A A A A A

Добър характер: [Въздържане]


2 Коринтяни 12:21
да не би когато дойда пак, да ме смири моят Бог между вас и да оплача мнозина, които преди това са съгрешили и не са се покаяли за нечистотата, блудството и разпътството, на които са се предавали.

2 Тимотей 2:22
Избягвай младежките страсти и заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце, се стреми към правдата, вярата, любовта, мира.

Деяния 15:20
а да им пишем да се въздържат от осквернения чрез идоли, чрез блудство и чрез яденето на удушено и кръв.

Колосяни 3:5
Затова умъртвете земното у вас: блудство, нечистота, страст, зли желания и сребролюбие, което е идолопоклонство,

Ефесяни 5:3
А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии,

Галатяни 5:19
А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство,

1 Коринтяни 6:18-19
[18] Бягайте от блудството. Всеки друг грях, който би извършил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло.[19] Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не принадлежите на себе си?

1 Коринтяни 7:2
Но за да се избягва блудството, нека всеки мъж да има своя собствена жена, и всяка жена да има свой собствен мъж.

1 Коринтяни 10:13
Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко; но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.

1 Петрово 2:11
Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата,

Евреи 13:4
Женитбата да бъде на почит у всички и леглото – неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.

Юда 1:7
както и Содом и Гомора, и околните на тях градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и тръгнаха след чужда плът, са поставени за пример, като търпят наказанието на вечния огън.

Матей 5:8
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

Притчи 31:30
Красотата е измамна и хубостта е суета, но жена, която се бои от ГОСПОДА, тя ще бъде похвалена.

Римляни 12:1
И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение.

Римляни 13:13
Нека ходим подобаващо, като през деня – не в пирувания и пиянства, не в блудства и разпътства, не в кавги и зависти,

1 Солунци 4:3-4
[3] Понеже това е Божията воля – вашето освещение; да се въздържате от блудство;[4] всеки от вас да знае как да спечели своя съсъд в святост и почит,

Галатяни 5:19-21
[19] А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство,[20] идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,[21] зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

Битие 39:7-10
[7] И след време жената на господаря му хвърли око на Йосиф и му каза: Легни с мен![8] Но той отказа и каза на жената на господаря си: Ето, господарят ми не се грижи за нищо от онова, което ми е поверил в дома, и предаде в ръката ми всичко, което има.[9] В този дом няма никой по-голям от мен, нито е задържал от мен друго нещо освен теб, защото си му жена. И как да направя аз това голямо зло и да съгреша пред Бога?[10] И при все че тя говореше на Йосиф всеки ден, той не я послуша да лежи с нея и да бъде с нея.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871