A A A A A

Грехове: [Пристрастяване]


1 Коринтяни 10:13-14
[13] Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.[14] Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството.

1 Йоаново 2:16
Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света;

1 Коринтяни 15:33
Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави".

Яков 4:7
И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.

1 Коринтяни 6:12
Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от нищо.

1 Петрово 5:10
А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко.

Псалми 50:15
И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.

Римляни 5:3-5
[3] И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,[4] а твърдостта изпитана правда; а изпитаната правда надежда.[5] А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.

1 Коринтяни 6:9-11
[9] Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,[10] нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.[11] И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си [от такива неща], но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.

Тит 2:12
и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят {Или: Век.},

Яков 1:2-3
[2] Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни,[3] като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.

Евреи 4:15-16
[15] Защото нямаме [такъв] първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а [имаме Един], Който е бил във всичко изкушен като [нас], но пак без грях.[16] Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, [която] да помага благовременно.

Йоан 3:16-17
[16] Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:[17] Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.

Филипяни 4:13
За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.

Псалми 95:8
Не закоравявайте сърцата си както в Мерива. Както в деня, когато [Ме] изпитахте в пустинята,

Матей 6:13
и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин].

Матей 26:41
Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914