A A A A A

Жизнен: [Осиновяване]


1 Царе 1:27
За това дете се молех и ГОСПОД изпълни молбата ми, която отправих към Него.

2 Коринтяни 6:18
и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.

Второзаконие 10:18
Той извършва съд за сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло.

Осия 14:3
Асур няма да ни спаси, няма да яздим на коне и няма вече да кажем на делото на ръцете си: Вие сте наши богове! — защото у Теб сирачето намира милост.

Исая 40:31
но онези, които чакат ГОСПОДА, ще подновят силата си, ще се издигат като орли. Ще тичат и няма да отслабнат, ще ходят и няма да се уморят.

Яков 1:27
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това – да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.

Еремия 29:11
Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява ГОСПОД, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда.

Матей 25:40
А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили.

Притчи 13:12
Отлаганото очакване изнемощява сърцето, а постигнатото желание е дърво на живот.

Псалми 82:3
Съдете право сиромаха и сирачето, отдайте справедливост на наскърбения и бедния.

Псалми 146:9
ГОСПОД пази чужденците. Той подкрепя сирачето и вдовицата, а пътя на безбожните обръща.

Псалми 68:5-6
[5] Отец на сираците и съдия на вдовиците е Бог в Своето свято обиталище.[6] Бог настанява в дом самотните, извежда в изобилие затворените, а бунтовниците живеят в суха земя.

Притчи 31:8-9
[8] Отваряй устата си за безгласния, за съда на всички сираци.[9] Отваряй устата си, съди справедливо и защитавай делото на сиромаха и немотния.

Йоан 1:12-13
[12] А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име;[13] които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога.

Галатяни 4:4-5
[4] но когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, който се роди от жена, роди се и под закона,[5] за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението.

Римляни 8:14-17
[14] Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове.[15] Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче![16] Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии деца.[17] И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.

Псалми 10:14-18
[14] Ти си видял, защото гледаш неправдата и притеснението, за да отплатиш с ръката Си. На Теб се предава сиромахът, на сирачето Ти си помощник.[15] Строши ръката на безбожния и злия, изискай безбожието му, докато не намериш вече.[16] ГОСПОД е Цар за вечни векове, езичниците погинаха от земята Му.[17] ГОСПОДИ, Ти чу желанието на смирените, сърцето им ще утвърдиш; ще направиш внимателно ухото Си,[18] за да отдадеш правото на сирачето и угнетения, така че земен човек да не потиска вече.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871