A A A A A

Жизнен: [Остаряване]


1 Тимотей 5:8
Но ако някой не се грижи за своите и най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от невярващ.

2 Коринтяни 4:16
Затова ние не се обезсърчаваме; но дори и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.

Второзаконие 32:7
Спомни си древните дни, замисли се за годините на много поколения. Попитай баща си и той ще ти извести, старейшините си и те ще ти кажат.

Второзаконие 34:7
Мойсей беше на сто и двадесет години, когато умря; очите му не бяха отслабнали и силата му не беше намаляла.

Еклесиаст 7:10
Не казвай: Как предишните дни бяха по-добри от тези? — защото не от мъдрост питаш за това.

Изход 20:12
Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.

Битие 6:3
Тогава ГОСПОД каза: Духът Ми няма да пребъде вечно в човека, защото той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.

Битие 25:8
И Авраам издъхна и умря в честита старост, стар и сит от дни; и се прибра при народа си.

Исая 40:29
Той дава на уморените сила и умножава мощта на немощните.

Исая 46:4
И до старостта ви Аз Съм; и докато побелеете, Аз ще ви нося. Аз направих и Аз ще вдигна, и Аз ще нося и избавя.

Йов 5:26
Ще отидеш в гроба си във пълна зрялост, както житните снопи се прибират на времето си.

Йов 12:12-20
[12] Мъдростта е у старците и разумът е в дългия живот.[13] У Него са мъдрост и сила, Той има съвет и разум.[14] Ето, Той събаря и не се съгражда вече; затваря над човека и не се отваря.[15] Ето, Той задържа водите и те пресъхват; изпраща ги и те разоряват земята.[16] В Него са сила и мъдрост, измаменият и измамникът са Негови.[17] Откарва съветници ограбени и прави съдии на глупци.[18] Разхлабва връзките на царете и опасва с пояс слабините им.[19] Откарва свещеници ограбени, поваля силни.[20] Той взема думата на ползващите се с доверие, преценката на старите отнема.

Йов 32:7
Аз казах: Нека дните да говорят и многото години на мъдрост да учат.

Иоил 2:28
А след това ще излея Духа Си на всяка плът и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще сънуват сънища, юношите ви ще виждат видения.

Левит 19:32
Пред белокосия да ставаш и старческото лице да почиташ, и от Бога си да се боиш. Аз съм ГОСПОД.

Филимон 1:9
заради любовта предпочитам да те моля – аз, който съм старецът Павел, а сега и затворник за Христос Иисус.

Псалми 71:9
Не ме отхвърляй във времето на старостта, не ме оставяй, когато силата ми чезне.

Псалми 71:18
И даже до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата Ти на идещото поколение, мощта Ти — на всички, които ще дойдат.

Псалми 73:26
Дори да отпаднат плътта ми и сърцето ми, Бог е канарата на сърцето ми и моят дял до века.

Псалми 90:10-12
[10] Дните на живота ни са седемдесет години или ако има сила — осемдесет години; но гордостта им е труд и мъка, защото бързо преминават и ние отлитаме.[11] Кой знае силата на гнева Ти и яростта Ти, според страха от Теб?[12] Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.

Псалми 91:16
Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа Моето спасение.

Притчи 17:6
Синовете на синовете са венецът на старците и славата на синовете са техните бащи.

Притчи 20:29
Украшението на младите мъже е силата им, а великолепието на старците е бялата коса.

Притчи 23:22
Слушай баща си, който те е родил, и не презирай майка си, когато остарее.

Псалми 37:35
Видях безбожния в голяма мощ да се разпростира като зелено дърво на мястото си;

1 Летописи 29:28
И той умря в честита старост, сит на дни, богатство и слава. А вместо него се възцари синът му Соломон.

3 Царе 3:14
И ако ходиш в Моите пътища, да пазиш наредбите Ми и заповедите Ми, както ходи баща ти Давид, тогава ще продължа дните ти.

Псалми 103:5
който насища с блага живота ти, младостта ти се подновява като на орел.

Тит 2:3
Така също и старите жени да имат поведение съответно на светостта, да не са клеветници, нито отдадени много на вино, да поучават това, което е добро,

1 Тимотей 5:1-2
[1] Стар човек не укорявай остро, а го увещавай като баща; по-младите – като братя;[2] старите жени – като майки; по-младите – като сестри, със съвършена чистота.

Псалми 71:8-9
[8] Устата ми е пълна с Твоята възхвала и с Твоята слава — цял ден.[9] Не ме отхвърляй във времето на старостта, не ме оставяй, когато силата ми чезне.

Филипяни 3:20-21
[20] Защото нашето гражданство е на небето, откъдето и очакваме Спасител – Господ Иисус Христос,[21] който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло според действието на Неговата сила, с която Той може да покори всичко на Себе Си.

Исая 46:3-4
[3] Слушайте Ме, доме яковов, и целия остатък на израилевия дом, които сте носени от Мен още от утробата и държани още от майчиния скут![4] И до старостта ви Аз Съм; и докато побелеете, Аз ще ви нося. Аз направих и Аз ще вдигна, и Аз ще нося и избавя.

Псалми 92:12-15
[12] Праведният ще поникне като палма, ще расте като кедър в Ливан.[13] Насадените в дома на ГОСПОДА ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.[14] Ще са плодоносни и в дълбока старост, ще са сочни и зелени,[15] за да известят, че ГОСПОД е праведен — Моята канара — и в Него няма неправда.

Еклесиаст 12:1-7
[1] И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и да се приближат годините, за които ще кажеш: Нямам удоволствие от тях! —[2] преди да се помрачат слънцето и светлината, и луната, и звездите и да се върнат облаците след дъжда;[3] във времето, когато стражите на къщата треперят и се прегърбват силните мъже; и онези, които мелят, престават, защото намаляха; и очите на гледащите през прозорците се помрачават;[4] когато вратите към улицата се затварят и звукът на мелницата заглъхва, и човек става при звука на птица, и всички тонове на песента се приглушават;[5] и се страхуват от височина и от ужаси по пътя; и бадемът разцъфтява и натегва скакалецът, и охотата изчезва, защото човек отива във вечния си дом и жалеещите обикалят улиците —[6] преди да се скъса сребърната верижка и да се счупи златната чаша, и да се строши стомната при извора, и да се счупи колелото на кладенеца,[7] и пръстта да се върне в земята, както е била, а духът да се върне при Бога, който го е дал.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871