A A A A A

Допълнителен: [Алкохол]


1 Петрово 4:3
Защото достатъчно е миналото време, когато постъпвахте като езичниците, като живеехте в разпуснатост, страсти, пиянство, гуляи, опивания и омразни идолослужения.

1 Тимотей 5:23
Не пий вече само вода, но употребявай малко вино заради стомаха си и заради честите си боледувания.

Еклесиаст 9:7
Иди, яж хляба си с радост и пий виното си с весело сърце, защото Бог вече е благоволил в делата ти.

Ефесяни 5:18
И не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се изпълвайте с Духа;

Притчи 20:1
Виното е присмивател и спиртното питие — крамолник и който се опива от него, не е благоразумен.

Притчи 23:31
Не гледай виното, че е червено, че искри в чашата, че се поглъща гладко,

Римляни 13:13
Нека ходим подобаващо, като през деня – не в пирувания и пиянства, не в блудства и разпътства, не в кавги и зависти,

Притчи 31:4-5
[4] Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, нито за князете — спиртно питие![5] Да не би да пият и да забравят наредбата, и да изкривят съда на всички угнетени.

Псалми 104:14-15
[14] Ти си, който кара тревата да расте за добитъка и полската трева — за служба на човека, за да изважда храна от земята,[15] и вино, което весели сърцето на човека, така че да прави да блести лицето му като от масло, и хляб, който подкрепя сърцето на човека.

1 Коринтяни 10:23-24
[23] Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е изграждащо.[24] Никой да не търси своята си полза, а всеки — ползата на другия.

Исая 62:8-9
[8] ГОСПОД се закле в десницата Си и в силната Си мишца: Няма да дам вече житото ти за храна на враговете ти и чужденците няма да пият виното ти, за което си се трудил![9] А които го прибират, те ще го ядат и ще хвалят ГОСПОДА; и които го събират, те ще го пият в дворовете на Моето светилище.

Галатяни 5:19-21
[19] А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство,[20] идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,[21] зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

1 Коринтяни 9:19-23
[19] Защото, въпреки че съм свободен от всички хора, аз сам станах роб на всички, за да спечеля още повече хора.[20] За юдеите станах като юдеин, за да спечеля юдеи; за тези, които са под закон, станах като под закон — въпреки че сам аз не съм под закон — за да спечеля онези, които са под закон;[21] на тези, които нямат закон, станах, като че нямам закон — въпреки че не съм без закон пред Бога, а съм под закона на Христос — за да спечеля онези, които нямат закон;[22] за слабите станах слаб, за да спечеля слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина.[23] И това правя заради благовестието — за да участвам и аз в него.

Римляни 14:15-21
[15] Защото, ако брат ти се наскърби поради това, което ядеш, ти вече не ходиш според любовта. Не погубвай с яденето си онзи, за когото е умрял Христос.[16] И така, не оставяйте да се хули вашето добро.[17] Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда и мир, и радост в Светия Дух.[18] Понеже, който така служи на Христос, е угоден на Бога и одобрен от хората.[19] И така, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно изграждане.[20] Не унищожавай Божието дело заради ядене. Всичко наистина е чисто, но е зло за човека, който яде със съблазън.[21] Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да направиш нещо, чрез което брат ти се спъва (или се съблазнява, или отслабва).

Йоан 2:3-11
[3] И когато се свърши виното, майката на Иисус Му каза: Вино нямат.[4] А Иисус й каза: Какво има между Мен и теб, жено? Часът Ми още не е дошъл.[5] Майка Му каза на слугите: Каквото ви каже, направете.[6] А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по две или три мери.[7] Иисус им каза: Напълнете делвите с вода. И те ги напълниха догоре.[8] Тогава им каза: Налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесоха.[9] И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше – но слугите, които бяха напълнили водата, знаеха – настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:[10] Всеки човек слага първо доброто вино, а по-долното – след като се понапият; ти си задържал доброто вино досега![11] Това извърши Иисус в Кана Галилейска като начало на знаменията Си и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871