A A A A A

Грехове: [Обидите]


Колосяни 3:8
Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си.

Колосяни 4:6
Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.

Ефесяни 4:29
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;

Ефесяни 5:4
нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични [неща], но по-добре благодарение.

Изход 20:7
Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.

Яков 1:26
Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.

Яков 3:10
От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде.

Яков 3:5-12
[5] Така и езикът е малка част [от тялото], но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва![6] И езикът, тоя [цял] свят от нечестие, е огън. Между нашите [телесни] части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, [ни], а [сам] той се запалва от пъкъла.[7] Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството;[8] но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен [е] със смъртоносна отрова.[9] С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие![10] От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде.[11] Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода?[12] Възможно ли е, братя мои смоковницата да роди маслини, или лозата смокини? Така също [не може] солена вода да дава сладка.

Левит 20:9
Всеки, който прокълне баща си или майка си, непременно да се умъртви; баща си или майка си е проклел; кръвта му да бъде върху него.

Лука 6:28
благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост.

Матей 5:22
А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.

1 Петрово 3:10
Защото, "Който желае да обича живота И да види добри дни, Нека пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене;

Матей 15:11
Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.

Притчи 18:21
Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.

Псалми 109:17
Да! той обичаше да проклина, и [проклетията] го стигна; Не му беше драго да благославя, и [благословението] се отдалечи от него.

Римляни 12:14
Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете.

4 Царе 2:23-24
[23] И от там той възлезе във Ветил; и като се качваше по пътя, излязоха из града малки деца та му се присмиваха, като му казваха: Качи се, плешиве! качи се, плешиве![24] А той, като се озърна назад и ги видя, прокле ги в Господното име. И излязоха из дъбравата две мечки та разкъсаха от тях четиридесет и две деца.

Матей 15:10-11
[10] И като повика народа, рече им: Слушайте и разбирайте![11] Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.

Яков 3:8-10
[8] но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен [е] със смъртоносна отрова.[9] С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие![10] От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде.

Матей 15:18-20
[18] А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека.[19] Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.[20] Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914