A A A A A

Bog: [Dođi kakav jesi]


Mateju 11:27-30
[27] Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti."[28] "Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.[29] Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.[30] Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako."

Ivanu 6:63-65
[63] "Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su."[64] "A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju." Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati.[65] I doda: "Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca."

Mateju 11:28
"Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

Izaija 1:18
"Hajde, dakle, da se pravdamo," govori Jahve. "Budu l' vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna.

Izaija 55:1-3
[1] "O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka![2] Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela.[3] Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama Savez vječan, Savez milosti Davidu obećanih."

Mateju 15:7-9
[7] Licemjeri, dobro prorokova o vama Izaija:[8] Narod me ovaj usnama časti, a srce mu je daleko od mene.[9] Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske."

Marku 10:13-16
[13] Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili.[14] Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: "Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje![15] Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući."[16] Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.

Jakova 4:6-8
[6] A daje on i veću milost. Zato govori: Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.[7] Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas![8] Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci!

2 Korinæanima 5:17
Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!

Ivanu 5:24
"Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.

Rimljanima 12:1-2
[1] Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje.[2] Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

Hebrejima 12:1
Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama!

Levitski 25:44
A robove i ropkinje, budeš li ih htio imati, možete kupiti, i muške i ženske, od naroda koji su oko vas.

Psalmi 32:8-10
[8] Učit ću te, put ti kazat' kojim ti je ići, svjetovat ću te, oko će moje bdjeti nad tobom.[9] Ne budite kao konj ili mazga bez razuma: divljinu im krotiš vođicama i uzdom, inače im se ne primiči![10] Bezbožnika taru mnoge nevolje, a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje milost.

Izaija 29:13
Jahve reče: "Jer mi narod ovaj samo ustima pristupa i samo me usnama časti, a srce mu je daleko od mene i njegovo štovanje naučena ljudska uredba,

Ivanu 5:40
a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate.

Ivanu 6:44-45
[44] Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.[45] Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni.

Ivanu 7:37-39
[37] U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: "Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije[38] koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: 'Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!'"[39] To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus nije bio proslavljen.

Hebrejima 4:14-16
[14] Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa - Isusa, Sina Božjega - čvrsto se držimo vjere.[15] Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom.[16] Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!

Otkrivenje 22:16-17
[16] "Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica."[17] I Duh i Zaručnica govore: "Dođi!" I tko ovo čuje, neka rekne: "Dođi!" Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava!

Ivanu 6:37
Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti;

Otkrivenje 22:17
I Duh i Zaručnica govore: "Dođi!" I tko ovo čuje, neka rekne: "Dođi!" Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava!

Izaija 13:6-8
[6] Kukajte, jer je blizu Jahvin dan, k'o pohara dolazi od Svemoćnog.[7] I sve ruke stog' malakšu ... Svako ljudsko srce klone,[8] strava ih je obrvala, trudovi boli već ih spopadaju i grče se k'o rodilja. U prepasti jedan drugog motre, lica su im poput plamena.

Otkrivenje 12:9
Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija - imenom Ðavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.

Filipljanima 1:6
uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa.

Otkrivenje 21:4
I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer - prijašnje uminu."

Hebrejima 10:19-22
[19] Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj -[20] put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo;[21] imamo i Velikog svećenika nad kućom Božjom.[22] Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom.

Joilj 2:32
Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti, jer će na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje, kao što Jahve reče, a među preživjelima oni koje Jahve pozove.

Psalmi 104:9
Odredio si granicu koju ne smiju prijeći, da opet ne pokriju zemlju.

Postanka 6:12
I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila - tÓa svako se biće na zemlji izopačilo -

Postanka 8:9
Ali golubica ne nađe uporišta nogama te se vrati k njemu u korablju, jer voda još pokrivaše svu površinu; on pruži ruku, uhvati golubicu te je unese k sebi u korablju.

Postanka 9:11
Držat ću se ja svog Saveza s vama te nikada više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti."

Postanka 7:20
Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda.

Postanka 8:5
Vode su neprestano opadale do desetog mjeseca, a prvoga dana desetog mjeseca pokažu se brdski vrhunci.

Izreka 31:30
Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941