A A A A A

Dobar Karakter: [Odgovornost]


Rimljanima 14:12
Svaki će dakle od nas za sebe Bogu dati račun.

Rimljanima 1:20
Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike.

Izreka 27:17
Željezo se željezom oštri i čovjek oštri jedan drugoga.

Jakova 5:16
Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova.

Rimljanima 2:12
Uistinu koji bez Zakona sagriješiše, bez Zakona će i propasti; i koji pod Zakonom sagriješiše, po Zakonu će biti suđeni.

Luki 12:47-48
[47] "I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca.[48] A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati."

1 Solunjanima 5:11
Zato, tješite se uzajamno i izgrađujte jedan drugoga, kako i činite.

Jakova 4:17
Znati dakle dobro činiti, a ne činiti - grijeh je.

Rimljanima 4:15
Ta Zakon rađa gnjev; gdje pak nema Zakona, nema ni prekršaja.

1 Timoteju 1:10
bludnike, muškoložnike, trgovce ljudima, varalice, krivokletnike, i ima li još što protivno zdravom nauku -

Mateju 12:36
A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji.

Luki 12:48
A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati."

Jezekilja 18:20
Onaj koji zgriješi, taj će i umrijeti. Sin neće snositi grijeha očeva, ni otac grijeha sinovljega. Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku bezbožnost njegova.

Efežanima 5:21
Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu!

Hebrejima 10:25
te ne propuštamo svojih sastanaka, kako je u nekih običaj, nego se hrabrimo, to više što više vidite da se bliži Dan.

Jezekilja 33:8
Reknem li bezbožniku: 'Bezbožniče, umrijet ćeš!' - a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke.

Mateju 12:36-37
[36] A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji.[37] Doista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi."

Galaæanima 6:1-2
[1] Braćo, ako se tko i zatekne u kakvu prijestupu, vi, duhovni, takva ispravljajte u duhu blagosti. A pazi na samoga sebe da i ti ne podlegneš napasti.[2] Nosite jedni bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov!

Hebrejima 10:24
I pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela

Psalmi 51:5
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom: pravedan ćeš biti kad progovoriš, bez prijekora kada presudiš.

1 Ivanu 2:2
On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.

2 Korinæanima 5:10
Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo.

2 Korinæanima 4:17-18
[17] Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato, sve obilatije, breme vječne slave[18] jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo - vječno.

Efežanima 4:25
Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima.

Galaæanima 6:2
Nosite jedni bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov!

Djela Apostolska 14:17
Ipak ne ostavi sebe neposvjedočena: dobročinstva iskazuje, s neba vam kišu daje i vremena plodonosna, napunja hranom i radošću srca vaša."

2 Korinæanima 2:6
Dosta je takvu ona kazna od većine

1 Samuelu 16:7
Ali Jahve reče Samuelu: "Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu."

1 Korinæanima 1:10
Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.

2 Kraljevima 12:4-5
[4] Ali uzvišica nisu srušili i narod je svejednako prinosio žrtve i kad na uzvišicama.[5] Joaš reče svećenicima: "Sav novac od posvećenih darova što se donosi u Dom Jahvin, novac koji je nekomu nametnut procjenom i novac što ga tko od svoje volje donose u Dom Jahvin

Psalmi 82:1
Psalam. Asafov. Bog ustaje u skupštini "bogova", usred "bogova" sud održava.

Psalmi 82:6
Rekoh doduše: "Vi ste bogovi i svi ste sinovi Višnjega!

Jobu 1:6-12
[6] Jednoga dana dođu sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi i Satan.[7] Jahve tad upita Satana: "Odakle dolaziš?" - "Evo prođoh zemljom i obiđoh je", odgovori on.[8] Nato će Jahve: "Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Čovjek je to neporočan i pravedan, boji se Boga i kloni zla!"[9] A Satan odgovori Jahvi: "Zar se Job uzalud Boga boji?[10] Zar nisi ogradio njega, kuću mu i sav posjed njegov? Blagoslovio si djelo njegovih ruku, stoka mu se namnožila po zemlji.[11] Ali pruži jednom ruku i dirni mu u dobra: u lice će te prokleti!"[12] "Neka ti bude! - reče Jahve Satanu. - Sa svime što ima radi što ti drago; samo ruku svoju na nj ne diži." I Satan ode ispred lica Jahvina.

Jobu 2:1-7
[1] Jednoga dana dođu opet sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi i Satan.[2] Jahve tad upita Satana: "Odakle dolaziš?" - "Evo prođoh zemljom i obiđoh je", odgovori on.[3] Nato će Jahve: "Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Čovjek je to neporočan i pravedan: boji se Boga i kloni zla! On je još postojan u neporočnosti, pa si me uzalud izazvao da ga upropastim."[4] A Satan odvrati: "Koža za kožu! Sve što čovjek ima dat će za život.[5] Ali pruži ruku, dotakni se kosti njegove i mesa: u lice će te prokleti!"[6] "Neka ti bude! - reče Jahve Satanu. - U tvojoj je ruci; život mu samo sačuvaj!"[7] I Satan ode ispred lica Jahvina. On udari Joba zlim prištem od tabana do tjemena.

1 Ljetopisa 28:8
Sada, dakle, pred očima sveg Izraela, Jahvina zbora, i pred svojim Bogom, koji nas sluša, velim: držite i tražite sve zapovijedi Jahve, svoga Boga, da biste zadržali u posjedu ovu dobru zemlju i ostavili je u baštinu svojim sinovima nakon sebe dovijeka.

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941