A A A A A

Жизнен: [Животни]


Битие 1:21
И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.

Битие 1:30
А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, [давам], всяка зелена трева за храна; и стана така.

Яков 3:7
Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството;

Еремия 8:7
Даже щъркелът по небето знае определените си времена, И гургулицата, и лястовицата, и жеравът Пазят времето на дохождането си; А Моите люде не знаят закона Господен.

Йов 35:11
Който ни учи повече нежели земните животни, И прави ни по-мъдри от въздушните птици?

Лука 3:6
И всяка твар ще види Божието спасение".

Лука 12:24
Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците!

Матей 6:26
Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират[: и пак] небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?

Притчи 12:10
Праведният се грижи за живота на добитъка си, А благостите на нечестивите са немилостиви.

Псалми 104:21
Лъвчетата реват за лов, И търсят от Бога храна.

Битие 2:19-20
[19] И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана.[20] Така човекът даде имена на всеки [вид] добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери.

Битие 9:2-3
[2] Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички въздушни птици; те са всичко, що пълзи по земята и с всички морски риби, са предадени в ръцете ви.[3] Всичко живо, що се движи ще ви бъде за храна; давам ви всичко също, както [дадох] зелената трева.

Битие 1:24-28
[24] И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.[25] Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.[26] И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.[27] И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.[28] И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.

Притчи 6:6-8
[6] Иди при мравката, о ленивецо, Размишлявай за постъпките й и стани мъдър, -[7] Която, макар че няма началник, Надзирател, или управител,[8] Приготвя си храната лете, Събира яденето си в жетва.

Псалми 8:6-9
[6] Поставил си го господар над делата на ръцете Си; Всичко си подчинил под нозете му,[7] Всичките овце и говеда, Още и животните на полето,[8] Въздушните птици, морските риби, [И всичко] що минава през морските пътища.[9] Иеова, Господи наш, Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!

Йов 12:7-10
[7] Но попитай сега животните, и те ще те научат, И въздушните птици, и ще ти кажат;[8] Или говори на земята, и тя ще те научи, И морските риби ще ти изявят.[9] От всички тия кой не разбира, Че ръката на Господа е сторила това? -[10] В Чиято ръка е душата на всичко живо, И дишането на цялото човечество.

Исая 11:6-9
[6] Вълкът ще живее с агнето, Рисът ще си почива с ярето, Телето, лъвчето и угоените [ще бъдат] заедно; И малко дете ще ги води.[7] Кравата и мечката ще пасат [заедно]; Малките им ще си почиват задружно; И лъвът ще яде слама както вола.[8] Сучещо дете ще играе над дупката на аспида; И отбито дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна.[9] Те не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми света планина; Защото земята ще се изпълни със знание за Господа Както водите покриват [дъното на] морето.

Еклесиаст 3:18-21
[18] Рекох в сърцето си относно човешките чада, Че това е за да ги опита Бог, И за да видят те, че в себе си са [като] животни.[19] Защото каквото постига човешките чада Постига и животните: една участ имат; Както умира единият, така умира и другото; Да! един дух имат всичките; И човек не превъзхожда в нищо животното, Защото всичко е суета.[20] Всички отиват в едно място; Всички са от пръстта, и всички се връщат в пръстта.[21] Кой знае, че духът на човешките чада, възлиза горе, И, че духът на животното слиза долу на земята?

Псалми 148:7-12
[7] Хвалете Господа от земята, Вие морски чудовища и всички бездни,[8] Огън и град, сняг и пара, Бурен вятър, който изпълнява словото Му,[9] Планини и всички хълмове, Плодовити дървета и всички кедри,[10] Зверове и всички животни, Животни и крилати птици,[11] Земни царе и всички племена, Князе и всички земни съдии,[12] Юноши и девици, Старци и младежи, -

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914