A A A A A

Crkva: [Pohađa Crkvu]


Hebrejima 10:24-25
[24] I pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela[25] te ne propuštamo svojih sastanaka, kako je u nekih običaj, nego se hrabrimo, to više što više vidite da se bliži Dan.

Mateju 18:20
Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima."

Kološanima 3:16
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu!

Efežanima 4:11-13
[11] On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje[12] da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova[13] dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

Djela Apostolska 2:42
Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama.

Rimljanima 10:17
Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.

Mateju 16:18
A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.

Djela Apostolska 9:31-32
[31] Crkva je po svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u strahu Gospodnjem te rasla utjehom Svetoga Duha.[32] Jednom Petar, obilazeći posvuda, siđe i k svetima u Lidi.

Mateju 6:33
Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.

Jakova 1:22
Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe.

2 Timoteju 4:2
propovijedaj Riječ, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno - uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.

Mateju 28:19-20
[19] Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga[20] i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941