A A A A A

Потайности: [Рак]


2 Коринтяни 4:16-19
[16] Затова ние не се обезсърчаваме; но дори и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.[17] Защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна пълна слава за нас,[18] които не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.[19] Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната ни скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен.

Псалми 107:20
Изпраща словото Си и ги изцелява, и спасява живота им от рова.

Исая 40:31
но онези, които чакат ГОСПОДА, ще подновят силата си, ще се издигат като орли. Ще тичат и няма да отслабнат, ще ходят и няма да се уморят.

Второзаконие 31:6
Бъдете силни и смели, не се бойте и не се страхувайте от тях; защото ГОСПОД, твоят Бог, Той е, който върви с теб. Той няма да отстъпи от теб и няма да те остави.

Матей 11:28-29
[28] Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка.[29] Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите почивка за душите си.

Псалми 18:6
В притеснението си призовах ГОСПОДА и извиках към своя Бог. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми пред Него стигна в ушите Му.

Еклесиаст 3:1
Има време за всяко нещо и определено време за всяко намерение под небето:

Еремия 29:11
Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява ГОСПОД, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда.

Йоан 14:1-4
[1] Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен.[2] В дома на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.[3] И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.[4] А вие знаете къде отивам, и пътя знаете.

Римляни 8:16-25
[16] Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии деца.[17] И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.[18] Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас.[19] Защото със силен копнеж творението очаква разкриването на Божиите синове.[20] Понеже творението беше подчинено на преходността не доброволно, а чрез Този, който го подчини,[21] с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца.[22] Понеже знаем, че цялото творение заедно стене и страда в родилни мъки досега;[23] и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, самите ние стенем в себе си и жадно очакваме осиновението, тоест изкупването на нашето тяло.[24] Защото с тази надежда ние се спасихме; но надеждата, която се вижда, не е вече надежда; защото кой се надява за това, което вижда?[25] Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.

1 Петрово 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който според голямата Си милост ни новороди за жива надежда чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите,

2 Коринтяни 1:3-6
[3] Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Отец на милостите и Бог на всяка утеха,[4] който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние сме утешавани от Бога.[5] Защото, както изобилстват в нас страданията на Христос, така и нашата утеха изобилства чрез Христос.[6] И ако ни притесняват, това е за вашата утеха и спасение; или ако ни утешават, това е за вашата утеха (и спасение), която действа, като устоявате на същите страдания, които понасяме и ние.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871