A A A A A

Лош характер: [Гняв]


Ефесяни 4:26-31
[26] Гневете се, но не съгрешавайте, слънцето да не залезе в разгневяването ви;[27] и не давайте място на дявола.[28] Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си доброто, за да има да отдели и за този, който има нужда.[29] Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само онова, което е добро за изграждане според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат.[30] И не наскърбявайте Светия Божи Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението.[31] Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула заедно с всяка злоба да се махнат от вас;

Яков 1:19-20
[19] И така, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;[20] защото човешкият гняв не върши Божията правда.

Притчи 29:11
Безумният изригва цялото си недоволство, а мъдрият накрая го успокоява.

Еклесиаст 7:9
Не бързай в духа си да се гневиш, защото гневът почива в пазвата на безумните.

Притчи 15:1
Мек отговор отклонява ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв.

Притчи 15:18
Гневливият човек предизвиква раздори, а дълготърпеливият потушава кавгата.

Колосяни 3:8
Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата.

Яков 4:1-2
[1] Откъде произлизат боеве и откъде – разпри между вас? Не оттам ли, от вашите страсти, които воюват в телесните ви части?[2] Пожелавате, но нямате; убивате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите.

Притчи 16:32
Дълготърпеливият е по-добър от храбрия и който владее духа си — от завоевател на град.

Притчи 22:24
Не се сприятелявай с гневлив човек и не ходи с избухлив човек,

Матей 5:22
А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си (без причина), ще бъде виновен пред съда; и който каже на брат си: Рака, ще бъде виновен пред Синедриона; а който му каже: Бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл.

Псалми 37:8-9
[8] Престани да се гневиш и остави яростта, не се раздразнявай — това води само към вършене на зло.[9] Защото злодеите ще бъдат отсечени, а онези, които чакат ГОСПОДА, те ще наследят земята.

Псалми 7:11
Бог е праведен съдия и Бог, който се гневи всеки ден.

4 Царе 11:9-10
[9] И стотниците направиха всичко, както заповяда свещеник Йодая, и взеха всеки мъжете си — онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да напуснат служба в събота — и дойдоха при свещеник Йодая.[10] И свещеникът даде на стотниците копията и щитовете на цар Давид, които бяха в ГОСПОДНИЯ дом.

4 Царе 17:18
Затова ГОСПОД се разгневи много против Израил и го отхвърли отпред Себе Си. Не остана нищо освен едното племе Юда.

Притчи 14:29
Търпеливият има много разум, а избухливият възвеличава безумието.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871