A A A A A

Жизнен: [Рожден Ден]


Ефесяни 2:10
Защото сме Негово творение, създадено в Христос Иисус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях.

Еремия 29:11
Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява ГОСПОД, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда.

Йоан 16:21
Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; но когато роди детенцето, не помни вече мъките поради радостта, че се е родил човек на света.

Притчи 9:11
Защото чрез мен ще се умножат дните ти и ще ти се прибавят години на живот.

Псалми 16:11
Ще ми изявиш пътя на живота, в Твоето присъствие има пълнота от радости, отдясно на Теб — веселия навеки.

Псалми 20:4
Да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всички твои намерения!

Псалми 27:4-7
[4] Едно поисках от ГОСПОДА, това ще търся — да живея в дома на ГОСПОДА през всичките дни на живота си, за да съзерцавам прелестта на ГОСПОДА и да размишлявам в Неговия храм.[5] Защото в злия ден Той ще ме скрие в скинията Си, ще ме прикрие в скривалището на шатъра Си, ще ме издигне на канара.[6] И сега главата ми ще се издигне над враговете ми, които ме обкръжават. И жертви на тържествуващ вик ще принеса в скинията Му; ще пея, ще пея псалми на ГОСПОДА![7] Чуй, ГОСПОДИ, викам с гласа си! Смили се над мен и ме послушай!

Псалми 90:12
Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.

Псалми 91:11
защото ще заповяда на ангелите Си за теб — да те пазят във всичките ти пътища.

Псалми 91:16
Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа Моето спасение.

Псалми 118:24
Това е денят, който ГОСПОД е направил; нека се радваме и се веселим в Него!

Софоний 3:17
ГОСПОД, твоят Бог, е сред теб. Силният ще те спаси, ще се весели за теб с радост, ще мълчи в любовта си, ще ликува за теб с песен.

Псалми 37:4-5
[4] Наслаждавай се в ГОСПОДА и Той ще ти даде желанията на сърцето ти.[5] Предай на ГОСПОДА пътя си и се уповавай на Него, и Той ще действа.

Плач Еремиев 3:22-23
[22] Заради милостите на ГОСПОДА ние не се довършихме, защото милосърдията Му не свършват.[23] Те се подновяват всяка сутрин, голяма е Твоята вярност.

Числа 6:24-26
[24] ГОСПОД да те благослови и да те опази![25] ГОСПОД да осияе с лицето Си над теб и да ти окаже милост![26] ГОСПОД да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!

Псалми 139:1-24
[1] (По слав. 138) За първия певец. Псалм на Давид. ГОСПОДИ, Ти си ме изследвал и познал.[2] Ти знаеш сядането ми и ставането ми, разбираш мислите ми отдалеч.[3] Издирваш ходенето ми и лягането ми и с всичките ми пътища си запознат.[4] Защото още няма дума на езика ми, а ето, ГОСПОДИ, Ти я знаеш цяла.[5] Ти си ме оградил отпред и отзад и си положил върху мен ръката Си.[6] Това знание е пречудно за мен, високо е, не мога да го стигна.[7] Къде да отида от Духа Ти? Или къде да избягам от присъствието Ти?[8] Ако се изкача на небето, Ти си там; ако си постеля в Шеол, ето Те и там![9] Ако взема крилете на зората, ако се заселя в най-отдалечените краища на морето,[10] дори и там ще ме води ръката Ти и ще ме държи десницата Ти![11] Ако кажа: Нека ме покрие тъмнината и нощ да бъде светлината около мен —[12] дори тъмнината пред Теб не тъмнее, нощта светла е като деня, за Теб е тъмнината като светлината.[13] Защото Ти си образувал вътрешностите ми, създал си ме в утробата на майка ми.[14] Ще Те славя, защото съм страшно и чудно направен, чудни са делата Ти и душата ми много добре знае това.[15] Костите ми не бяха скрити от Теб, когато бях направен в тайно и изкусно изработен в дълбините на земята.[16] Очите Ти видяха необразуваното ми вещество и в книгата Ти бяха записани всичките — дните, които се образуваха, когато ни един от тях не беше.[17] Колко скъпоценни са за мен мислите Ти, Боже! Колко огромен е броят им![18] Ако искам да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка. Събуждам се и още съм с Теб.[19] О, да би убил безбожните, Боже! Отдалечете се от мен, кръвожадни мъже![20] Защото те говорят против Теб безбожно и враговете Ти вземат Името Ти напразно.[21] Да не мразя ли, ГОСПОДИ, онези, които мразят Теб? Да не се ли отвращавам от онези, които се надигат против Теб?[22] Мразя ги с крайна омраза, станаха ми врагове.[23] Изследвай ме, Боже, и познай сърцето ми; изпитай ме и познай мислите ми.[24] И виж дали има в мен оскърбителен път и води ме във вечния път!

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871