A A A A A

Църква: [Посещаваща църква]


Евреи 10:24-25
[24] и нека внимаваме един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела,[25] като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и то толкова повече, колкото повече виждате, че Денят наближава.

Матей 18:20
Защото, където двама или трима са събрани в Мое Име, там съм и Аз посред тях.

Колосяни 3:16
Нека Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си.

Ефесяни 4:11-13
[11] И Той даде едни да бъдат апостоли, други – пророци, други – благовестители, а други – пастири и учители[12] с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло,[13] докато ние всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота,

Деяния 2:42
И те постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в разчупването на хляба и в молитвите.

Римляни 10:17
И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.

Матей 16:18
А и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара ще съградя Своята църква; и портите на ада няма да й надделеят.

Деяния 9:31-32
[31] И така, по цяла Юдея, Галилея и Самария църквите имаха мир и се изграждаха, и като ходеха в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваха.[32] И случи се, че Петър, като обикаляше всички, слезе и до светиите, които живееха в Лида.

Матей 6:33
Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Яков 1:22
Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.

2 Тимотей 4:2
проповядвай словото, бъди готов в подходящо и неподходящо време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и поучаване.

Матей 28:19-20
[19] И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух,[20] като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. (Амин.)

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871