A A A A A

Жизнен: [Животни]


Битие 1:21
И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.

Битие 1:30
А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.

Яков 3:7
Защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството;

Еремия 8:7
Даже щъркелът по небето знае определените си времена и гургулицата, и лястовицата, и жеравът пазят времето на идването си, а Моят народ не знае правото на ГОСПОДА.

Йов 35:11
който ни учи повече от зверовете земни и ни прави по-мъдри от птиците небесни?

Лука 3:6
и всяко създание ще види Божието спасение.“

Лука 12:24
Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито склад, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-ценни сте вие от птиците!

Матей 6:26
Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-ценни от тях?

Притчи 12:10
Праведният се грижи за живота на животното си, а сърцето на безбожните е немилостиво.

Псалми 104:21
Лъвчетата реват за плячка и искат храната си от Бога.

Битие 2:19-20
[19] И ГОСПОД Бог образува от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги доведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана.[20] Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на небесните птици и на всички полски животни. Но помощник, съответен на Адам, не се намери.

Битие 9:2-3
[2] Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички небесни птици; те с всичко, което пълзи по земята, и с всички морски риби са предадени в ръцете ви.[3] Всичко, което се движи и живее, ще ви бъде за храна; давам ви всичко, също както зелената трева.

Битие 1:24-28
[24] И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.[25] Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.[26] И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.[27] И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.[28] И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.

Притчи 6:6-8
[6] Иди при мравката, ленивецо, виж пътищата й и стани мъдър.[7] Тя, без да има началник, надзирател или управител,[8] приготвя хляба си през лятото, събира храната си в жетва.

Псалми 8:6-9
[6] Направил си го владетел над делата на ръцете Си, положил си всичко под краката му:[7] всичките овце и говеда, също и полските животни,[8] небесните птици и морските риби — всичко, което минава по морските пътеки.[9] Господи, БОЖЕ наш, колко е величествено Името Ти по цялата земя!

Йов 12:7-10
[7] Но попитай сега животните и те ще те научат; и небесните птици и те ще ти кажат;[8] или говори на земята и тя ще те научи; и морските риби и те ще ти разкажат.[9] Кой от всички тях не разбира, че ръката на ГОСПОДА е сторила това,[10] в чиято ръка е душата на всичко живо и дишането на всяка човешка плът?

Исая 11:6-9
[6] Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно и малко дете ще ги води.[7] Кравата и мечката ще пасат и малките им ще си почиват заедно, и лъвът ще яде слама както говедото.[8] Сукалче ще играе над дупката на пепелянка и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на усойница.[9] Няма да се върши зло и няма да се погубва по целия Ми свят хълм, защото земята ще се изпълни със знание за ГОСПОДА, както водите покриват морето.

Еклесиаст 3:18-21
[18] Казах в сърцето си: Заради делото на човешките синове е това, за да ги изпита Бог, за да видят, че сами за себе си, без Бога, те са животни.[19] Защото участта на човешките синове и участта на животните е една участ. Както умира единият, така умира и другият; и едно дихание имат всички. И човекът няма никакво предимство пред животните, защото всичко е суета.[20] Всичко отива на едно място; всичко е от пръстта, и всички се връщат в пръстта.[21] Кой знае, че духът на човека се издига горе, а духът на животното слиза долу на земята?

Псалми 148:7-12
[7] Хвалете ГОСПОДА от земята, вие, морски чудовища и всички бездни,[8] огън и град, сняг и облаци, бурен вятър, изпълняващ словото Му,[9] планини и всички хълмове, плодни дървета и всички кедри,[10] зверове и всички животни, пълзящи животни и летящи птици,[11] земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии,[12] юноши и девойки, старци и деца —

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871