A A A A A

Bog: [Financijski Blagoslov]


1 Samuelu 2:7
Jahve čini uboga i bogata, obara čovjeka i uzvisuje.

2 Korinæanima 8:9
Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.

3 Ivanu 1:2
Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši.

Propovjednik 9:10
I što god nakaniš učiniti, učini dok možeš, jer nema ni djela, ni umovanja, ni spoznaje, ni mudrosti u Podzemlju u koje ideš.

Galaæanima 6:9
Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti!

Postanka 13:2
Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom.

Osija 4:6
Moj narod gine: nema znanja; jer si ti znanje odbacio, i ja odbacujem tebe iz svećenstva svoga; jer si Zakon svoga Boga zaboravio, i ja ću tvoje zaboraviti sinove.

Jakova 5:12
Prije svega, braćo moja, ne zaklinjite se ni nebom ni zemljom, ni ikojom drugom zakletvom. Vaše "da" neka bude "da", i "ne" - "ne", da ne padnete pod sud.

Ivanu 6:12
A kad se nasitiše, reče svojim učenicima: "Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!"

Luki 6:38
Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti."

Luki 12:34
Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti."

Izreka 10:22
Gospodnji blagoslov obogaćuje i ne prati ga nikakva muka.

Izreka 11:14
Gdje vodstva nema, narod propada, jer spasenje je u mnogim savjetnicima.

Izreka 19:17
Jahvi pozaima tko je siromahu milostiv, i on će mu platiti dobročinstvo.

Izreka 21:17
Tko ljubi veselje, postaje siromah, i tko ljubi vino i mirisno ulje, ne obogati se.

Izreka 22:9
Milostivo se oko blagoslivlje, jer daje od svog kruha siromahu.

Izreka 28:22-27
[22] Pohlepnik hrli za bogatstvom, a ne zna da će ga stići oskudica.[23] Tko kori čovjeka, nalazi poslije veću milost nego onaj koji laska jezikom.[24] Tko pljačka oca svoga i majku svoju i veli: "Nije grijeh", drug je razbojniku.[25] Lakomac zameće svađu, a tko se uzda u Jahvu, uspjet će.[26] Bezuman je tko se uzda u svoje srce, a spasava se tko živi mudro.[27] Tko daje siromahu, ne trpi oskudicu; a tko odvraća oči svoje, bit će proklet.

Psalmi 24:1
Psalam. Davidov. Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive.

Mateju 6:33
Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.

Mateju 23:23
"Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.

Mateju 25:21
Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'"

Rimljanima 13:8
Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.

Izreka 3:9-10
[9] Časti Jahvu svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta.[10] I tvoje će žitnice biti prepune i tvoje će se kace prelijevati novim vinom.

Psalmi 121:1-2
[1] Hodočasnička pjesma. K brdima oči svoje uzdižem: odakle će mi doći pomoć?[2] Pomoć je moja od Jahve koji stvori nebo i zemlju.

Marku 11:22-23
[22] Isus im odvrati: "Imajte vjeru Božju.[23] Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: 'Digni se i baci u more!' i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže - doista, bit će mu!

Postanka 1:26-27
[26] I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!"[27] Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.

2 Korinæanima 9:6-8
[6] Ta eno: tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti.[7] Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja.[8] A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo -

Luki 14:28-30
[28] "Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti:[29] da ga ne bi - pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti - počeli ismjehivati svi koji to vide:[30] 'Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!'

Luki 6:34-36
[34] Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati."[35] "Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima."[36] "Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan."

Jakova 5:1-3
[1] De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti![2] Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima,[3] zlato vam i srebro zarđa i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane!

