A A A A A

Anđeli i Demoni: [Demoni]


1 Ivanu 4:4
Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.

1 Timoteju 4:1
Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.

2 Korinæanima 2:11
da nas ne nadmudri Sotona. Ta znamo njegove namjere!

2 Korinæanima 4:4
u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.

Jakova 2:19
Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i dršću."

Jobu 4:15
Dah mi neki preko lica prođe, digoše se dlake na mom tijelu.

Mateju 8:31
Zlodusi ga zaklinjahu: "Ako nas istjeraš, pošalji nas u ovo krdo svinja."

Mateju 12:45
Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude s onim čovjekom gore nego na početku. Tako će biti i s ovim opakim naraštajem."

Luki 8:30
Isus ga nato upita: "Kako ti je ime?" On reče: "Legija", jer u nj uđoše mnogi zlodusi.

Otkrivenje 20:10
A njihov zavodnik, Ðavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.

1 Korinæanima 10:20-21
[20] Naprotiv, da pogani vrazima žrtvuju, ne Bogu. A neću da budete zajedničari vražji.[21] Ne možete piti čašu Gospodnju i čašu vražju. Ne možete biti sudionici stola Gospodnjega i stola vražjega.

Psalmi 106:37-38
[37] Žrtvovahu sinove svoje i svoje kćeri zlodusima.[38] Prolijevahu krv nevinu, krv sinova i kćeri svojih, koje žrtvovahu likovima kanaanskim. Zemlja bješe krvlju okaljana,

Jobu 1:20-21
[20] Tad ustade Job, razdrije haljinu na sebi, obrija glavu pa ničice pade na zemlju, pokloni se[21] i reče: "Go iziđoh iz krila majčina, go ću se onamo i vratiti. Jahve dao, Jahve oduzeo! Blagoslovljeno ime Jahvino!"

Efežanima 6:10-12
[10] Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.[11] Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.[12] Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

Izaija 14:12-15
[12] Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda?[13] U svom si srcu govorio: 'Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnom sjeveru.[14] Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu.'[15] A sruši se u Podzemlje, u dubine provalije!"

Djela Apostolska 19:13-16
[13] Zato i neki Židovi zaklinjaoci-potukači pokušaše zazvati ime Gospodina Isusa nad one koji imahu zle duhove. Govorili su: "Zaklinjem vas Isusom koga Pavao propovijeda."[14] To činjaše sedam sinova nekog Skeve, židovskoga velikog svećenika.[15] Zli im duh odvrati: "Isusa poznajem i Pavla znam, ali tko ste vi?"[16] I čovjek u kome bijaše zli duh, nasrnu na njih i nadjača ih te oni goli i izranjeni pobjegoše iz one kuće.

2 Petrova 2:4-10
[4] Doista, ako Bog anđela koji sagriješiše nije poštedio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud;[5] ako staroga svijeta ne poštedje, nego sačuva - osmoga - Nou, glasnika pravednosti, sručivši potop na svijet bezbožni;[6] ako gradove Sodomu i Gomoru u pepeo pretvori, osudi i za primjer budućim bezbožnicima postavi;[7] ako pravednog Lota, premorena razvratnim življenjem onih razularenika, oslobodi -[8] pravedniku se doista dan za danom duša razdirala dok je gledao i slušao bezakonička djela onih među kojima je boravio -[9] umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sačuvati,[10] ponajpače one koji u prljavoj požudi idu za puti i preziru Veličanstvo. Preuzetnici, drznici i ne trepnu pogrđujući Slave,

Otkrivenje 9:1-7
[1] Peti anđeo zatrubi. I vidjeh: zvijezda je s neba na zemlju pala i dani su joj ključi zjala Bezdanova.[2] Ona otvori zjalo Bezdanovo i vinu se iz zjala dim kao dim iz peći goleme te pomrča sunce i zrak od dima iz zjala.[3] Iz dima pak iziđoše na zemlju skakavci i dana im je moć kakvu imaju štipavci zemaljski.[4] I zapovjeđeno im je da ne ude travi zemaljskoj nit ikojem zelenilu nit ikojem stablu, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božjega na čelu.[5] I dano im je ne da ih ubijaju, nego samo da ih muče pet mjeseci, a muka njihova da bude kao muka od uboda štipavaca.[6] U one će dane ljudi iskati smrt, ali je neće naći; poželjet će umrijeti, ali smrt će bježati od njih.[7] Skakavci bijahu izgledom nalik na konje za boj spremne. Na glavama im kao neki zlatni vijenci, lica im kao u ljudi,

Marku 1:21-27
[21] I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati.[22] Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.[23] A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika:[24] "Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!"[25] Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!"[26] Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.[27] Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se."

Mateju 7:14-20
[14] O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!"[15] "Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi.[16] Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?[17] Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.[18] Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova.[19] Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca.[20] Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati."

Luki 4:31-41
[31] I siđe u Kafarnaum, grad galilejski. I poučavaše ih subotom[32] te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova.[33] A zatekao se u sinagogi čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas:[34] "Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji."[35] Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!" Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa.[36] I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: "Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!"[37] I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima.[38] Ustavši iz sinagoge, uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica. I zamole ga za nju.[39] On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im.[40] O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih.[41] A iz mnogih su izlazili i zlodusi vičući: "Ti si Sin Božji!" On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist.

Efežanima 6:1-18
[1] Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno.[2] Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obećanjem:[3] da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.[4] A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim![5] Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca.[6] Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju;[7] dragovoljno služe - kao Gospodinu, a ne ljudima,[8] znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina.[9] I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.[10] Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.[11] Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.[12] Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.[13] Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.[14] Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,[15] potpašite noge spremnošću za evanđelje mira![16] U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.[17] Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.[18] Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941