A A A A A

Anđeli i Demoni: [Anđeli]


Postanka 2:1
Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom.

Kološanima 1:16
Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno:

Jobu 38:1-7
[1] Nato Jahve odgovori Jobu iz oluje i reče:[2] "Tko je taj koji riječima bezumnim zamračuje božanski promisao?[3] Bokove svoje opaši k'o junak: ja ću te pitat', a ti me pouči.[4] Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno.[5] Znaš li tko joj je mjere odredio i nad njom uže mjerničko napeo?[6] Na čemu joj počivaju temelji? Tko joj postavi kamen ugaoni[7] dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani?

Luki 20:35-36
[35] No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju.[36] Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća."

Otkrivenje 4:8
Ta su četiri bića - u svakoga po šest krila - sve naokolo i iznutra puna očiju. Bez predaha dan i noć govore: "Svet! Svet! Svet Gospodin, Bog Svevladar, Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!"

Mateju 22:30
Ta u uskrsnuću niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebu.

2 Samuelu 14:17
Zato je tvoja službenica pomislila: neka mi riječ moga gospodara i kralja bude na umirenje. Jer moj je gospodar i kralj kao Božji anđeo koji sluša dobro i zlo. Jahve, tvoj Bog, neka bude s tobom!"

Luki 15:10
Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika."

Otkrivenje 14:6
I vidjeh: drugi jedan anđeo leti posred neba s evanđeljem vječnim da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku.

Jobu 4:15-18
[15] Dah mi neki preko lica prođe, digoše se dlake na mom tijelu.[16] Stajao je netko - lica mu ne poznah - ali likom bješe pred očima mojim. Posvuda tišina; uto začuh šapat:[17] 'Zar je smrtnik koji pred Bogom pravedan? Zar je čovjek čist pred svojim Stvoriteljem?[18] Ni slugama svojim više ne vjeruje, i anđele svoje za grijeh okrivljuje -

Izaija 14:12-14
[12] Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda?[13] U svom si srcu govorio: 'Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnom sjeveru.[14] Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu.'

Judina 1:6
I anđele, koji nisu čuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vječnim okovima;

1 Petrova 3:21-22
[21] Njezin protulik, krštenje - ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu - i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista[22] koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

1 Petrova 1:12
bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anđeli žude nadviti.

Hebrejima 12:22
Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu,

Otkrivenje 5:11-12
[11] I vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća.[12] Klicahu iza glasa: "Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!"

Psalmi 78:25-49
[25] Čovjek blagovaše kruh Jakih; on im dade hrane do sitosti.[26] Probudi na nebu vjetar istočni i svojom silom južnjak dovede.[27] Prosu na njih mesa k'o prašine i ptice krilatice k'o pijeska morskoga.[28] Padoše usred njihova tabora i oko šatora njihovih.[29] Jeli su i nasitili se, želju njihovu on im ispuni.[30] Još nisu svoju utažili pohlepu i jelo im još bješe u ustima,[31] kad se srdžba Božja na njih raspali: pokosi smrću prvake njihove i mladiće pobi Izraelove.[32] Uza sve to griješiše dalje i ne vjerovaše u čudesna djela njegova.[33] I skonča im dane jednim dahom i njihova ljeta naglim svršetkom.[34] Kad ih ubijaše, tražiše ga i opet pitahu za Boga;[35] spominjahu se da je Bog hridina njihova i Svevišnji njihov otkupitelj.[36] Ali ga opet ustima svojim varahu i jezikom svojim lagahu njemu.[37] Njihovo srce s njime ne bijaše, nit' bijahu vjerni Savezu njegovu.[38] A on im milosrdno grijeh praštao i nije ih posmicao; često je gnjev svoj susprezao da ne plane svom jarošću.[39] Spominjao se da su pÓut i dah koji odlazi i ne vraća se više.[40] Koliko mu prkosiše u pustinji i žalostiše ga u samotnom kraju![41] Sve nanovo iskušavahu Boga i vrijeđahu Sveca Izraelova[42] ne spominjuć' se ruke njegove ni dana kad ih od dušmana izbavi,[43] ni znakova njegovih u Egiptu, ni čudesnih djela u polju Soanskom.[44] U krv im pretvori rijeke i potoke, da ne piju.[45] Posla na njih obade da ih žderu i žabe da ih more.[46] I predade skakavcu žetvu njihovu, i plod muke njihove žderaču.[47] Vinograde im tučom udari, a mrazom smokvike njihove.[48] I predade grÓadu njihova goveda i munjama stada njihova.[49] Obori na njih svu žestinu gnjeva svog, jarost, bijes i nevolju: posla na njih anđele nesreće.

Psalmi 91:11
Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim.

Psalmi 103:20
Blagoslivljajte Jahvu, svi anđeli njegovi, vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove, poslušni riječi njegovoj!

Mateju 4:6-11
[6] i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen."[7] Isus mu kaza: "Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!"[8] Ðavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu[9] pa mu reče: "Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš."[10] Tada mu reče Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!"[11] Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.

Mateju 16:27
Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim."

Mateju 18:10
"Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima."

Mateju 24:31-35
[31] I razaslat će anđele svoje s trubljom velikom i sabrat će mu izabranike s četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga."[32] "A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: blizu je ljeto.[33] Tako i vi kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!"[34] "Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.[35] Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti."

Luki 4:10
Ta pisamo je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju.

Ivanu 20:11-12
[11] A Marija je stajala vani kod groba i plakala.[12] Zaplakana zaviri u grob i ugleda dva anđela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo - jedan kod glave, drugi kod nogu.

Kološanima 2:18
Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u "poniznosti i štovanju anđela", zadubljuje se u svoja viđenja, bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom,

Hebrejima 1:14
Svi ti zar nisu služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?

Hebrejima 2:6-13
[6] Netko negdje posvjedoči: Što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohađaš.[7] Ti ga tek za malo učini manjim od anđela, slavom i časti njega ovjenča,[8] njemu pod noge sve podloži. Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo,[9] ali Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.[10] Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve - kako bi mnoge sinove priveo k slavi - po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja.[11] Ta i Posvetitelj i posvećeni - svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom,[12] kad veli: Braći ću svojoj naviještat ime tvoje, hvalit ću te usred zbora.[13] I još: Ja ću se u njega uzdati, i još: Evo, ja i djeca koju mi Bog dade.

Hebrejima 13:2
Gostoljublja ne zaboravljajte: njime neki, i ne znajući, ugostiše anđele!

2 Petrova 2:4
Doista, ako Bog anđela koji sagriješiše nije poštedio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud;

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941