Postanka 12:1-20
[1] Jahve reče Abramu: "Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati.[2] Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati, i sam ćeš biti blagoslov.[3] Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati."[4] Abram se zaputi kako mu je Jahve rekao. S njime krenu i Lot. Abramu je bilo sedamdeset i pet godina kad je otišao iz Harana.[5] Abram uze sa sobom svoju ženu Saraju, svoga bratića Lota, svu imovinu što su je namakli i svu čeljad koju su stekli u Haranu te svi pođu u zemlju kanaansku. Kad su stigli u Kanaan,[6] Abram prođe zemljom do mjesta Šekema - do hrasta More. Kanaanci su onda bili u zemlji.[7] Jahve se javi Abramu pa mu reče: "Tvome ću potomstvu dati ovu zemlju." Abram tu podigne žrtvenik Jahvi koji mu se objavio.[8] Odatle prijeđe u brdoviti kraj, na istok od Betela. Svoj šator postavi između Betela na zapadu i Aja na istoku. Ondje podigne žrtvenik Jahvi i zazva ime Jahvino.[9] Od postaje do postaje Abram se pomicao prema Negebu.[10] Ali kad je zemljom zavladala glad, Abram se spusti u Egipat da ondje proboravi, jer je velika glad harala zemljom.[11] Kad je bio na ulazu u Egipat, reče svojoj ženi Saraji: "Znam da si lijepa žena.[12] Kad te Egipćani vide, reći će: 'To je njegova žena', i mene će ubiti, a tebe na životu ostaviti.[13] Nego reci da si mi sestra, tako da i meni bude zbog tebe dobro i da, iz obzira prema tebi, poštede moj život."[14] Zbilja, kad je Abram ušao u Egipat, Egipćani vide da je žena veoma lijepa.[15] Vide je faraonovi dvorani pa je pohvale faraonu i odvedu ženu na faraonov dvor.[16] Abramu pođe dobro zbog nje; steče on stoke i goveda, magaraca, slugu i sluškinja, magarica i deva.[17] Ali Jahve udari faraona i njegov dom velikim nevoljama zbog Abramove žene Saraje.[18] I faraon pozva Abrama pa reče: "Što si mi to učinio? Zašto mi nisi kazao da je ona tvoja žena?[19] Zašto si rekao: 'Ona mi je sestra', pa je ja uzeh sebi za ženu? A sad, evo ti žene; uzmi je i hajde!"[20] Faraon ga onda preda momcima, a oni ga otprave s njegovom ženom i sa svime što bijaše njegovo.

Mateju 6:1-34
[1] "Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima.[2] Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.[3] Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što čini desnica,[4] da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!"[5] "Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.[6] Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti."[7] "Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani.[8] Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.[9] Vi, dakle, ovako molite: 'Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje![10] Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji![11] Kruh naš svagdanji daj nam danas![12] I opusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim![13] I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!'"[14] "Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski.[15] Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka."[16] "I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.[17] Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice[18] da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti."[19] "Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu.[20] Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.[21] Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce."[22] "Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svijetlo.[23] Ako ti je pak oko nevaljalo, sve će tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi - tamna, kolika će istom tama biti?"[24] "Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu."[25] "Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?"[26] "Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih?[27] A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?[28] I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu.[29] A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.[30] Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?"[31] "Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'Što ćemo jesti?' ili: 'Što ćemo piti?' ili: 'U što ćemo se obući?'[32] Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.[33] Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.[34] Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova."

