A A A A A

Ангели и демони: [Ангели]


Битие 2:1
Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно войнство.

Колосяни 1:16
защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото – било престоли или господства, или началства, или власти – всичко беше създадено чрез Него и за Него;

Йов 38:1-7
[1] Тогава ГОСПОД отговори на Йов от бурята и каза:[2] Кой е този, който помрачава съвета Ми с думи без знание?[3] Препаши сега кръста си като мъж. Аз ще те питам, а ти Ме поучавай![4] Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Изяви, ако имаш разум![5] Кой определи мерките й? Кажи, ако знаеш! Или кой опъна мерителна връв върху нея?[6] На какво се закрепиха основите й? Или кой положи крайъгълния й камък,[7] когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божи синове възклицаваха от радост?

Лука 20:35-36
[35] а онези, които се удостояват да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.[36] И не могат вече да умрат, понеже са като ангелите; и като синове на възкресението са синове на Бога.

Откровение 4:8
И четирите живи същества, всяко едно от тях, имаха по шест крила; и наоколо, и отвътре бяха пълни с очи. И ден и нощ те не престават да казват: Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, който е бил, който е, и който идва.

Матей 22:30
Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, а са като (Божии) ангели на небето.

2 Царе 14:17
И слугинята ти каза: Моля те, нека думата на господаря ми, царя, бъде утешителна, защото както Божият ангел, така е и господарят ми, царят, да изслушва добро и зло. И ГОСПОД, твоят Бог, да бъде с теб.

Лука 15:10
Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.

Откровение 14:6
И видях друг ангел да лети сред небето, който имаше вечното евангелие, за да го благовести на земните жители и на всяка нация и племе, и език, и народ.

Йов 4:15-18
[15] Un viens gars man gāja garām, ka visi manas miesas mati cēlās stāvu.[16] Viņš stāvēja, bet es nepazinu viņa ģīmi, tēls bija priekš manām acīm un es dzirdēju palēnu balsi:[17] Vai cilvēks taisns Dieva priekšā, vai vīrs šķīsts priekš sava radītāja?[18] Redzi, saviem kalpiem viņš neuztic, un saviem eņģeļiem viņš pierāda vainu,-

Исая 14:12-14
[12] Kā tu esi kritis no debesīm, tu rīta zvaigzne, tu ausekļa dēls! Kā tu nocirsts zemē, kas tautas pārvarēji?[13] Un tu sacīji savā sirdī: es uzkāpšu debesīs, es paaugstināšu savu goda krēslu pār Dieva zvaigznēm, es apsēdīšos uz saiešanas kalna ziemeļu galā,[14] Es uzkāpšu padebešu kalnos, tam Visuaugstajam es līdzināšos.

Юда 1:6
Un tos eņģeļus, kas savu augsto kārtu nav sargājuši, bet savu dzīvokli atstājuši, Viņš ar mūžīgām saitēm ir paturējis apakš tumsības uz tās lielās dienas sodu.

1 Петрово 3:21-22
[21] Un tā tur zīmēta kristība arī mūs tagad izglābj, - ne miesas sārņu nolikšana, bet labas zināmas sirds derība ar Dievu - caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos;[22] Tas ir pie Dieva labās rokas uzkāpis debesīs, un tam ir paklausīgi eņģeļi un valdības un vara.

1 Петрово 1:12
Tiem ir parādīts, ka tie nav kalpojuši sev pašiem, bet jums ar to, ko jums tagad pasludinājuši tie prieka sludinātāji iekš Svētā Gara, kas no debesīm sūtīts; tādas lietas skatīties arī eņģeļiem ļoti gribās.

Евреи 12:22
Bet jūs esat nākuši pie Ciānas kalna, un pie tā dzīvā Dieva pilsētas, pie debess Jeruzālemes un pie daudz tūkstošiem eņģeļu,

Откровение 5:11-12
[11] Un es redzēju un dzirdēju daudz eņģeļu balsis visapkārt ap to goda krēslu un ap tiem dzīviem un vecajiem; un viņu pulks bija desmit tūkstoš reiz desmit tūkstoši un tūkstoš reiz tūkstoši.[12] Tie sacīja ar stipru balsi: Tas Jērs, kas tapa nokauts, ir cienīgs, ņemt spēku un bagātību un gudrību un stiprumu un slavu un godu un pateicību.

