A A A A A

Църква: [Раждане на Исус]


Матей 1:18-23
[18] А рождението на Иисус Христос беше така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се намери бременна от Светия Дух.[19] А мъжът й Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.[20] Но когато мислеше това, ето, Господен ангел му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не се бой да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух.[21] Тя ще роди син, когото ще наречеш Иисус, защото Той е, който ще спаси народа Си от греховете му.[22] А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:[23] ?Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще Го нарекат Емануил“, което се превежда: Бог с нас.

Лука 2:7-21
[7] И роди първородния си Син, пови Го и Го положи в ясли, защото в гостилницата нямаше място за тях.[8] А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си.[9] И Господен ангел застана пред тях и Господната слава ги осия; и те се изплашиха много.[10] Но ангелът им каза: Не се бойте, защото, ето, аз ви благовестявам голяма радост, която ще бъде за целия народ.[11] Защото днес ви се роди в града на Давид Спасител, който е Христос Господ.[12] И това ще ви бъде знакът – ще намерите един Младенец, повит и лежащ в ясли.[13] И внезапно заедно с ангела се появи едно многобройно небесно войнство, което хвалеше Бога, като казваше:[14] Слава на Бога във висините и на земята мир между хората, в които е Неговото благоволение![15] Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг: Нека отидем сега във Витлеем, за да видим това, което е станало, което Господ ни изяви.[16] И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф, и Младенеца, който лежеше в яслите.[17] И като видяха, разказаха онова, което им беше известено за това Дете.[18] И всички, които чуха, се учудиха на това, което овчарите им казаха.[19] А Мария спазваше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си.[20] И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, което бяха чули и видели, както им беше казано.[21] И когато се навършиха осем дни и трябваше да обрежат Детето, Му дадоха името Иисус, както беше наречено от ангела, преди да беше заченато в утробата.

Матей 2:1-12
[1] А когато се роди Иисус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.[2] И казаха: Къде е родилият се Цар на юдеите? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.[3] Като чу това, цар Ирод се смути, и цял Ерусалим с него.[4] Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди Христос.[5] А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка:[6] ?И ти, Витлееме, земьо юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе Вожд, който ще пасе Моя народ Израил.“[7] Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата.[8] И като ги изпрати във Витлеем, каза: Идете, разпитайте внимателно за Детето; и като Го намерите, известете ми, за да отида и аз да Му се поклоня.[9] А те, като изслушаха царя, си тръгнаха; и ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше Детето.[10] А като видяха звездата, се зарадваха с много голяма радост.[11] И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, Му принесоха дарове – злато, тамян и смирна.[12] А понеже бяха предупредени от Бога насън да не се връщат при Ирод, те си отидоха през друг път в своята страна.

Галатяни 4:4
но когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, който се роди от жена, роди се и под закона,

Лука 2:1-4
[1] А в онези дни излезе заповед от император Август да се направи преброяване на целия свят.[2] Това беше първото преброяване, откакто Квириний управляваше Сирия.[3] И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.[4] Тръгна и Йосиф от Галилея, от град Назарет, за да отиде в Юдея, в града на Давид, който се нарича Витлеем, защото беше от дома и рода на Давид,

Откровение 12:1-5
[1] И голямо знамение се яви на небето: жена, облечена със слънцето, с луната под краката й, и на главата й – корона от дванадесет звезди.[2] Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.[3] И друго знамение се яви на небето: и ето, голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главата му – седем корони.[4] И опашката му повлече третата част от небесните звезди и ги хвърли на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да погълне детето й, щом роди.[5] И тя роди син, мъжко дете, което щеше да пасе всичките народи с желязна тояга. И детето й беше грабнато и занесено при Бога и при Неговия престол.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871