Ponovljeni Zakon 28:1-68
[1] Ako zbilja poslušaš glas Jahve, Boga svoga, držeći i vršeći sve njegove zapovijedi što ti ih danas naređujem, Jahve, Bog tvoj, uzvisit će te nad sve narode na zemlji.[2] Svi ovi blagoslovi sići će na te i stići će te ako budeš slušao glas Jahve, Boga svoga.[3] Blagoslovljen ćeš biti u gradu, blagoslovljen u polju.[4] Blagoslovljen će biti plod utrobe tvoje, rod zemlje tvoje, plod blaga tvoga: mlad krava tvojih i prirast stada tvoga.[5] Blagoslovljen će biti tvoj koš i naćve tvoje.[6] Blagoslovljen ćeš biti kad ulaziš, blagoslovljen kad izlaziš.[7] Neprijatelje tvoje koji se dignu protiv tebe Jahve će položiti preda te potučene; jednim će putem izaći na te, a na sedam putova razbježat će se ispred tebe.[8] Jahve će narediti da blagoslov bude s tobom u žitnicama tvojim i u svakom pothvatu ruke tvoje i blagoslivljat će te u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje.[9] Jahve će od tebe učiniti narod sebi posvećen, kako ti se zakleo, ako budeš držao zapovijedi Jahve, Boga svoga, i hodio njegovim putovima.[10] Svi narodi zemlje vidjet će da je nada te zazvano ime Jahvino te će strahovati od tebe.[11] Jahve će te obasuti obilnim dobrima: porodom utrobe tvoje, priraštajem blaga tvoga i rodom s tla tvoga u zemlji za koju se Jahve zakleo ocima tvojim da će ti je dati.[12] Jahve će ti otvoriti svoju bogatu riznicu - nebo - da daje kišu tvojoj zemlji u pravo vrijeme i blagoslovi svaki pothvat ruku tvojih. Mnogim ćeš narodima u zajam davati, a sam nećeš uzimati u zajam.[13] Jahve će te držati na pročelju, a ne u začelju; uvijek ćeš biti na vrhu, nikad na dnu, ako budeš slušao zapovijedi Jahve, Boga svoga, što ti ih danas naređujem da ih držiš i vršiš.[14] Ni od jedne riječi što vam je danas nalažem nemoj odstupati ni desno ni lijevo idući za drugim bogovima i iskazujući im štovanje.[15] Ali ako ne budeš slušao glasa Jahve, Boga svoga, ne držeći i ne vršeći svih njegovih zapovijedi i svih njegovih zakona što ti ih danas naređujem, sva će ova prokletstva doći na te i stići će te:[16] Proklet ćeš biti u gradu, proklet u polju.[17] Proklet će biti koš tvoj i naćve tvoje.[18] Proklet će biti plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje, mlad krava tvojih i priraštaj stada tvoga.[19] Proklet ćeš biti kad ulaziš, proklet kad izlaziš.[20] Jahve će na te puštati prokletstvo, zabunu i kletvu u svemu na što pružiš ruku svoju da uradiš, sve dok ne budeš satrt i brzo ne propadneš zbog zloće svojih djela kojima si me napustio.[21] Kugu će Jahve za te privezati dok te ne nestane sa zemlje u koju ideš da je zaposjedneš.[22] Jahve će te udariti sušicom, groznicom, upalom, žegom i sušom, medljikom i snijeti; to će te goniti dok te ne nestane.[23] Nebesa nad tvojom glavom postat će mjedena, a tlo pod tvojim nogama postat će gvozdeno.[24] Kišu tvoje zemlje Jahve će pretvarati u pijesak i prašinu da na te pada s nebesa dok te ne uništi.[25] Jahve će od tebe učiniti pobijeđenoga pred tvojim neprijateljima; jednim ćeš putem prema njima izlaziti, a na sedam putova bježat ćeš ispred njih. Strašilo ćeš postati za sva zemaljska kraljevstva.[26] I mrtvo tijelo tvoje postat će hranom svim pticama nebeskim i svoj zvjeradi zemaljskoj. Nikoga neće biti da ih plaši.[27] Jahve će te udarati egipatskim prištevima, čirevima, krastama i svrabom, od kojih se nećeš moći izliječiti.[28] Jahve će te udarati bjesnilom, sljepoćom i ludilom;[29] u po bijela dana tumarat ćeš kao što tumara slijepac po mraku; nećeš imati uspjeha u svojim pothvatima; sve vrijeme svoje bit ćeš izrabljivan i pljačkan, a neće biti nikoga da te spasi.[30] Sa ženom ćeš se zaručivati, ali će je drugi posjedovati. Kuću ćeš graditi, ali u njoj nećeš stanovati. Vinograd ćeš zasađivati, ali ga nećeš brati.[31] Tvoga će vola na tvoje oči zaklati, ali ti od njega nećeš jesti; tvoga će magarca ispred tebe otimati, ali ti ga neće vraćati; stado će tvoje neprijatelju tvome predavati, a neće biti nikoga da ti pritekne u pomoć.[32] Sinovi tvoji i kćeri tvoje bit će predavani drugome narodu. Oči će tvoje svaki dan kapati gledajući za njima, ali ruka tvoja neće moći ništa.[33] Narod koji i ne poznaješ jest će plod sa zemlje tvoje i svu muku tvoju, dok ćeš ti sve vrijeme svoje biti izrabljivan i gažen.[34] Ludovat ćeš od prizora što će ih oči tvoje gledati.[35] Jahve će te udarati ljutim prištevima po koljenima i po stegnima - od stopala nogu tvojih do tjemena na glavi tvojoj - od kojih se nećeš moći izliječiti.