Псалми 78:25-49
[25] Ikkurš no tiem ēda debesu maizi, viņš tiem sūtīja barības papilnam.[26] Viņš lika celties austriņam no debesīm un atveda dienvidus vēju caur savu spēku,[27] Un birdināja gaļu uz tiem kā putekļus un spārnainus putnus kā jūras smiltis,[28] Un lika tiem krist viņu lēģera vidū, visapkārt ap viņu dzīvokļiem.[29] Tad tie ēda un pārēdās; un viņš tiem lika notikt pēc viņu kārības.[30] Bet pirms tie savu kārību bija pildījuši, kamēr viņu barība vēl bija viņu mutē,[31] Tad Dieva dusmība pret tiem cēlās un nokāva viņu stipros un nomaitāja Izraēla jaunekļus.[32] Par visu to tie taču vēl vairāk grēkoja un neticēja viņa brīnumiem.[33] Tādēļ tas nobeidza viņu dzīvību nīcībā un viņu gadus ātrā postā.[34] Kad viņš tos kāva, tad tie vaicāja pēc viņa un atgriezās un steigšus meklēja Dievu,[35] Un atminējās, Dievu esam viņiem par patvērumu, un to visaugstāko Dievu esam viņiem par Pestītāju.[36] Un tie viņam smaidīja ar savu muti un viņam meloja ar savu mēli.[37] Jo viņu sirds nepastāvēja pie viņa, un tie nebija uzticīgi viņa derībā.[38] Bet viņš bija sirdsžēlīgs un piedeva noziegumu un tos nesamaitāja, bet novērsa dažkārt savu dusmību un nepamodināja visu savu bardzību.[39] Jo viņš pieminēja, ka tie ir miesa, it kā vējš, kas aizskrien un atpakaļ negriežas.[40] Cik reiz tie viņu apkaitināja tuksnesī un viņu tirināja tai tukšā vietā![41] Jo tie kārdināja Dievu allaž no jauna un noskumdināja Izraēla svēto.[42] Tie nepieminēja viņa roku nedz to dienu, kad viņš tos no tā spaidītāja izglāba,[43] Kad viņš savas zīmes parādīja Ēģiptē un savus brīnumus Coana klajumā,[44] Un pārvērta viņu upes par asinīm un viņu strautus, ka nevarēja dzert,[45] Un sūtīja starp tiem kukaiņus, kas tos ēda, un vardes, kas tos samaitāja,[46] Un deva viņu augļus spradžiem, un viņu darbus siseņiem,[47] Un nomaitāja viņu vīnakokus caur krusu un viņu vīģes kokus ar lieliem krusas gabaliem,[48] Un nokāva viņu govis ar krusu un viņu sīkos lopus ar zibeņiem,[49] Un uzgāza tiem savu karsto dusmību, bardzību un postu un bēdas, un uzlaida tiem nelaimes eņģeļus,

Псалми 91:11
Jo viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, tevi pasargāt uz visiem taviem ceļiem.

Псалми 103:20
Teiciet To Kungu, viņa eņģeli, jūs stiprie karotāji, kas viņa vārdu izdara, klausīdami viņa vārda balsi.

Матей 4:6-11
[6] et dicit ei: " Si Filius Dei es, mitte te deorsum. Scriptum est enim:Angelis suis mandabit de te,et in manibus tollent te,ne forte offendas ad lapidem pedem tuum" ".[7] Ait illi Iesus: " Rursum scriptum est: "Non tentabis Dominum Deum tuum" .[8] Iterum assumit eum Diabolus in montem excelsum valde et ostendit ei omnia regna mundi et gloriam eorum[9] et dicit illi: " Haec tibi omnia dabo, si cadens adoraveris me".[10] Tunc dicit ei Iesus: Vade, Satanas! Scriptum est enim:Dominum Deum tuum adorabiset illi soli servies" ".[11] Tunc reliquit eum Diabolus, et ecce angeli accesserunt et ministrabant ei.

Матей 16:27
Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui cum angelis suis, et tunc reddet unicuique secundum opus eius.

Матей 18:10
Videte, ne contemnatis unum ex his pusillis; dico enim vobis quia angeli eorum in caelis sempervident faciem Patris mei, qui in caelis est.

Матей 24:31-35
[31] et mittet angelos suos cum tuba magna, et congregabunt electos eius a quattuor ventis, a summis caelorum usque ad terminos eorum.[32] Ab arbore autem fici discite parabolam: cum iam ramus eius tener fuerit, et folia nata, scitis quia prope est aestas.[33] Ita et vos, cum videritis haec omnia, scitote quia prope est in ianuis.[34] Amen dico vobis: Non praeteribit haec generatio, donec omnia haec fiant.[35] Caelum et terra transibunt, verba vero mea non praeteribunt.

Лука 4:10
Scriptum est enim:Angelis suis mandabit de te,ut conservent te"

Йоан 20:11-12
[11] Maria autem stabat ad monumentum foris plorans. Dum ergo fleret, inclinavit se in monumentum[12] et videt duos angelos in albis sedentes, unum ad caput et unum ad pedes, ubi positum fuerat corpus Iesu.

Колосяни 2:18
Nemo vos bravio defraudet complacens sibi in humilitate et religione angelorum propter ea, quae vidit, ingrediens, frustra inflatus sensu carnis suae

Евреи 1:14
Nonne omnes sunt administratorii spiritus, qui in ministerium mittuntur propter eos, qui hereditatem capient salutis?

Евреи 2:6-13
[6] Testatus est autem in quodam loco quis dicens: Quid est homo, quod memor es eius,aut filius hominis, quoniam visitas eum?[7] Minuisti eum paulo minus ab angelis,gloria et honore coronasti eum,[8] omnia subiecisti sub pedibus eius ".In eo enim quod ei omnia subiecit, nihil dimisit non subiectibile ei. Nunc autem necdum videmus omnia subiecta ei;[9] eum autem, qui paulo minus ab angelis minoratus est, videmus Iesum propter passionem mortis gloria et honore coronatum, ut gratia Dei pro omnibus gustaverit mortem.[10] Decebat enim eum, propter quem omnia et per quem omnia, qui multos filios in gloriam adduxit, ducem salutis eorum per passiones consummare.[11] Qui enim sanctificat et qui sanctificantur, ex uno omnes; propter quam causam non erubescit fratres eos vocare[12] dicens: Nuntiabo nomen tuum fratribus meis,in medio ecclesiae laudabo te";[13] et iterum: " Ego ero fidens in eum ";et iterum: " Ecce ego et pueri, quos mihi dedit Deus ".

Евреи 13:2
Hospitalitatem nolite obli visci; per hanc enim quidam nescientes hospitio receperunt angelos.

2 Петрово 2:4
Si enim Deus angelis peccantibus non pepercit, sed rudentibus inferni detractos in tartarum tradidit in iudicium reservatos:

Latin Nova Vulgata Bible 1979
Public Domain: Nova Vulgata 1979