A A A A A

ဘုရားရှိခိုးကျောင်း: [ဘုရားကျောင်းတက်ခြင်း]


ဟေဗြဲဩဝါဒစာ 10:24-25
[24] ထိုမှတပါး မေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍၊ အချင်းချင်းတယောက်ကို တယောက် ထောက်စာကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။[25] လူအချို့တို့၏ ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း၊ အချင်းချင်း စည်းဝေးခြင်းအမှုကို မရှောင်မလွှဲကြနှင့်။ အချင်း ချင်းတို့ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော့။ ကာလအချိန် ရောက်လုနီးသည်ကို ထောက်သဖြင့်၊ သာ၍ ကြိုးစား ကြလော့။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် 18:20
Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a já mu mám odpustit? Sedmkrát?"

ကောလောသဲဩဝါဒစာ 3:16
Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.

ဧဖက်ဩဝါဒစာ 4:11-13
[11] To on rozdal své dary - apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele -[12] pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo,[13] abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti.

တမန်တော်‌ဝထ္ထု 2:42
Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.

ရောမဩဝါဒစာ 10:17
Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် 16:18
A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

တမန်တော်‌ဝထ္ထု 9:31-32
[31] Církve po celém Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušely klid a sílily; žily v Hospodinově bázni a povzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly.[32] Petr obcházel všechny církve a cestou přišel také ke svatým v Lyddě.

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် 6:33
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.

ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ 1:22
Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!

၂ တိမောသေ 4:2
Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် 28:19-20
[19] Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého[20] a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic