A A A A A

Лош характер: [Тормозът]


1 Йоаново 2:9
Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е в тъмнината.

1 Йоаново 3:15
Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.

2 Тимотей 1:7
Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.

Второзаконие 31:6
Бъдете силни и дързостни, не бойте се нито да се страхувате от тях; защото Господ твоят Бог Той е, Който върви пред тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави.

Ефесяни 4:29
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;

Ефесяни 6:12
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните [сили] на нечестието в небесните [места].

Левит 19:18
Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против ония, които са от людете ти; но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.

Матей 5:11
Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;

Притчи 17:9
Който покрива престъпление търси любов, А който многодумствува за работата разделя най-близки приятели.

Притчи 22:10
Изпъди присмивателя и препирнята ще се махне, И свадата и позорът ще престанат.

Притчи 24:16
Защото праведният [ако] седем пъти пада, пак става, Докато нечестивите се препъват в злото.

Псалми 138:7
Даже ако премина сред утеснение, Ти ще ме съживиш; Ще простреш ръката Си против гнева на неприятелите ми; И десницата Ти ще ме избави.

Римляни 2:1
Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш [другиго]; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото,

Римляни 12:18-19
[18] ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.[19] Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на [Божия] гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ".

Римляни 12:20-21
[20] Но, "Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му".[21] Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.

Лука 6:27-28
[27] Но на вас, които слушате, казвам: Обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят,[28] благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост.

Матей 5:44-45
[44] Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;[45] за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.

Исая 41:11-13
[11] Ето, всички, които са разгневени на тебе, Ще се засрамят и смутят; Съперниците ти ще станат като нищо и ще загинат.[12] Ще потърсиш ония, които се сражават против тебе, И няма да ги намериш; Ония, които воюват против тебе, ще станат като нищо, И като че не са били.[13] Защото Аз Господ твоят Бог съм, Който подкрепям десницата ти, И ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.

Матей 5:38-41
[38] Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб".[39] А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.[40] На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха.[41] Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.

Псалми 34:12-18
[12] Желае ли човек живот, Обича ли дългоденствие, за да види добрини? -[13] Пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене.[14] Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него.[15] Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик.[16] Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да изтреби помена им от земята.[17] [Праведните] извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави.[18] Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914