A A A A A

Църква: [Раждане на Исус]


Матей 1:18-23
[18] А рождението на Исуса Христа {Помазаника.}биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.[19] А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.[20] Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.[21] Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.[22] А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:[23] "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).

Лука 2:7-21
[7] И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.[8] И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си.[9] И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много.[10] Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.[11] Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.[12] И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли.[13] И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки:[14] Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.[15] Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви.[16] И дойдоха бързо и намериха Мария и Иосифа, и Младенецът лежащ в яслите.[17] И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце.[18] И всички като чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха.[19] А Мария спазваше всички тия думи, и размишляваше за тях в сърцето си.[20] И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано.[21] И като се навършиха осем дни [и трябваше] да обрежат [Детенцето], дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела преди да е било зачнато в утробата.

Матей 2:1-12
[1] А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.[2] И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.[3] Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него.[4] Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос.[5] А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: -[6] "И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, Защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил"[7] Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата.[8] И като ги изпрати във Витлеем, каза [им:] Идете, разпитайте внимателно за детето; и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня.[9] А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото гдето беше детето.[10] Като видяха звездата, зарадваха се твърде много.[11] И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, - злато, ливан и смирна.[12] А, понеже бяха предупредени [от] Бога насъне да се не връщат при Ирода, те си отидоха през друг път в своята страна.

Галатяни 4:4
а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,

Лука 2:1-4
[1] А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена.[2] Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия.[3] И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.[4] И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов),

Откровение 12:1-5
[1] И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди.[2] Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.[3] И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони.[4] И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди.[5] И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато [и занесено] при Бога, дори при Неговия престол.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914