A A A A A

Loš Karakter: [Bijes]


Efežanima 4:26-31
[26] Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom[27] i ne dajite mjesta đavlu.[28] Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim.[29] Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima.[30] I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja![31] Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću!

Jakova 1:19-20
[19] Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu.[20] Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje.

Izreka 29:11
Bezumnik izlijeva sav svoj gnjev, a mudrac susteže svoju srdžbu.

Propovjednik 7:9
Ne nagli u srdžbu, jer srdžba počiva u srcu luđaka.

Izreka 15:1
Blag odgovor ublažava jarost, a riječ osorna uvećava srdžbu.

Izreka 15:18
Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a ustrpljiv utišava raspru.

Kološanima 3:8
Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta!

Jakova 4:1-2
[1] Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim?[2] Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete.

Izreka 16:32
Tko se teško srdi, bolji je od junaka, i tko nad sobom vlada, bolji je od osvojitelja grada.

Izreka 22:24
Ne druži se sa srditim i ne idi s čovjekom jedljivim

Mateju 5:22
A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu."

Psalmi 37:8-9
[8] HE Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne učiniš.[9] Jer će biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit će zemlju.

Psalmi 7:11
Meni je štit Bog koji spasava čestita srca.

2 Kraljevima 11:9-10
[9] Satnici su učinili sve kako im je naredio svećenik Jojada. Svaki je od njih uzeo svoje ljude koji subotom ulaze u službu s onima koji subotom izlaze. I svi su došli svećeniku Jojadi.[10] Svećenik dade satnicima koplja i štitove kralja Davida što su bili u Domu Jahvinu.

2 Kraljevima 17:18
Tada se Jahve razgnjevi na Izraela i odbaci ga ispred svoga lica. Ostalo je samo pleme Judino.

Izreka 14:29
Tko se teško srdi, velike je razboritosti, a nabusit duhom pokazuje ludost.

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941