A A A A A

Ангели и демони: [Архангели]


Юда 1:9
Но архангел Михаил, когато в борба с дявола спореше за тялото на Мойсей, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри!

Данаил 10:13-21
[13] Но князът на персийското царство ми противостоеше двадесет и един дни; и ето, Михаил, един от първите князе, дойде да ми помогне; и аз останах там при персийските царе.[14] И дойдох да ти дам да разбереш какво ще се случи с народа ти в последните дни — защото видението е за далечни дни.[15] И когато ми говореше такива думи, аз насочих лицето си към земята и онемях.[16] И ето, един подобен на човешките синове се допря до устните ми; и аз отворих устата си и проговорих, и казах на стоящия срещу мен: Господарю мой, от видението ме обзеха болките ми и не ми остана сила.[17] И как може слугата на този мой господар да говори с този мой господар? А аз — отсега не остана сила в мен и дъх не остана в мен.[18] И отново се допря до мен един на вид като човек и ме укрепи.[19] И каза: Не бой се, мъжо възлюблени; мир на теб! Укрепи се! Да, укрепи се! И като ми говореше, аз се укрепих и казах: Нека говори господарят ми, защото ме укрепи.[20] Тогава каза: Знаеш ли защо дойдох при теб? И сега ще се върна да воювам с княза на Персия. И когато изляза, ето, князът на Гърция ще дойде.[21] Но ще ти съобщя записаното в писанието на истината. И няма нито един, който да държи здраво с мен против тези сили освен вашия княз Михаил.

Данаил 12:1
И в онова време ще се надигне великият княз Михаил, който се застъпва за синовете на твоя народ; и ще настане време на скръб, каквато никога не е била — откакто съществува народ до онова време. И в онова време твоят народ ще се избави — всеки, който се намери записан в книгата.

1 Солунци 4:16
Понеже Сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат;

Данаил 9:21
докато още говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял във видението в началото, се докосна до мен, когато бях напълно изтощен, около часа на вечерния принос.

Данаил 8:11-16
[11] Чак до началника на войнството се възвеличи и отне от него постоянната жертва; и мястото на светилището му беше съборено.[12] И войнството беше предадено заедно с постоянната жертва поради престъплението. И той хвърли на земята истината, действа и успя.[13] Тогава чух един светия да говори; и един светия каза на този, който говореше: Докога се простира видението за постоянната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и войнството ще бъдат потъпкани?[14] И ми каза: До две хиляди и триста вечери и сутрини — тогава светилището ще бъде отново в ред.[15] И когато аз, Даниил, видях видението, поисках да го разбера. И ето, пред мен застана един, който изглеждаше като мъж.[16] И чух човешки глас, който извика между бреговете на Улай и каза: Гаврииле, дай на този да разбере видението!

Откровение 12:7-9
[7] И стана война на небето: Михаил и неговите ангели воюваха против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели,[8] но те не надвиха и не се намери място за тях на небето.[9] И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и Сатана, който мами целия свят; хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него.

Лука 1:26
А в шестия месец ангел Гавриил беше изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет,

Евреи 1:14
Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват заради онези, които ще наследят спасение?

Исус Навиев 5:13-15
[13] И когато Иисус беше при Ерихон, той вдигна очите си и погледна, и ето, срещу него стоеше мъж с гол меч в ръката Си. И Иисус пристъпи към него и му каза: От нас ли си, или от враговете ни?[14] А той каза: Не, а съм военачалник на ГОСПОДНАТА войска; сега дойдох. И Иисус падна по лице на земята и се поклони, и му каза: Какво заповядва Господарят ми на слугата си?[15] А военачалникът на ГОСПОДНАТА войска каза на Иисус: Събуй обувката си от крака си, защото мястото, на което стоиш, е свято. И Иисус направи така.

Матей 18:10
Внимавайте да не презирате нито едно от тези малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец, който е на небесата.

Изход 3:2
И Ангелът ГОСПОДЕН му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и Мойсей погледна, и ето, къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше.

Откровение 1:4
Йоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, който е и който е бил, и който идва, и от седемте Духове, които са пред Неговия престол,

Матей 22:30
Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, а са като (Божии) ангели на небето.

Йов 1:6
И един ден Божиите синове дойдоха да се представят пред ГОСПОДА, и между тях дойде и Сатана.

Лука 20:36
И не могат вече да умрат, понеже са като ангелите; и като синове на възкресението са синове на Бога.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871