[36] Jahve će odvesti i tebe i tvoga kralja, koga budeš postavio nad sobom, među narod nepoznat i tebi i tvojim ocima te ćeš ondje iskazivati štovanje drugim bogovima, drvenim i kamenim.[37] Bit ćeš na zgražanje, porugu i ruglo svim narodima među koje te Jahve odvede.[38] Mnogo ćeš sjemena bacati u polje, ali ćeš malo žeti jer će ti urod skakavci ogolijevati.[39] Vinograde ćeš saditi i obrađivati, ali vina nećeš piti niti ćeš što brati jer će ih crv izjedati.[40] Imat ćeš masline po svemu svome području, ali se uljem nećeš mazati jer će ti masline opadati.[41] Sinove ćeš i kćeri rađati, ali tvoji neće biti jer će u sužanjstvo odlaziti.[42] Sva tvoja stabla i rod sa zemlje tvoje postat će plijenom kukaca.[43] Došljak koji bude u sredini tvojoj uzdizat će se nada te, a ti ćeš padati sve niže i niže.[44] On će uzaimati tebi, a ne ti njemu; on će biti glava, a ti rep.[45] Sva će te ova prokletstva snalaziti, progoniti i doseći dok te ne unište, jer nisi slušao glasa Jahve, Boga svoga, ni držao zapovijedi njegovih i zakona njegovih koje ti je dao.[46] Ona će služiti za čudesni znak na tebi i tvome potomstvu zauvijek.[47] Budući da nisi htio služiti Jahvi, Bogu svome, vesela i radosna srca zbog obilja svega,[48] služit ćeš neprijatelju svome, koga će Jahve poslati na te, u gladu i žeđi, golotinji i oskudici svakoj. Na tvoju će šiju navaljivati jaram od gvožđa dok te ne satre.[49] Jahve će iz daljine, s kraja zemlje, dovesti na te narod koji će sletjeti kao orao. Bit će to narod kojemu jezika nećeš razumjeti;[50] narod bezdušan, koji neće pokazivati obzira prema starima ni smilovanja prema mladima.[51] On će ti jesti mlado od tvoga blaga i rod tvoje njive dok te ne uništi; neće ti ostavljati ni žita, ni vina, ni ulja, ni mlado od krave, ni priraštaj od stada, sve dok te ne upropasti.[52] Opsjedat će te u svim tvojim gradovima širom zemlje tvoje dok ne obori visoke i utvrđene bedeme u koje si polagao nadu svoju; opsjednut će te u svim gradovima tvojim širom zemlje tvoje koju ti dadne Jahve, Bog tvoj.[53] U tjeskobi i jadu, kojima će te neprijatelj tvoj pritisnuti, jest ćeš plod utrobe svoje - meso sinova svojih i kćeri svojih koje ti dadne Jahve, Bog tvoj.[54] Čovjek najnježniji i najmekši u tebe zlobnim će okom gledati na vlastitog brata, ženu u svome naručju i djecu svoju što mu preostanu,[55] ne hoteći ni s jednim od njih dijeliti mesa sinova svojih koje bude jeo, jer zbog tjeskobe i jada, kojima će te neprijatelj tvoj pritiskati po svim gradovima tvojim, drugo mu neće preostajati.[56] I žena najnježnija i najmekša što bude u tebe - toliko nježna i tankoćutna da se ne usuđuje spustiti stopala na zemlju - zlobnim će okom gledati na muža u svome naručju, i na sina svoga, i na kćer svoju,[57] i na posteljicu svoju što joj iziđe između nogu, i na djecu što ih ima roditi, jer će ih potajno jesti, oskudna u svemu, zbog nevolje i jada kojim će te neprijatelj tvoj pritisnuti po svim gradovima tvojim.[58] Ako ne budeš držao i vršio riječi ovoga Zakona što su napisane u ovoj knjizi, ne poštujući ovo slavno i strašno Ime - Jahvu, Boga svoga -[59] Jahve će tebe i tvoje potomstvo teško ošinuti velikim i dugotrajnim bičevima, pogubnim i dugim bolestima.[60] Pustit će na te sva zla egipatska kojih si se plašio, i ona će se prilijepiti za te.[61] A i svaku drugu bolest i bič, koji nije naveden u knjizi ovoga Zakona, Jahve će na te puštati dok te ne uništi.[62] Ostat će vas samo malo, vas što brojni bijaste kao zvijezde nebeske, a sve zato što nisi slušao glasa Jahve, Boga svoga.[63] Kako se Jahve nad vama radovao usrećujući vas i množeći, tako će se Jahve radovati nad vama rušeći vas i uništavajući da se iskorijenite sa zemlje u koju idete da je zaposjednete.[64] Jahve će vas razbacati po svim narodima, s kraja na kraj zemlje; ondje ćeš iskazivati štovanje drugim bogovima: drvenim i kamenim - koji su bili nepoznati i tebi i tvojim ocima.[65] Ali među tim narodima nećeš imati mira; ni tvome stopalu neće biti počivališta, nego će ti ondje Jahve dati srce uznemireno, oči utonule, dušu tjeskobnu.[66] Život tvoj visjet će o niti; bojat ćeš se i danju i noću i nećeš biti siguran za život svoj.[67] U strahu koji će ti stezati srce i od prizora što će ga oči tvoje gledati, jutrom ćeš govoriti: 'Oh, da je već večer!' a navečer ćeš govoriti: 'Oh, da je već jutro!'[68] U Egipat će te na galijama natrag odvesti Jahve putem za koji sam ti rekao da ga više ne smiješ vidjeti. Ondje ćete se vi sami prodavati svojim neprijateljima za robove i ropkinje, ali neće biti kupca."

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941