A A A A A

Жизнен: [Осиновяване]


1 Царе 1:27
За това дете се молех: и Господ ми изпълни прошението, което отправих към Него.

2 Коринтяни 6:18
И ще ви бъда Отец, И вие ще Ми бъдете синове и дъщери", казва всемогъщият Господ.

Второзаконие 10:18
Който извършва съдба за сирачето и за вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло.

Осия 14:3
Асур няма да ни избави; Ние няма да яздим на коне; И няма вече да речем на делото на ръцете си: Вие сте наши богове; Защото у Тебе сирачето намира милост.

Исая 40:31
Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.

Яков 1:27
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да пригледва [човек] сирачетата и вдовиците в неволята им, [и] да пази себе си неопетнен от света.

Еремия 29:11
Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.

Матей 25:40
А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

Притчи 13:12
Отлагано ожидане изнемощява сърцето, А постигнатото желание е дърво на живот.

Псалми 82:3
Съдете [справедливо] сиромаха и сирачето; Отдавайте правото на оскърбения и бедния.

Псалми 146:9
Господ пази чужденците; Поддържа сирачето и вдовицата; А пътят на нечестивите превръща.

Псалми 68:5-6
[5] Отец на сирачетата и съдия на вдовиците Е Бог в Своето обиталище.[6] Бог настанява в семейство усамотените; Извежда в благоденствие затворниците; А бунтовниците живеят в безводна земя.

Притчи 31:8-9
[8] Отваряй устата си за безгласния, За делото на всички, които загиват;[9] Отваряй устата си, съди справедливо. И раздавай правосъдие на сиромаха и немотния.

Йоан 1:12-13
[12] А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, [сиреч], на тия, които вярват в Неговото име;[13] които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

Галатяни 4:4-5
[4] а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,[5] за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.

Римляни 8:14-17
[14] Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.[15] Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче![16] [Така] самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада.[17] И ако [сме] чада то [сме] и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с [Него], да се и прославяме заедно с [Него].

Псалми 10:14-18
[14] (34)Ти си [го] видял; защото гледаш неправдата и притеснението, За да [ги] хващаш в ръката Си; На Тебе се поверява безпомощният; На сирачето Ти си помощник.[15] (35)Строши мишцата на нечестивия; Издири нечестието на злия човек, [докато] не намериш [вече от него].[16] (36)Господ е цар до вечни векове; Народите са изчезнали от земята Му.[17] (37)Господи, послушал си желанието на кротките; Ще утвърдиш сърцето им; Ще направиш внимателно ухото Си,[18] (38)За да отсъдиш за сирачето и угнетения, Тъй щото човекът, който е от земята, да не застрашава вече.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914