A A A A A

Грехове: [Обидите]


Колосяни 3:8
Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата.

Колосяни 4:6
Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.

Ефесяни 4:29
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само онова, което е добро за изграждане според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат.

Ефесяни 5:4
нито срамни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, а по-добре благодарете.

Изход 20:7
Да не изговаряш напразно Името на ГОСПОДА, своя Бог, защото ГОСПОД няма да остави ненаказан онзи, който изговаря напразно Името Му.

Яков 1:26
Ако някой счита себе си за благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.

Яков 3:10
От същите уста излизат и благословение, и проклятие! Братя мои, това не трябва да бъде така.

Яков 3:5-12
[5] Така и езикът е малка част, но с големи неща се хвали. Ето, съвсем малък огън, а колко голяма гора запалва![6] И езикът е огън, светът на неправдата. Между нашите части езикът е, който опетнява цялото тяло и запалва колелото на живота, а сам той се запалва от пъкъла.[7] Защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството;[8] но езика никой човек не може да укроти; неудържимо зло е, пълен със смъртоносна отрова.[9] С него благославяме Бога и Отца и с него кълнем хората, създадени по Божие подобие![10] От същите уста излизат и благословение, и проклятие! Братя мои, това не трябва да бъде така.[11] Изворът изпуска ли от същото отверстие и сладка, и горчива вода?[12] Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата – смокини? Така също и солен извор не може да дава сладка вода.

Левит 20:9
Всеки, който прокълне баща си или майка си, непременно да се умъртви; баща си или майка си е проклел — кръвта му да бъде върху него.

Лука 6:28
благославяйте тези, които ви кълнат; молете се за тези, които ви нанасят вреда.

Матей 5:22
А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си (без причина), ще бъде виновен пред съда; и който каже на брат си: Рака, ще бъде виновен пред Синедриона; а който му каже: Бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл.

1 Петрово 3:10
Защото, „който желае да люби живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си – от лъжливо говорене;

Матей 15:11
Не това, което влиза в устата, осквернява човека; а това, което излиза от устата, то осквернява човека.

Притчи 18:21
Смърт и живот има в силата на езика и които го обичат, ще ядат плодовете му.

Псалми 109:17
Той обичаше проклинането — нека го постигне; и не се наслаждаваше на благославянето — нека се отдалечи от него!

Римляни 12:14
Благославяйте онези, които ви гонят; благославяйте и не кълнете.

4 Царе 2:23-24
[23] А от там той се изкачи във Ветил. И като се качваше по пътя, от града излязоха малки момчета и му се присмиваха, като му казваха: Качи се, плешива главо! Качи се, плешива главо![24] А той се огледа назад и ги видя, и ги прокле в ГОСПОДНОТО Име. И от гората излязоха две мечки и разкъсаха четиридесет и две деца от тях.

Матей 15:10-11
[10] И като повика множеството, им каза: Слушайте и разбирайте![11] Не това, което влиза в устата, осквернява човека; а това, което излиза от устата, то осквернява човека.

Яков 3:8-10
[8] но езика никой човек не може да укроти; неудържимо зло е, пълен със смъртоносна отрова.[9] С него благославяме Бога и Отца и с него кълнем хората, създадени по Божие подобие![10] От същите уста излизат и благословение, и проклятие! Братя мои, това не трябва да бъде така.

Матей 15:18-20
[18] А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека.[19] Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.[20] Тези са нещата, които оскверняват човека; а да яде с неизмити ръце, това не го осквернява.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871