A A A A A

Потайности: [Съдба]


Еклесиаст 6:10
Каквото и да съществува, вече си има име, и се знае какво е човек; и той не може да се съди с по-могъщия от него.

Авакум 2:3
Защото видението се отнася за определено време, бърза към края и няма да излъже. Ако се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее.

Исая 46:10
който от началото изявявам края и от древността — нестаналите още неща; който казвам: Намерението Ми ще се извърши и ще направя всичко, което Ми е угодно.

Исая 55:11
така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми — няма да се върне празно при Мен, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.

Еремия 1:5
Преди да те образувам в корема, те познах и преди да излезеш от утробата, те осветих; поставих те за пророк на народите.

Еремия 17:10
Аз, ГОСПОД, изследвам сърцето, изпитвам вътрешностите, за да дам на всекиго според пътищата му, плода на делата му.

Йоан 16:33
Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб, но дерзайте: Аз победих света.

Числа 23:19
Бог не е човек, че да лъже, нито човешки син, че да се разкае. Той каза и няма ли да извърши? Той говори и няма ли да го извърши? Изговори и няма ли да го утвърди?

Притчи 16:3
Предавай делата си на ГОСПОДА, и намеренията ти ще се утвърдят.

Притчи 19:20-24
[20] Слушай съвет и приемай наставление, за да станеш мъдър в края си.[21] Има много мисли в сърцето на човека, но намерението на ГОСПОДА ще устои.[22] Желателно за човека е неговото милосърдие и сиромах е по-добър от лъжец.[23] Страхът от ГОСПОДА е за живот и който го има, ще спи наситен и непосетен от зло.[24] Ленивият топва ръката си в чинията и дори не я връща обратно към устата си.

Псалми 37:37
Забележи непорочния и гледай праведния, защото човекът на мира ще има бъдеще,

Псалми 138:8
ГОСПОД ще извърши, което е потребно за мен. Твоята милост, ГОСПОДИ, е вечна. Не оставяй делата на ръцете Си!

Откровение 20:12
Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола; и се разгънаха едни книги; и се разгъна и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според написаното в книгите – според делата си.

Римляни 12:2
И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.

Римляни 8:28-29
[28] Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.[29] Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя;

Ефесяни 2:8-9
[8] Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога —[9] не чрез дела, за да не се похвали никой.

1 Петрово 2:8-9
[8] и „Камък на препъване и канара на съблазън“, защото се препъват, бивайки непокорни, за което бяха и определени.[9] Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина,

1 Коринтяни 2:7-9
[7] а говорим в тайна Божията премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете за наша слава,[8] която нито един от владетелите на този свят не е познал; защото, ако я бяха познали, нямаше да разпънат Господа на славата.[9] А както е писано: "Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които Го любят."

Еремия 29:11-14
[11] Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява ГОСПОД, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда.[12] Тогава ще Ме призовете и ще отидете, и ще Ми се помолите и Аз ще ви послушам.[13] И ще Ме потърсите и намерите, защото ще попитате за Мен с цялото си сърце.[14] И ще бъда намерен от вас, заявява ГОСПОД, и ще ви върна от плен и ще ви събера от всичките народи и от всичките места, където съм ви прогонил, заявява ГОСПОД; и ще ви върна на мястото, откъдето ви откарах в плен.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871