

Izaija 54:4
Ne boj se, nećeš se postidjeti; na srami se, nećeš se crvenjeti. Zaboravit ćeš sramotu svoje mladosti i više se nećeš spominjati rugla udovištva svoga.

Ivanu 14:27
Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.

Marku 5:36
Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: "Ne boj se! Samo vjeruj!"

Filipljanima 1:28
ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga.

Ivanu 7:26
A evo, posve otvoreno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu možda i glavari doista upoznali da je on Krist?

Djela Apostolska 5:29
Petar i apostoli odvrate: "Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima!

Jošua 1:7
Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš.

Jezekilja 3:9
I ne boj ih se i ne plaši, jer oni su rod odmetnički!"

Djela Apostolska 9:29
Govorio je i raspravljao sa Židovima grčkog jezika pa i oni snovahu pogubiti ga.

Filipljanima 1:1
Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.

1 Timoteju 3:1
Vjerodostojna je riječ: teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi.

1 Korinæanima 3:12
Naziđuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom -

Hebrejima 10:1
Budući da Zakon ima tek sjenu budućih dobara, a ne sam lik zbiljnosti, on uistinu žrtvama koje se - iz godine u godinu iste - neprestano prinose ne može nikada usavršiti one što pristupaju.

1 Petrova 5:10
A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941