A A A A A

Crkva: [Lažni učitelji]


Jezekilja 13:9
Evo, ruka moja bit će protiv proroka koji vide isprazno i laž proriču: neće više biti u zboru mojega naroda, neće biti upisani u knjigu doma Izraelova, nikad više neće stupiti na tlo Izraelovo! I znat će da sam ja Jahve Gospod!

Jeremija 23:16
Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Ne slušajte riječi proroka: oni vas obmanjuju, objavljuju viđenja srca svoga, a ne što dolazi iz usta Jahvinih;

Luki 6:26
Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi."

Mateju 24:24
Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane."

Mateju 16:11-12
[11] Kako onda ne shvaćate da vam to ne rekoh o kruhu? Nego, čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog."[12] Tada razumješe kako im ne reče da se čuvaju kvasca krušnoga, nego nauka farizejskog i saducejskoga.

2 Timoteju 4:3-4
[3] Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima;[4] od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati.

2 Timoteju 4:3-4
[3] Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima;[4] od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati.

Djela Apostolska 20:28-30
[28] "Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima, da pasete Crkvu Božju koju steče krvlju svojom."[29] "Ja znam da će nakon mog odlaska među vas uljesti vuci okrutni koji ne štede stada,[30] a između vas će samih ustati ljudi koji će iskrivljavati nauk da bi odvukli učenike za sobom.

2 Petrova 3:14-18
[14] Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.[15] A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana.[16] Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupućeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma - sebi na propast.[17] Vi dakle, ljubljeni pošto ste upozoreni, čuvajte se da ne biste, zavedeni bludnjom razularenika, otpali od svoje postojanosti.[18] A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!

1 Ivanu 4:1-6
[1] Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.[2] Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je.[3] A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu.[4] Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.[5] Oni su od svijeta, zato iz svijeta govore i svijet ih sluša.[6] Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude.

Mateju 7:15-20
[15] "Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi.[16] Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?[17] Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.[18] Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova.[19] Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca.[20] Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati."

2 Petrova 1:12-21
[12] Zato ću vas uvijek na to podsjećati premda to znate i utvrđeni ste u primljenoj istini.[13] Pravo je, mislim, da vas dok sam u ovom šatoru, budim opomenom,[14] svjestan da ću brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist očitova.[15] A pobrinut ću se da se i nakon mojeg izlaska uvijek toga sjećate.[16] Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva.[17] Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina![18] Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.[19] Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.[20] Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti samovoljno[21] jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.

Titu 1:6-16
[6] je li tko besprigovoran, jedne žene muž, jesu li mu djeca vjernici i ne pod optužbom raskalašenosti ili nepokorna...[7] Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude besprigovoran: ne samoživ, ne jedljiv, ne vinu sklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku,[8] nego gostoljubiv, ljubitelj dobra, razuman, pravedan, svet, uzdržljiv,[9] priljubljen uz vjerodostojnu riječ nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike.[10] Jer mnogi su nepokorni, praznorječni i zavodnici, ponajpače oni iz obrezanja.[11] Njima treba začepiti usta jer cijele domove prevraćaju naučavajući što ne bi smjeli, i to poradi prljava dobitka.[12] Reče netko od njih, njihov vlastiti prorok: "Krećani uvijek lašci, opake zvijeri, trbusi dangubni."[13] Svjedočanstvo je to istinito. Zato ih karaj oštro da budu zdravi u vjeri,[14] da ne prianjaju uza židovske bajke i propise ljudi koji se odvraćaju od istine.[15] Sve je čisto čistima; okaljanima pak i nevjernima ništa čisto, nego su im okaljani i razum i savjest.[16] Ispovijedaju da Boga poznaju, ali djelima ga niječu - odvratni, neposlušni i za koje god dobro djelo nepodesni.

