A A A A A

Потайности: [Динозаври]


Исая 27:1
В онзи ден ГОСПОД ще накаже с тежкия, големия и силния Си меч Левиатан, бягащата змия и Левиатан, виещата се змия; и ще убие морското чудовище.

Битие 1:21
И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.

Псалми 104:26
Там се движат корабите, левиатанът, който си създал да играе в него.

Римляни 1:18
Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда;

Битие 1:24-31
[24] И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.[25] Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.[26] И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.[27] И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.[28] И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.[29] И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.[30] А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.[31] И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Йов 40:15-24
[15] Погледни сега веемота който съм направил заедно с теб. Яде трева като вол.[16] Ето, в слабините му е силата му и мощта му — в мускулите на корема му.[17] Накланя опашката си като кедър, жилите на бедрата му са оплетени здраво.[18] Костите му са като бронзови цеви, ребрата му са като железни лостове.[19] Той е първият плод на Божиите пътища; който го е направил, той може да доближи до него меча си.[20] Наистина планините му носят храна и там играят всички полски зверове.[21] Под сенчести дървета ляга, в скривалището на тръстики и блата.[22] Сенчести дървета със сянката си го покриват, върбите при потока го заобикалят.[23] Ако се разлее река, той не бърза да бяга, не го е грижа, ако и Йордан да се устреми в устата му.[24] Може ли някой да го хване, докато гледа, да прободе носа му с примка?

Йов 41:1-10
[1] Можеш ли да изтеглиш с въдица левиатан, или да притиснеш езика му с въже?[2] Можеш ли сложиш оглавник на носа му, да пробиеш челюстта му с кука?[3] Ще отправи ли към тебе множество молби, ще ти говори ли със нежни думи?[4] Ще направи ли с теб договор да го вземеш за слуга до века?[5] Ще си играеш ли с него като с птица, или ще го вържеш за забава на момичетата си?[6] Съдружниците ти ще се пазарят ли за него? Ще го разделят ли между търговците?[7] Можеш ли да изпълниш кожата му със стрели или главата му с рибарски копия?[8] Сложи ръката си на него; спомни си боя, и не го повтаряй![9] Ето, надеждата за него се осуети; не пада ли човек само от вида му?[10] Никой не дръзва да го раздразни. Тогава кой би застанал пред Мен?

Исус Навиев 10:1-10
[1] А когато ерусалимският цар Адониседек чу, че Иисус превзел Гай и изпълнил над него проклятието; и както направил на Ерихон и на царя му, така направил на Гай и на царя му; и че жителите на Гаваон сключили мир с Израил и били между тях;[2] много се уплашиха, защото Гаваон беше голям град, като един от царските градове, и беше по-голям от Гай, и всичките му мъже бяха силни.[3] Затова ерусалимският цар Адониседек изпрати до хевронския цар Оам, до ярмутския цар Пирам, до лахиския цар Яфий и до еглонския цар Девир да кажат:[4] Изкачете се при мен и ми помогнете да унищожим Гаваон, защото е сключил мир с Иисус и с израилевите синове.[5] И петимата аморейски царе — ерусалимският цар, хевронският цар, ярмутският цар, лахиският цар и еглонският цар — се събраха и се изкачиха, те и всичките им войски, и разположиха стан пред Гаваон и се биха с него.[6] Тогава гаваонските мъже пратиха известие до Иисус в стана при Галгал и казаха: Не оттегляй ръцете си от слугите си! Бързо се изкачи при нас и ни избави, и ни помогни, защото всичките аморейски царе, които живеят в хълмистата земя, се събраха против нас.[7] И Иисус се изкачи от Галгал, той и с него целият народ, годен за война, и всичките храбри воини.[8] И ГОСПОД каза на Иисус: Не се бой от тях, защото ги предадох в ръката ти; никой от тях няма да устои пред теб.[9] Затова Иисус ги нападна внезапно, след като се беше изкачвал цяла нощ от Галгал.[10] И ГОСПОД ги обърка пред Израил и им нанесе голямо поражение в Гаваон, и ги преследва по пътя, който се изкачва към Веторон, и ги избиваше до Азика и Макида.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871