A A A A A

Грехове: [Вероотстъпничество]


2 Солунци 2:3
Никой да не ви измами по никой начин; защото [това няма да бъде], докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,

Данаил 9:27
И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, [ще дойде яздещ] на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.

1 Тимотей 4:1
А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения,

Евреи 3:12
Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;

Лука 8:13
[Падналото] на канарата са тия, които, когато чуят, приемат словото с радост; но те, като нямат корен, временно вярват, а когато настане изпитание, отстъпват.

Евреи 6:4-6
[4] Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух[5] и са вкусили, колко е добро Божието слово, [още са вкусили] и от великите дела, [които въвеждат] бъдещия век,[6] а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.

2 Петрово 2:20-22
[20] Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото.[21] Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях света заповед.[22] С тях се е случило [това, което казва] истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня [се върна] да се валя в тинята.

Евреи 10:26-29
[26] Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,[27] но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците.[28] Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при [думата] на двама или трима свидетели;[29] [тогава] колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия Син, и е счел за просто нещо [проляната] при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?

2 Тимотей 4:3-4
[3] Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,[4] и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

Йоан 15:6
Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят.

1 Тимотей 4:1-2
[1] А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения,[2] чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,

2 Петрово 2:1
Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел.

Матей 24:10-12
[10] И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.[11] И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.[12] Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.

2 Петрово 3:17
И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени [за това], пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.

Йоан 6:66
Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него.

2 Петрово 2:17
Те са безводни кладенци, мъгли тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина [до века].

1 Тимотей 4:1-3
[1] А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения,[2] чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,[3] които запрещават жененето [и заповядват] въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината.

1 Коринтяни 10:12
Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.

Матей 24:9-10
[9] Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.[10] И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.

Матей 26:14-16
[14] Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече:[15] Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника.[16] И от тогава той търсеше удобен случай да [им] Го предаде.

1 Тимотей 1:19-20
[19] имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха отпаднаха от вярата;[20] от които са Именей и Александър, които предадох на сатана, за да се научат да не богохулствуват.

1 Йоаново 2:19
От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но [излязоха], за да стане явно, че те всички не са от нас.

Евреи 10:25-31
[25] като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай [да престават], а да увещаваме [един друг], и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.[26] Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,[27] но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците.[28] Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при [думата] на двама или трима свидетели;[29] [тогава] колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия Син, и е счел за просто нещо [проляната] при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?[30] Защото познаваме Този, Който е рекъл: "На Мене [принадлежи] възмездието, Аз ще сторя въздаяние"; и пак: "Господ ще съди людете Си".[31] Страшно е да падне [човек] в ръцете на живия Бог.

Еремия 17:5-6
[5] Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, Който уповава на човека, И прави плътта своя мишца, И чието сърце се отдалечава от Господа.[6] Защото ще бъде като изтравничето в пустинята, И няма да види, когато дойде доброто, Но ще обитава в сухите места в пустинята, В една солена и ненаселена страна.

Езекил 3:20
Пак, ако се върне праведникът от правдата си и извърши беззаконие, като Аз поставя препънка пред него, той ще умре; понеже ти не си го предупредил, той ще умре в греха си, и правдата, която е вършил, няма да се помни; но от твоята ръка ще изискам кръвта му.

Езекил 18:24
Когато, обаче, праведният се отвърне от правдата си и стори неправда, като извърши всичките мерзости, които нечестивият върши, [тогава] ще живее ли? Ни едно от праведните дела, които е сторил, няма да се помни; за престъплението, което е извършил, и за греха, който е сторил, за тях ще умре.

Матей 13:20-21
[20] А посеяното на канаристите места е оня, който чуе словото и веднага с радост го приема;[21] корен, обаче, няма в себе си, но е привременен; и когато настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява.

1 Коринтяни 9:27
но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен.

Евреи 6:4-8
[4] Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух[5] и са вкусили, колко е добро Божието слово, [още са вкусили] и от великите дела, [които въвеждат] бъдещия век,[6] а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.[7] Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често на нея, и която ражда трева полезна на тия, за които се и обработва, получава благословение от Бога;[8] но ако ражда тръни и репеи, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне, и сетнината й е да се изгори.

Деяния 21:21
А за тебе са уведомени, че ти си бил учил всичките юдеи, които са между езичниците, да отстъпят от Моисеевия [закон], като им казваш да не обрязват чадата си, нито да държат [старите] обреди.

Галатяни 5:4
Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта.

1 Коринтяни 6:9
Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,

Евреи 10:26
Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,

Матей 13:41
Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,

2 Тимотей 4:3
Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,

2 Солунци 2:3-4
[3] Никой да не ви измами по никой начин; защото [това няма да бъде], докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,[4] който [така] се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог.

Йоан 1:14
И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Второзаконие 13:13
Някои подлеци, излезли изсред тебе, са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели,

1 Тимотей 4:10
понеже за това се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите.

1 Петрово 3:17
Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.

1 Солунци 2:3
Защото в нашето увещание не е имало самоизмама, нито нечисто [подбуждение], нито е било с лукавщина;

Второзаконие 32:15
А Иесурун затлъстя и ритна; Затлъстял си, угоил си се, Надебелял си; Тогава забрави Бога, Който го създаде, И презря Канарата на спасението си.

Езекил 18:26
Когато се отвърне праведният от правдата си и извърши неправда, ще умре за нея; поради неправдата, която е извършил, той ще умре.

1 Тимотей 4:2
чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,

Марко 10:11
И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува против нея.

Лука 22:3-6
[3] Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше от числото на дванадесетте;[4] и той отиде и се сговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им Го предаде.[5] И те се зарадваха, и се обещаха да му дадат пари.[6] И той се съгласи, и търсеше сгоден случай да Го предаде, когато би отсъствувало множеството.

Матей 12:31-32
[31] Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата [против] Духа няма да се прости.[32] И ако някой каже дума против Човешкия син, ще му се прости; но ако някой каже [дума] против Светия Дух, няма да му се прости, нито в тоя свят {Или: век.}, нито в бъдещия.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914