2 Petrova 2:1-22
[1] Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i navući na se brzu propast.[2] I mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se kuditi put istine.[3] U svojoj će vas lakomosti kupovati izmišljotinama. Njihova osuda već odavna nije dokona i propast im ne drijema.[4] Doista, ako Bog anđela koji sagriješiše nije poštedio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud;[5] ako staroga svijeta ne poštedje, nego sačuva - osmoga - Nou, glasnika pravednosti, sručivši potop na svijet bezbožni;[6] ako gradove Sodomu i Gomoru u pepeo pretvori, osudi i za primjer budućim bezbožnicima postavi;[7] ako pravednog Lota, premorena razvratnim življenjem onih razularenika, oslobodi -[8] pravedniku se doista dan za danom duša razdirala dok je gledao i slušao bezakonička djela onih među kojima je boravio -[9] umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sačuvati,[10] ponajpače one koji u prljavoj požudi idu za puti i preziru Veličanstvo. Preuzetnici, drznici i ne trepnu pogrđujući Slave,[11] dok anđeli, iako jakošću i snagom od njih veći, ne izriču protiv njih pred Gospodinom pogrdna suda.[12] Oni pak kao nerazumne životinje, po naravi rođene za lov i istrebljenje, pogrđuju što ne poznaju. Istim će istrebljenjem i oni biti istrebljeni;[13] zadesit će ih nepravda, plaća nepravednosti. Užitkom smatraju razvratnost u pol bijela dana. Ljage i sramote! Naslađuju se prijevarama svojim dok se s vama goste.[14] Oči su im pune preljubnice, nikako da se nasite grijeha; mame duše nepostojane, srce im je uvježbano u lakomstvu, prokleti sinovi![15] Zabludiše, napustivši ravan put, te pođoše putom Bosorova sina Bileama, koji prigrli plaću nepravednosti,[16] ali primi i ukor za svoje nedjelo: nijemo živinče ljudskim glasom prozbori i spriječi prorokovo bezumlje.[17] Oni su izvori bezvodni, oblaci vjetrom gonjeni; za njih se čuva mrkla tmina.[18] Naklapajući naduvene ispraznosti, požudama putenim, razvratnostima mame one što netom odbjegoše od onih koji žive u zabludi.[19] Obećavaju im slobodu, a sami su robovi pokvarenosti. Jer svatko robuje onomu tko ga svlada.[20] Doista, pošto su po spoznaji Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista odbjegli od prljavština svijeta, ako se opet u njih upleću i daju se svladati, ovo im je potonje gore od onoga prvoga.[21] Bilo bi im doista bolje da nisu spoznali puta pravednosti, negoli, pošto ga spoznaše, okrenuti leđa svetoj zapovijedi koja im je predana.[22] Dogodilo im se što veli istinita izreka: "Pas se vraća svojoj bljuvotini i okupana svinja valjanju u blatu."

Mateju 23:1-29
[1] Tada Isus prozbori mnoštvu i svojim učenicima:[2] "Na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismoznanci i farizeji.[3] Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine.[4] Vežu i ljudima na pleća tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom makli.[5] Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese.[6] Vole pročelja na gozbama, prva sjedala u sinagogama,[7] pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu 'Rabbi'.[8] Vi pak ne dajte se zvati 'Rabbi', jer jedan je učitelj vaš, a svi ste vi braća.[9] Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji jer jedan je Otac vaš - onaj na nebesima.[10] I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa - Krist.[11] Najveći među vama neka vam bude poslužitelj.[12] Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen."[13] "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli."[14] #[15] "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promećete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe."[16] "Jao vama! Slijepe vođe! Govorite: 'Zakune li se tko Hramom, nije ništa. Ali ako se zakune hramskim zlatom, veže ga zakletva.'[17] Budale i slijepci! Ta što je veće: zlato ili Hram što posvećuje zlato?[18] Nadalje: 'Zakune li se tko žrtvenikom, nije ništa. Ali ako se zakune darom što je na njemu, veže ga zakletva.'[19] Slijepci! Ta što je veće: dar ili žrtvenik što dar posvećuje?[20] Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu.[21] I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva.[22] I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i Onim koji na njemu sjedi."[23] "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.[24] Slijepe vođe! Cijedite komarca, a gutate devu!"[25] "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Čistite čašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe.[26] Farizeju slijepi! Očisti najprije nutrinu čaše da joj i vanjština bude čista."[27] Jao vama pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće.[28] Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja."[29] "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941