A A A A A

Математически знаци: [Номер 10]


3 Царе 7:23
Направи и леяното море, десет лакътя от единия му ръб до другия му ръб, с кръгла форма. Височината му беше пет лакътя и връв от тридесет лакътя измерваше обиколката му.

Числа 11:11
И Мойсей каза на ГОСПОДА: Защо си наскърбил слугата Си? И защо не съм придобил Твоето благоволение, та си сложил върху мен товара на целия този народ?

Второзаконие 1:11
ГОСПОД, Бог на бащите ви, да ви умножи хиляда пъти повече, отколкото сте сега, и да ви благослови, така както ви е обещал!

Левит 20:13
Ако някой мъж легне с мъжки пол, както се лежи с жена, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

1 Коринтяни 6:9-11
[9] Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците,[10] нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.[11] И някои от вас бяха такива, но вие бяхте измити, бяхте осветени, бяхте оправдани в Името на Господ Иисус Христос и в Духа на нашия Бог.

1 Коринтяни 10:13
Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко; но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.

Римляни 1:20
Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.

Филипяни 4:19
И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Иисус.

Псалми 55:22
Възложи товара си на ГОСПОДА и Той ще те подпре; не ще допусне до века да се поклати праведният.

2 Тимотей 3:16
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата;

Лука 23:34
А Иисус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И разделиха дрехите Му, като хвърлиха жребий.

Битие 1:31
И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Псалми 104:9
Поставил си граница, така че да не могат да преминат, и те няма да се върнат и да покрият земята.

Битие 6:12
И Бог видя земята, и ето, тя беше покварена, защото всяка плът беше покварила пътя си на земята.

Битие 7:20
Петнадесет лакътя над тях се издигнаха водите и планините се покриха.

Битие 8:5-9
[5] И водите намаляваха непрестанно до десетия месец и в десетия месец, на първия ден от месеца, върховете на планините се показаха.[6] И след четиридесет дни Ной отвори прозореца на ковчега, който беше направил,[7] и изпрати гарвана, който, като излезе, летеше насам-натам, докато водите на земята пресъхнаха.[8] И изпрати от себе си и гълъба, за да види дали са намалели водите по лицето на земята.[9] Но гълъбът се върна при него в ковчега, понеже не намери почивка за краката си, защото водата беше още по лицето на цялата земя. И той простря ръката си и го взе, и го внесе при себе си в ковчега.

Битие 9:11
Поставям завета Си с вас, че няма вече да се изтреби всяка плът от водите на потопа и няма вече да настане потоп да опустоши земята.

Второзаконие 11:11
А земята, в която преминавате, за да я притежавате, е земя на хълмове и долини, която пие вода от дъжда на небето;

Лука 11:11
И кой е онзи баща между вас, който, ако син му му поиска хляб, ще му даде камък; или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба;

Числа 1:11
от Вениамин: Авидан, синът на Гедеония;

Исус Навиев 1:11
Преминете през стана и заповядайте на народа, и му кажете: Пригответе си храна за път, защото след три дни ще преминете този Йордан, за да влезете да завладеете земята, която ГОСПОД, вашият Бог, ви дава да притежавате.

1 Коринтяни 6:9
Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците,

Йоан 1:8
Той не беше светлината, но свидетелства за светлината;

Числа 10:29
И Мойсей каза на Овав, сина на мадиамеца Рагуил, тъста на Мойсей: Ние тръгваме за онова място, за което ГОСПОД каза: Ще ви го дам. Ела заедно с нас и ще ти сторим добро, защото ГОСПОД е обещал добро на Израил.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871